İletişim Bilgileri

Dergi İletişim

Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Yıldızlı
turkiyatmecmuasi1924@gmail.com
0212 440 00 00 / 27867
 Istanbul University/Istanbul-TURKEY

Dergi İletişim

Dr. Emine TEMEL
turkiyatmecmuasi1924@gmail.com
0212 440 00 00 / 26657
İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul - TÜRKİYE