Tarih Dergisi
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mart 2021
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 1015-1818 | e-ISSN 2619-9505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1949 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


Tarih Dergisi (Turk J Hist), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin çift-kör hakemli açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Tarih Dergisi (Turk J Hist); ulusal, bölgesel tarih ve dünya tarihiyle ilgili her konuyu kapsayan araştırma makalesi ve çeviri makaleler yayınlamaktadır. Dergide aynı zamanda eleştiri ve değerlendirme yazılarına da yer verilmektedir.

Tarih Dergisi (Turk J Hist); ulusal, bölgesel tarih ve dünya tarihiyle ilgili her konuyu kapsayan nitelikli makaleler yayınlayarak, literatüre katkıda bulunmayı amaçlar. 

Tarih Dergisi (Turk J Hist); ulusal, bölgesel tarih ve dünya tarihiyle ilgili araştırma makalesi ve çeviri makaleler yayınlamaktadır. Dergide aynı zamanda eleştiri ve değerlendirme yazılarına da yer verilmektedir.


Tarih Dergisi

ISSN 1015-1818 | e-ISSN 2619-9505 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1949 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


Tarih Dergisi (Turk J Hist), İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin çift-kör hakemli açık erişimli bilimsel yayın organıdır. Dergi Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki sayı olarak yayınlanır. Yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir.

Tarih Dergisi (Turk J Hist); ulusal, bölgesel tarih ve dünya tarihiyle ilgili her konuyu kapsayan araştırma makalesi ve çeviri makaleler yayınlamaktadır. Dergide aynı zamanda eleştiri ve değerlendirme yazılarına da yer verilmektedir.

Tarih Dergisi (Turk J Hist); ulusal, bölgesel tarih ve dünya tarihiyle ilgili her konuyu kapsayan nitelikli makaleler yayınlayarak, literatüre katkıda bulunmayı amaçlar. 

Tarih Dergisi (Turk J Hist); ulusal, bölgesel tarih ve dünya tarihiyle ilgili araştırma makalesi ve çeviri makaleler yayınlamaktadır. Dergide aynı zamanda eleştiri ve değerlendirme yazılarına da yer verilmektedir.


Sayı 71 - 28 Ağu 2020
 1. SUNUŞ TARİH DERGİSİ’NİN 71. YILI/SAYISI
  Sayfalar 1 - 2
  Mahmut AK
 2. 71. YILI KUTLARKEN
  Sayfalar 3 - 4
  Mübahat S. KÜTÜKOĞLU
 3. Tarih Dergisi’nin Mutfağı
  Sayfalar 1 - 14
  İ̇lhan ŞAHİN
 4. Marcus Aurelius ve Lucius Verus Dönemlerinde M.S. 165-180 Yılları Arasında Görülen Büyük Salgın
  Sayfalar 15 - 28
  Mustafa Hamdi SAYAR
 5. Eski Türklerde Kut ve Töre Bağlamında Hükümranlığın Hududları
  Sayfalar 29 - 50
  Ali AHMETBEYOĞLU
 6. Kanglı (Kao-Ch’e) Boyları Hakkında Bir Değerlendirme
  Sayfalar 51 - 66
  Ahmet TAŞAĞIL
 7. Haçlı Devletlerinde (Outremer) Kullanılan Unvanlara Dair
  Sayfalar 67 - 81
  Ebru ALTAN
 8. Normanlar, “Gesta Roberti Wiscardi” ve Malazgirt Savaşı
  Sayfalar 83 - 90
  Mustafa DAŞ
 9. Büyük Selçuklular’ın Hizmetinde Bir Aile: Porsukoğulları
  Sayfalar 91 - 113
  Abdülkerim ÖZAYDIN
 10. Selçuklular’da Sağlık, Sağlık Kurumları ve Tıp Eğitimi
  Sayfalar 115 - 144
  Muharrem KESİK
 11. Osmanlı Kroniklerinde “Sebeb-i Telif”ler Üzerine
  Sayfalar 145 - 159
  Abdülkadir ÖZCAN
 12. Âşıkpaşazâde Derviş Ahmed Âşıkî’ya Dair Biyografik Katkılar
  Sayfalar 161 - 180
  Kemal BEYDİLLİ
 13. Tâcüttevârîh’in Kaynakları Üzerine Bazı Tespitler
  Sayfalar 181 - 196
  Mehmet İPŞİRLİ
 14. İbretnüma-yı Devlet Adlı Eserin Yazarı Mustafa Kesbî midir? XVIII. Yüzyılın Bilinmeyen Bir Tarihçisi Üzerine Notlar
  Sayfalar 197 - 221
  Feridun M. EMECEN
 15. Osmanlılar Niçin Kalyon İnşasından Bir Süre İçin Vazgeçtiler? (1656-1682)
  Sayfalar 223 - 238
  İ̇dris BOSTAN
 16. Osmanlı Ülkesinde Son Safevî Şehzâdeleri: Sam Mirzâlar
  Sayfalar 239 - 254
  Ömer İŞBİLİR
 17. 1830’lu Yıllarda Osmanlı’da İç Göç: Üsküp Örneği
  Sayfalar 255 - 280
  Nedim İPEK
 18. Leh Asıllı Stanislaw Chlebowski’nin Osmanlı Saray Ressamı Olarak İstihdamı ve Ayrılışı
  Sayfalar 281 - 316
  Fatma ÜREKLİ
 19. Sultan II. Abdülhamid ve Osmanlı Diplomasisinin Uzak Doğu Gelişmeleriyle İmtihanı (1895-1904)
  Sayfalar 317 - 346
  Cezmi ERASLAN , Umut DERE
 20. “Zorlayıcı Diplomasi”nin İzleri: Osmanlı Devleti’nin Makedonya’da Uluslararası Bir Malî Kontrol Mekanizması Kabul Etmeye Zorlanması (1905)
  Sayfalar 347 - 406
  Metin ÜNVER
 21. Sultan Mehmed Reşad Döneminde İstanbul’daki Bulgar Cemaati: Nüfus, Yerleşim ve Ekonomi
  Sayfalar 407 - 428
  Neriman ERSOY HACISALİHOĞLU
 22. Bandırma Taş Ocakları ve Ermeniler
  Sayfalar 429 - 443
  Recep KARACAKAYA
 23. Osmanlı Devleti’nin Paris Barış Konferansı’na Davet Edilmesi ve Muhtıralar Sunması ile İlgili Tartışmalar
  Sayfalar 445 - 472
  Mustafa BUDAK
 24. Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919) Delegelerine Dair Bazı Tespitler
  Sayfalar 473 - 496
  Fatih M. SANCAKTAR
Makale Gönderim Tarihi
Başlangıç: 1 Ocak 2021
Bitiş: 31 Mart 2021