Türkiyat Mecmuası
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |


Türkiyat Mecmuası – Journal of Turkology, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınıdır. Açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. 1925 yılında kurulmuştur. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Türkiyat Mecmuası– Journal of Turkology,  uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı ve Türkoloji alanında bilim camiasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

MAKALE GÖNDERME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 HUSUS:

1-TELİF HAKKI ANLAŞMASI FORMU ISLAK İMZALI OLARAK DOLDURULMALIDIR.

2-KAPAK SAYFASI DOLDURULMALIDIR.

3-MAKALELER "YAZARLARA BİLGİ" KISMINDA YER ALAN MAKALE ŞABLONUNA GÖRE DÜZENLENMELİDİR.


Dergimize "yazar" olarak kayıt olduktan sonra ilk aşamada bu üç dosyayı aynı anda yükleyip başvurunuzu bu şekilde yapmanız önemle rica olunmaktadır.

Türkiyat Mecmuası

ISSN 0085-7432 | e-ISSN 2651-3188 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi |
Kapak Resmi


Türkiyat Mecmuası – Journal of Turkology, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınıdır. Açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. 1925 yılında kurulmuştur. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Türkiyat Mecmuası– Journal of Turkology,  uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı ve Türkoloji alanında bilim camiasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

MAKALE GÖNDERME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 HUSUS:

1-TELİF HAKKI ANLAŞMASI FORMU ISLAK İMZALI OLARAK DOLDURULMALIDIR.

2-KAPAK SAYFASI DOLDURULMALIDIR.

3-MAKALELER "YAZARLARA BİLGİ" KISMINDA YER ALAN MAKALE ŞABLONUNA GÖRE DÜZENLENMELİDİR.


Dergimize "yazar" olarak kayıt olduktan sonra ilk aşamada bu üç dosyayı aynı anda yükleyip başvurunuzu bu şekilde yapmanız önemle rica olunmaktadır.

Cilt 29 - Sayı 2 - 31 Ara 2019
 1. Türkçenin Yabancı Dil Olarak Öğretiminde Metin Türlerinin Sınıflandırılması ve Ders Kitaplarında Yer Alan Okuma Metinlerinin Değerlendirilmesi
  Sayfalar 311 - 346
  Latif İLTAR , Fatma AÇIK
 2. Batılı Gezginlerin Gözlemlerinde Yörük/Türkmen Çadırları
  Sayfalar 347 - 366
  Mehmet AK
 3. Türkiye Türkçesinin Yazı Dili Olarak Kuruluşunda -IcI Ekinin Durumu
  Sayfalar 367 - 390
  Mustafa BALCI
 4. Buddhist Çevre Eski Uygur Türkçesi Metinlerinde Yabancı Kökenli Sözcükler Üzerine Bir Değerlendirme
  Sayfalar 391 - 402
  Neslihan ÇELİK
 5. Türkçe Söz Diziminde Taşıma ve Taşımanın Dönüşüme Etkisi
  Sayfalar 403 - 418
  Seçil HİRİK
 6. Sibirya Sahası Türk Destanlarında Kadının Yeri ve Bu Bağlamda Eski Türklerin Kadına Bakışı
  Sayfalar 419 - 434
  Gülten BAL , Onur Alp KAYABAŞI
 7. Bir Amerikan Ticari Teşebbüsü ve Bir Osmanlı Kentini Okuma Çabası: Doğu Akdeniz Ticaret Dergisi ve İzmir (1911- 1914)
  Sayfalar 435 - 454
  Özlem KUTKAN
 8. Mizancı Murad’ın Unutulmuş Bir Eseri ve Edebiyat-ı Ahlâkiye Anlayışı Üzerine
  Sayfalar 455 - 484
  Esra KÜRÜM
 9. I. Dünya Savaşı Yıllarında Balkan Muhacirlerinden Alınan Hisse-i Teavün Vergisi
  Sayfalar 485 - 498
  Nuray ÖZDEMİR
 10. Kşanti Kılguluk Nom Bitig’e Özgü İkilemeler
  Sayfalar 499 - 524
  Mehmet ÖLMEZ , Simge SEVİM
 11. Osmanlı Arşiv Belgelerinde Muş Köprüleri
  Sayfalar 525 - 552
  Korkmaz ŞEN
 12. Harvard Sanat Müzesi’nde Bulunan Minyatürlü Bir Baki Divanı
  Sayfalar 553 - 576
  Melis TANER
 13. “Anlatısal Karşıtlık” Açısından Haldun Taner’in “Fasarya” Adlı Öyküsünde İçerik ve Yöntem
  Sayfalar 577 - 590
  Mustafa TEMİZSU
 14. Geç Dönem Osmanlı Kız Mekteplerinde Fennî Ev İdaresi Eğitimi: Müfredat ve Ders Kitapları
  Sayfalar 591 - 620
  Fatma TUNÇ YAŞAR
 15. Adıyaman Halk Kültüründe Dua ve Beddualar (Alkışlar-Kargışlar)
  Sayfalar 62 - 644
  Yavuz UYSAL
 16. Osmanlı Dönemi Mesleki Müzik Eğitiminde İki Solfej Kitabı: Solfej ve Talim-i Kırâat-ı Musiki
  Sayfalar 645 - 662
  Gökhan YALÇIN , Abdulkadir İDE
 17. Ah Şu Biz Kara Bıyıklı Türkler
  Sayfalar 663 - 668
  Selda ADİLOĞLU
 18. Türkiye Türkçesi Söz Dizimi
  Sayfalar 669 - 672
  Emre BAŞ
 19. Bozkurt'un Ejderha ile Dansı
  Sayfalar 673 - 678
  Ruveyda BULUT
 20. Türk Yazı Dillerinin Sözlükbilimi I: Osmanlı Türkçesi- Türkiye Türkçesi
  Sayfalar 679 - 694
  Dursun KÖSE , Didem AKYILDIZ AY
Dizinler