Dergi İletişim
Ad: Dr. Öğr. Üyesi Muhammed Emin Yıldızlı
E-posta: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com
Telefon: 0212 440 00 00 / 27867
Adres:

 Istanbul University/Istanbul-TURKEY


Dergi İletişim
Ad: Dr. Emine TEMEL
E-posta: turkiyatmecmuasi1924@gmail.com
Telefon: 0212 440 00 00 / 26657
Adres:

İstanbul Üniversitesi, Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü, Horhor Caddesi, Kavalalı Sokak, 5/4, Fatih 34080, İstanbul - TÜRKİYE