BibTex RIS Kaynak Göster

-

Yıl 2013, Sayı: 57, 45 - 68, 02.01.2014

Öz

AN UNKNOWN TEXT ABOUT OTTOMAN MILITARY ORGANIZATION “A PAMPHLET ABOUT HEARTH OF JANISSARIES CIRCUMSTANCES” (SCRUTINY AND TRANSLATION) The documents which belong to janissarries were attempted to be destroyed while the Hearth of Janissaries was abolished. Thus, very few documents could be accomplished to reach today. For this reason every certificate which gives information about janissary organization and laws is very important for researchers studying this subject. A small pamphlet in Suleymaniye Library, Esad Efendi nr. 3622-03 and recorded in the library’s catalogue with the name “A pamphlet about Hearth of Janissaries circumstances” gives details about janissarry laws and construction incident made in the Heart of Janissaries which were made in the reign of Kanuni. The text not used by any researcher up to now calls attention in terms of including different knowlodge about both the Hearth of Janissaries and janissaries laws.

Kaynakça

  • Akgündüz, Ahmet, “Gedik”, DİA, XIII, 541-543. __________, “ Osmanlı Kanunnâmeleri (Doğuşu, Çeşitleri ve Tarihî Seyri)”, Türkler, X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 21-42. Atam Dedem Kanunu-Kanunnâme-i Âl-i Osman, haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul 2012. Danişmend, İsmail Hâmi, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, II, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971. Eyyubî Efendi Kanûnnâmesi, haz . Abdülkadir Özcan, İstanbul 1994. Eyyûbî, Menâkıb-ı Sultan Süleyman-Risâle-i Padişâh-nâme, haz. Mehmet Akkuş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991. Graf Marsilli, Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkîsinden İnhitatı Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti, çev. M. Nazmi, Ankara 1934. Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, haz. Sevim İlgürel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998. İnalcık, Halil, “Kanunnâme”, DİA, XXIV, 333-337. Kavanin-i Yeniçeriyan, haz . Tayfun Toreser, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011 1 . Kitâbı Müstetâb, Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler I, haz. Yaşar Yücel, Ankara 1974. Koçi Bey Risalesi, haz . Zuhuri Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997 3 . Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî , II, İstanbul 1311. Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1981 3 . Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l-Vukû‘at I, İstanbul 1327. Osmanzâde Ahmed Tâib, Hadikatü’l-Vüzerâ , İstanbul 1271. Özcan, Abdülkadir, “Etmeydanı”, DİA, XI, 497-498.
  • __________, “ Osmanlı Devleti’nin Askerî Yapısı”, Türkler, X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 107-121. Topçular Katibi Abdülkadir (Kadri) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), haz. Ziya Yılmazer, Türk Tarih Kurumu Yayınları, I, Ankara 2003. Turan, Şerafettin, “Dubrovnik”, DİA, IX, 542-544. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kapukulu Ocakları, I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988 3 . __________, Osmanlı Tarihi, II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988 3 .

OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN)

Yıl 2013, Sayı: 57, 45 - 68, 02.01.2014

Öz

AN UNKNOWN TEXT ABOUT OTTOMAN MILITARY ORGANIZATION “A PAMPHLET ABOUT HEARTH OF JANISSARIES CIRCUMSTANCES” (SCRUTINY AND TRANSLATION)

The documents which belong to janissarries were attempted to be destroyed while the Hearth of Janissaries was abolished. Thus, very few documents could be accomplished to reach today. For this reason every certificate which gives information about janissary organization and laws is very important for researchers studying this subject. A small pamphlet in Suleymaniye Library, Esad Efendi nr. 3622-03 and recorded in the library's catalogue with the name “A pamphlet about Hearth of Janissaries circumstances” gives details about janissarry laws and construction incident made in the Heart of Janissaries which were made in the reign of Kanuni. The text not used by any researcher up to now calls attention in terms of including different knowlodge about both the Hearth of Janissaries and janissaries laws.

