Yıl 2011, Cilt 21 , Sayı 1, Sayfalar 375 - 393 2011-06-29

XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER

Sadık YAZAR [1]


XVI. yüzyıl şairlerinden Üsküdarlı Aşkî'yi konu alan akademik çalışmalarda, onun eserleri hakkında verilen bilgilerin eksik olduğunun görülmesi bu makalenin yazılmasına sebep olmuştur. Daha önceki çalışmalarda Aşkî'nin sadece divanından bahsedilmiş ve bunun dışında bir eseri olmadığı söylenmiştir. Bu çalışmada ise divanı dışında ona aidiyeti kesin veya muhtemel olan dört eser hakkında bilgi verilecektir.
Üsküdarlı Aşkî, Üsküdarlı Aşkî'nin Eserleri, Klâsik
 • Aşkî, Arûsü'l-Arûz, Süleymaniye Kütüphanesi Dâmâd İbrâhîm Paşa 1151(170b- 178a)
 • Aşkî, Muhtârnâme Tercümesi, Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar 6647/2 (51b-81b).
 • Aşkî, Tercüme-i Kenzü'l-Hakâyık (Temhîdât Tercümesi), Millet Kütüphanesi, A l i Emiri Şeriyye 786
 • Aşkî, Menâzilü's-Sâlikîn, Nurosmaniye Kütüphanesi 3888/2 (173a-194a).
 • Bursalı Mehmed Tahir, Osmanlı Müellifleri, C. I I , (hazırlayanlar: Mustafa Tatçı-Cemal Kurnaz), Bizim Büro Yayınları, Ankara 2000.
 • ERGUN, Sadettin Nüzhet, Türk Şâirleri, İstanbul, 1946.
 • İPEKTEN, Haluk ve diğerleri, Tezkirelere Göre Divan Edebiyatı İsimler Sözlüğü, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ankara 1988.
 • İSEN, Mustafa, "Divan Edebiyatında Mahlasdaş Şairler", Ötelerden Bir Ses: Divan Edebiyatı ve Balkanlarda Türk Edebiyatı Üzerine Makaleler, Akçağ Yayınları, Ankara 1997.
 • PALA, İskender, Aşkî ve Divanı 'ndan Örnekler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara 1988.
 • PALA, İskender, Aşkî, Hayatı, Edebi Şahsiyeti ve Divanı, C. I - I I , İstanbul Üniversitesi, SBE, İstanbul 1983, (Yayımlanmamış Doktora Tezi).
 • SANDIKÇI, Mesut, "Aynülkudât Hemedânî'nin Hayatı, Eserleri ve Temhîdât Tercümeleri" (Metin-İnceleme), Marmara Üniversitesi, SBE, İstanbul 2009, (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi).
 • ŞAHİNOĞLU, Nazif, "Attâr, Ferîdüddîn", C. IV, TDVİA, Diyanet Vakfı Neşriyatı, İstanbul 1991.
 • TUMAN, Mehmed Nail, Tuhfe-i Nâilî, C. I I , (hazırlayanlar: Cemal Kurnaz; Mustafa Tatçı), Bizim Büro Yayınları, Ankara 2001.
 • TURHAN, Harun, "Aşki (Aynü l-Kuzat A l i Hemedani)'nin Kenzü l-Hakaik ve Keşfüd-Dekaik", Pamukkale Üniversitesi, SBE, Denizli, 1998, (Yayımlanmamış Y. Lisans Tezi)
 • ULUDAĞ, Süleyman; BAYBURTLUGİL, Nurettin, "Aynülkudât Hemedânî", C. IV, TDVİA, Diyanet Vakfı Neşriyatı, İstanbul 1991.
 • ÜNVER, İsmail, "Aşkî, Üsküdarlı", C. IV, TDVİA, Diyanet Vakfı Neşriyatı, İstanbul 1991.
 • Y I L D I R I M , A l i , Divan Edebiyatında Mahlas ve Mahlas-nâmeler, Akçağ Yayınları, Ankara 2006.
Birincil Dil tr
Bölüm MAKALELER
Yazarlar

Yazar: Sadık YAZAR

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 29 Haziran 2011

Bibtex @ { iuturkiyat195238, journal = {Journal of Turkology}, issn = {0085-7432}, eissn = {2651-3188}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2011}, volume = {21}, pages = {375 - 393}, doi = {10.18345/tm.97550}, title = {XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER}, key = {cite}, author = {YAZAR, Sadık} }
APA YAZAR, S . (2011). XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER. Journal of Turkology , 21 (1) , 375-393 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturkiyat/issue/18515/195238
MLA YAZAR, S . "XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER". Journal of Turkology 21 (2011 ): 375-393 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuturkiyat/issue/18515/195238>
Chicago YAZAR, S . "XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER". Journal of Turkology 21 (2011 ): 375-393
RIS TY - JOUR T1 - XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER AU - Sadık YAZAR Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - Journal of Turkology JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 393 VL - 21 IS - 1 SN - 0085-7432-2651-3188 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Türkiyat Mecmuası XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER %A Sadık YAZAR %T XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER %D 2011 %J Journal of Turkology %P 0085-7432-2651-3188 %V 21 %N 1 %R %U
ISNAD YAZAR, Sadık . "XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER". Journal of Turkology 21 / 1 (Haziran 2011): 375-393 .
AMA YAZAR S . XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER. Journal of Turkology. 2011; 21(1): 375-393.
Vancouver YAZAR S . XVI. YÜZYIL ŞAİRLERİNDEN ÜSKÜDARLI AŞKÎ'NİN ESERLERİ HAKKINDA YENİ TESPİTLER. Journal of Turkology. 2011; 21(1): 393-375.