İletişim Bilgileri

Başeditör

Prof. Dr. Arzu Tozduman Terzi
İstanbul Üniversitesi
tjh@istanbul.edu.tr
90 (212) 455 57 00

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Ordu Cad. NO:196 Laleli/İstanbul