Kaynakça

  • Akgündüz, Ahmet, “Gedik”, DİA, XIII, 541-543. __________, “ Osmanlı Kanunnâmeleri (Doğuşu, Çeşitleri ve Tarihî Seyri)”, Türkler, X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 21-42. Atam Dedem Kanunu-Kanunnâme-i Âl-i Osman, haz. Abdülkadir Özcan, İstanbul 2012. Danişmend, İsmail Hâmi, İzahlı Osmanlı Tarihi Kronolojisi, II, Türkiye Yayınevi, İstanbul 1971. Eyyubî Efendi Kanûnnâmesi, haz . Abdülkadir Özcan, İstanbul 1994. Eyyûbî, Menâkıb-ı Sultan Süleyman-Risâle-i Padişâh-nâme, haz. Mehmet Akkuş, Kültür Bakanlığı Yayınları, Ankara 1991. Graf Marsilli, Osmanlı İmparatorluğunun Zuhur ve Terakkîsinden İnhitatı Zamanına Kadar Askerî Vaziyeti, çev. M. Nazmi, Ankara 1934. Hezarfen Hüseyin Efendi, Telhîsü’l-Beyân Fî Kavânîn-i Âl-i Osmân, haz. Sevim İlgürel, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1998. İnalcık, Halil, “Kanunnâme”, DİA, XXIV, 333-337. Kavanin-i Yeniçeriyan, haz . Tayfun Toreser, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2011 1 . Kitâbı Müstetâb, Osmanlı Devlet Düzenine Ait Metinler I, haz. Yaşar Yücel, Ankara 1974. Koçi Bey Risalesi, haz . Zuhuri Danışman, Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları, İstanbul 1997 3 . Mehmed Süreyya, Sicill-i Osmânî , II, İstanbul 1311. Mehmed Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri Sözlüğü, I, Milli Eğitim Basımevi, İstanbul 1981 3 . Mustafa Nuri Paşa, Netâyicü’l-Vukû‘at I, İstanbul 1327. Osmanzâde Ahmed Tâib, Hadikatü’l-Vüzerâ , İstanbul 1271. Özcan, Abdülkadir, “Etmeydanı”, DİA, XI, 497-498.
  • __________, “ Osmanlı Devleti’nin Askerî Yapısı”, Türkler, X, Yeni Türkiye Yayınları, Ankara 2002, 107-121. Topçular Katibi Abdülkadir (Kadri) Efendi Tarihi (Metin ve Tahlil), haz. Ziya Yılmazer, Türk Tarih Kurumu Yayınları, I, Ankara 2003. Turan, Şerafettin, “Dubrovnik”, DİA, IX, 542-544. Uzunçarşılı, İsmail Hakkı, Kapukulu Ocakları, I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988 3 . __________, Osmanlı Tarihi, II, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1988 3 .
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Fatma Kaytaz Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 2 Ocak 2014
Yayımlandığı Sayı Yıl 2013 Sayı: 57

Kaynak Göster

APA Kaytaz, F. (2014). OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN). Tarih Dergisi(57), 45-68.
AMA Kaytaz F. OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN). Tarih Dergisi. Ocak 2014;(57):45-68.
Chicago Kaytaz, Fatma. “OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER ‘YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE’ (DEĞERLENDİRME VE METİN)”. Tarih Dergisi, sy. 57 (Ocak 2014): 45-68.
EndNote Kaytaz F (01 Ocak 2014) OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN). Tarih Dergisi 57 45–68.
IEEE F. Kaytaz, “OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER ‘YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE’ (DEĞERLENDİRME VE METİN)”, Tarih Dergisi, sy. 57, ss. 45–68, Ocak 2014.
ISNAD Kaytaz, Fatma. “OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER ‘YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE’ (DEĞERLENDİRME VE METİN)”. Tarih Dergisi 57 (Ocak 2014), 45-68.
JAMA Kaytaz F. OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN). Tarih Dergisi. 2014;:45–68.
MLA Kaytaz, Fatma. “OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER ‘YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE’ (DEĞERLENDİRME VE METİN)”. Tarih Dergisi, sy. 57, 2014, ss. 45-68.
Vancouver Kaytaz F. OSMANLI ASKERÎ TEŞKİLATI HAKKINDA BİLİNMEYEN BİR ESER “YENİÇERİ OCAĞINA İLİŞKİN BİR RİSALE” (DEĞERLENDİRME VE METİN). Tarih Dergisi. 2014(57):45-68.