Türkiyat Mecmuası
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


 Türkiyat Mecmuası: Journal of Turkology uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Amaç

Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir.

Kapsam

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.


ÖZEL SAYI ÇAĞRISI


Türkiyat Mecmuası

ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


 Türkiyat Mecmuası: Journal of Turkology uluslararası hakemli akademik bir dergidir.

Yayımlanan makalelerin tüm sorumluluğu yazarına/yazarlarına aittir.

Amaç

Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış özgün, alanına katkı sağlayacak, bilimsel yöntemlere uygun yazılmış çalışmaları yayımlamayı amaçlamaktadır. Sosyal bilimler alanında üretilen nitelikli bilginin bilimsel yayıncılık aracılığıyla uluslararası boyutta görünürlüğünü ve erişilebilirliğini arttırmak ve bu bağlamda bilim dünyasına katkıda bulunmayı başlıca amaç edinmiştir.

Kapsam

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayın organı olan Türkiyat Mecmuası, Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış tüm bilimsel çalışmaları kabul etmektedir.


ÖZEL SAYI ÇAĞRISI


Cilt 29 - Sayı 1 - Haz 2019
 1. İÇİNDEKİLER
  Sayfalar 1 - 8
  Türkiyat Mecmuası
 2. TÜRKÇE ÇEKİMSİZ TÜMLEÇ YAN CÜMLELERİNDE OLGUSALLIĞIN KAPSAMI
  Sayfalar 1 - 25
  Hatice COŞKUN
 3. HÜSEYİN SADETTİN AREL’İN AYDINLANMIŞ VE ROMANTİK MİLLİ BESTEKÂRININ MÜZİĞİ; TÜRK MUSİKİSİ
  Sayfalar 27 - 44
  Sami DURAL
 4. MEMLÛKLER ZAMANINDA MISIR MAHMİLİ
  Sayfalar 45 - 80
  Burak Gani EROL
 5. TÜRKİYE TÜRKÇESİ VE AZERBAYCAN TÜRKÇESİNDE ŞART CÜMLESİNE DAİR
  Sayfalar 81 - 92
  İlkin GULUSOY
 6. METİN SINIFLANDIRMASI BAĞLAMINDA YABANCI DİL OLARAK TÜRKÇENİN ÖĞRETİMİNDE KULLANILAN DİNLEME METİNLERİ
  Sayfalar 93 - 126
  Cihat Burak KORKMAZ
 7. KOSOVA TÜRKÇESİNDE İSTEK KİPİ BİÇİMBİRİMLERİNİN KULLANIM ÖZELLİKLERİ
  Sayfalar 127 - 145
  İsa SULÇEVSİ, Fikret TURAN
 8. 14.-16. YÜZYIL DOĞU TÜRKÇESİNDE “ÖZ” İLE KURULAN SÖZCÜK ÖBEKLERİ ÜZERİNE
  Sayfalar 147 - 162
  Emine TEMEL
 9. BÜYÜK TERÖR DÖNEMİNDE HAKAS TÜRKÜ AYDINLARA UYGULANAN ZULÜM VE BÖLGESEL SOVYET GAZETELERİNİN ROLÜ
  Sayfalar 163 - 178
  Erkam TEMİR, Fırat YALDIZ
 10. OSMAN NEVRES DÎVÂNI’NDA YAZIYA DAİR UNSURLAR
  Sayfalar 179 - 198
  Eda TOK
 11. METİN VE GRAMER ÖZELLİKLERİ BAKIMINDAN ÇAĞATAYCA MANZUM KĖYİK-NÂME HİKÂYESİ
  Sayfalar 199 - 214
  Fikret TURAN
 12. SEHÎ BEY’İN ŞİİRLERİNİN NECÂTÎ BEY’İN ŞİİRLERİYLE KARŞILAŞTIRILMASI
  Sayfalar 215 - 248
  Müslüm YILMAZ
 13. YARIM ASRA ULAŞAN BASIN EMEĞİ IŞIĞINDA GAZETECİ ABİDİN DÂVER
  Sayfalar 249 - 299
  Murat YÜMLÜ
 14. ANSORİDDİN İBROHİMOV, URDUCHA-O’ZBEKCHA MUSHTARAK SO’ZLAR, NATIONAL LANGUAGE AUTHORITY ISLAMABAD, PAKİSTAN, 2007
  Sayfalar 301 - 304
  M. Meraj ALAM
 15. TÜRKİYAT MECMUASI MAKALE VE HİZMET ÖDÜLÜ
  Sayfalar 305 - 305
  Türkiyat Mecmuası
 16. TÜRKİYAT MECMUASI ÖZEL SAYI DUYURUSU
  Sayfalar 306 - 306
  Türkiyat Mecmuası
 17. MAKALE YAYIM İLKE VE YAZIM KURALLARI
  Sayfalar 307 - 310
  Türkiyat Mecmuası
Dizinler