Dergi Kurulları

Dergi Yazı Kurulu

Baş Editör

Prof. Dr. Arzu Terzi, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, terzi@istanbul.edu.tr

Baş Editör Yardımcısı

Araş. Gör. Dr. Sinem Serin, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, sinemser@istanbul.edu.tr

Yazı Kurulu Üyeleri

Prof. Dr. Mahmut AK, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, mak@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Cezmi ERASLAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, cezmi_eraslan@yahoo.com
Prof. Dr. Mahir AYDIN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, mahiraydin2023@gmail.com
Prof. Dr. İdris BOSTAN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, idbos@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Hamdi ŞAHİN, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, hcsahin@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. İlyas TOPSAKAL, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Genel Türk Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, topsakal@istanbul.edu.tr
Prof. Dr. Birsel KÜÇÜKSİPAHİOĞLU, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, ksipahi@istanbul.edu.tr

Editoryal Asistan

Araş. Gör. Aslı Tuna, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Osmanlı Müesseseleri ve Medeniyeti Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, asli.tuna@istanbul.edu.tr

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Abdülkadir DONUK, Beykent Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, abdulkadirdonuk@beykent.edu.tr

Prof. Dr. Abdülkadir ÖZCAN, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, aozcan@fsm.edu.tr

Prof. Dr. Fahameddin BAŞAR, Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, fbasar@fsm.edu.tr

Prof. Dr. Fahrettin TIZLAK, Akdeniz Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Antalya, Türkiye, ftizlak@akdeniz.edu.tr


Prof. Dr. Feridun Mustafa EMECEN, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, feridunemecen@yahoo.com.


Prof. Dr. Géza DÁVİD, Eötvös Loránd Üniversitesi Beşeri Bilimler Fakültesi, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Doktora Programı, Budapeşte, Macaristan, david.geza@btk.elte.hu


Prof. Dr. Giampiero BELLİNGERİ, Venedik Ca’ Foscari Üniversitesi Asya, Akdeniz ve Afrika Araştırmaları Bölümü, Venedik, İtalya, giambell@unive.it


Prof. Dr. Gregory C. MCINTOSH, Arader Galleries, San Francisco, ABD, gregorymcintosh@yahoo.com


Prof. Dr. Hayati DEVELİ, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Dil Bilimi Bölümü, İstanbul, Türkiye, develi@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Hikari EGAWA, Meiji Üniversitesi Tarih Bölümü, Kyoto, Japonya, egawahi@meiji.ac.jp


Doç. Dr. Kenneth WEISBRODE, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi, Tarih Bölümü, Ankara, Türkiye, weisbrode@bilkent.edu.tr


Prof. Dr. Mustafa Hamdi SAYAR, İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye, mhsayar@istanbul.edu.tr


Prof. Dr. Oğuz TEKİN, Koç Üniversitesi, Suna & İnan Kıraç Akdeniz Medeniyetleri Araştırma Merkezi Direktörü, İstanbul, Türkiye, ogtekin@ku.edu.tr

Pál FODOR, Macaristan Bilim Akademisi, Beşeri Bilimler Araştırma Merkezi Genel Müdürü, Budapeşte, Macaristan, Fodor.Pal@btk.mta.hu

Doç. Dr. Philipp O. AMOUR, Sakarya Üniversitesi, Ortadoğu Enstitüsü, Sakarya, Türkiye, dr@philipp-amour.ch

Dr. Rhoads MURPHEY, Birmingham Üniversitesi, Tarih Bölümü, Birmingham, İngiltere, r.murphey@bham.ac.uk

Prof. Dr. Süleyman BEYOĞLU, Marmara Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü, İstanbul, Türkiye, sbeyoglu@marmara.edu.tr