Türkiyat Mecmuası
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-3188 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iuturkiyat/home


Türkiyat Mecmuası – Journal of Turkology, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınıdır. Açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. 1925 yılında kurulmuştur. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Türkiyat Mecmuası– Journal of Turkology,  uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı ve Türkoloji alanında bilim camiasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

MAKALE GÖNDERME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 HUSUS:


1-TELİF HAKKI ANLAŞMASI FORMU ISLAK İMZALI OLARAK DOLDURULMALIDIR. 

*ORTA VE AŞAĞIDAKİ BÖLÜM DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 ISLAK İMZA OLACAKTIR.

*FORM, TEK SAYFADAN İKİNCİ SAYFAYA KAYMAYACAK ŞEKİLDE İMZALANMALIDIR.

2-KAPAK SAYFASI DOLDURULMALIDIR.

3-MAKALELER "YAZARLARA BİLGİ" KISMINDA YER ALAN MAKALE ŞABLONUNA GÖRE DÜZENLENMELİDİR.


Dergimize "yazar" olarak kayıt olduktan sonra ilk aşamada bu üç dosyayı aynı anda yükleyip başvurunuzu bu şekilde yapmanız önemle rica olunmaktadır.

Türkiyat Mecmuası

e-ISSN 2651-3188 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 1925 | Yayıncı İstanbul Üniversitesi | http://iupress.istanbul.edu.tr/tr/journal/iuturkiyat/home
Kapak Resmi


Türkiyat Mecmuası – Journal of Turkology, İstanbul Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü'nün yayınıdır. Açık erişimli, hakemli, yılda iki kere Haziran ve Aralık aylarında yayınlanan uluslararası bilimsel bir dergidir. 1925 yılında kurulmuştur. Dergiye yayınlanması için gönderilen bilimsel makaleler Türkçe ya da İngilizce olmalıdır.

Türkiyat Mecmuası– Journal of Turkology,  uluslararası yayın standartlarına uygun yüksek kalitede makaleler yayınlayarak bilimsel bilginin yayılmasına katkıda bulunmayı ve Türkoloji alanında bilim camiasına katkı sunmayı amaçlamaktadır. Türk Dili, Türk Edebiyatı, Türk Tarihi, Türk Sanatı ve genel olarak Türk Kültürü sahasında yapılmış bilimsel çalışmaları yayınlar.

MAKALE GÖNDERME SÜRECİNDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN 3 HUSUS:


1-TELİF HAKKI ANLAŞMASI FORMU ISLAK İMZALI OLARAK DOLDURULMALIDIR. 

*ORTA VE AŞAĞIDAKİ BÖLÜM DAHİL OLMAK ÜZERE TOPLAM 2 ISLAK İMZA OLACAKTIR.

*FORM, TEK SAYFADAN İKİNCİ SAYFAYA KAYMAYACAK ŞEKİLDE İMZALANMALIDIR.

2-KAPAK SAYFASI DOLDURULMALIDIR.

3-MAKALELER "YAZARLARA BİLGİ" KISMINDA YER ALAN MAKALE ŞABLONUNA GÖRE DÜZENLENMELİDİR.


Dergimize "yazar" olarak kayıt olduktan sonra ilk aşamada bu üç dosyayı aynı anda yükleyip başvurunuzu bu şekilde yapmanız önemle rica olunmaktadır.

Cilt 30 - Sayı 2 - 27 Ara 2020
 1. Divân-ı Hikmet’in Kökşetav Nüshasında Tasvirî Fiillerin Kullanılışı
  Sayfalar 327 - 354
  Senbek UTEBEKOV, Ali AKAR
 2. Kırgız Türkçesinde Hayvan Adlarıyla Kurulan Deyimler (At ve İt Örneğinde)
  Sayfalar 355 - 374
  Erdal AYDOĞMUŞ
 3. İsmet Özel Şiirinde Servet-i Fünûn İzleri
  Sayfalar 375 - 393
  Mustafa BALCI
 4. Kırım Tatar Türkçesinde Eski Türkçe ile Ortaklaşan Hayvan Adları Üzerine
  Sayfalar 395 - 409
  Selin BAYRAK
 5. Ayvalık Akademisi ya da Batı Anadolu’da Yunan Ulusçuluğunun Kökenleri Üzerine
  Sayfalar 411 - 440
  Çiğdem KILIÇOĞLU CİHANGİR
 6. Araba Sevdası’nda Metinlerarası İlişkilerin İşlevi
  Sayfalar 441 - 454
  Hasan CUŞA
 7. Ömer Fuad’ın Anadolu Mektupları’na Göre İktisadi Milliyetçilik
  Sayfalar 455 - 475
  Meral DEMİRYÜREK
 8. Kaht u Galâda Kaht-ı Rical: Merkezî Yönetim ve Musul Vilayet İdaresinin 1879-1880 Kıtlığıyla İmtihanı
  Sayfalar 477 - 503
  Fasih DİNÇ
 9. Recaizade Mahmut Ekrem’in Sadullah Paşa’ya Yazdığı Mektuplar ve Edebiyat Tarihi Açısından Bir Değerlendirme
  Sayfalar 505 - 530
  Şerif ESKİN
 10. Yazımdan Yayıma Hüsn ü Aşk’ın Serencâmı - II
  Sayfalar 531 - 562
  Mehmet Akif GÖZİTOK
 11. Fuzûlî’nin Türkçesinde Ezgili Soru Cümlesi Yapıları
  Sayfalar 563 - 606
  Mustafa KARATAŞ
 12. Kurgusal Fizyonominin Şarkî Aynaları: Batı-dışı Modernite ve Modern Türk Romanı Üzerinde Bilişsel Bir Kültür Çözümlemesi
  Sayfalar 607 - 633
  Murat LÜLECİ
 13. Yabancılaşma Kavramı Ekseninde Vüs’at O. Bener ve Dost Hikâyesi
  Sayfalar 635 - 655
  Cemile ODUNKIRAN
 14. TBMM’nin Açılışının Trabzon’da Çıkan İstikbal Gazetesine Yansımaları
  Sayfalar 657 - 670
  Engin Çağdaş BULUT, Hikmet ÖKSÜZ
 15. IV. Murat Dönemi Osmanlı Seferlerinde Konar- Göçerlerin Et Temini ve Taşımacılık Hususundaki Rolleri
  Sayfalar 671 - 698
  Süleyman POLAT
 16. Osmanlı Devleti’nin Seylan Adası ile İlişkilerine Methal
  Sayfalar 699 - 733
  Ekrem SALTIK
 17. Seyahatname-i Avrupa yazarı Mehmed Rauf’un “Avrupa Layihası” İsimli Basılmamış Eseri Üzerine
  Sayfalar 735 - 755
  Fikret TURAN
 18. Sahhâf Ahmed Rüşdî'nin Şerh-i Dîvân-ı Urfî-i Şîrâzî Adlı Eseri
  Sayfalar 757 - 790
  Seyit YAVUZ
 19. Mîrzâde Mustafa Fahreddin Akabâlî’nin Ahmet Caferoğlu'na Gönderdiği Bir Mektup Üzerine
  Sayfalar 791 - 810
  Müslüm YILMAZ
 20. Kadı Burhaneddin Divanının İki Yeni Tıpkıbasımı Kadı Burhaneddin Ahmed, Kadı Burhaneddin Divanı Yeni Tıpkıbasım. Ankara: Bitlis Eren Üniversitesi Yayınları, 2019; Kadı Burhaneddin Ahmed, Kadı Burhaneddin Divanı. Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları, 2020.
  Sayfalar 811 - 816
  Ertuğrul ALEMDAR
Dizinler