PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI

Yıl 2008, Cilt 34, Sayı 1, 21 - 38, 20.11.2012

Öz

ÖZET

Bir Aloe Vera tipi olan Aloe Barbadensis'in doğum sürecindeki ratların reprodüktif sistemine olan etkisi araştırıldı. Bunun için Aloe Barbadensis'in tedavi amaçlı kullanılmayan ticari bir formu olan Aloe Vera jel kullanildi. Bir kontrol ve 2 deney grubu olmak üzere, 3 grup Wistar Albino hiç doğum yapmamış dişi ratlar üzerinde çalışıldı. Grup I'e günde 25 mg (140 mg/kg ) Aloe Barbadensis oral yolla ve gavaj uygulanarak verildi. Aloe Barbadensis 500 mg soya yağı içeren kapsüller içinde bulunmaktaydı, o nedenle grup II'ye her gün 500 mg soya yağı verildi. Grup III ise kontrol grubuydu. 3 grup da normal yem ve su ile beslendi. Doğum gerçekleşene kadar 20 gün boyunca her gün madde uygulandı. 21. gün ratlar anestezi altında açıldı. Reprodüktif sisteme ait organların doku örnekleri rutin histolojik prosedürü takiben ışık mikroskobunda incelendi. Aloe Barbadensis verilen grupta uterus dokusu hiperemik görünümde damarlar belirgin ve dilateydi. Lamina propria'dan myometriuma kadar tüm katmanlarda nötrofil lökosit infiltrasyonu belirlendi. Endometriumda bezler kistik dilate görünümde, damarlanmada artma ve endometrium lumen epitelyumunda hipertrofi mevcuttu. Endometriumun epitelyum hücrelerinin Aloe Barbadensis verilen grupta yer yer yüksekliklerinin artmış olduğu, nucleus'larının büyüdüğü, tek katlı epitelyumun yer yer çok katlı hale geldiği gözlendi. Hiperplaziden çok hipertrofi belirgindi. Aloe Barbadensis verilen grupta ovaryum dokusunun damarlı ve hiperemik hali dikkat çekiciydi. Ovaryumlardaki folliküller incelendiğinde primer follikül sayısında azalma, sekonder follikül çapinda küçülme ve sayısında artış meydana geldi. Gebelik suresince uygulanan Aloe Barbadensis fetal ölüme, gelişme geriliğine, abortusa ya da anomaliye sebep olmadı. Histolojik değişiklikler bize uterusta Aloe Barbadensis'in angiogenesis etkisini ve östrojen benzeri etkisini, ovaryumda ise FSH benzeri etkisini işaret etmektedir. Bu etki 140 mg/kg dozda fetusa zarar vermemiştir.

Anahtar Kelimeler: Aloe Barbadensis, reprodüktif organlar, morfolojik, etki.

 

 

INVESTIGATION OF EFFECTS OF ALOE BARBADENSIS ON REPRODUCTIVE SYSTEM

ABSTRACT

 Effects of Aloe Barbadensis, a type of Aloe Vera, on reproductive system were investigated during pregnancy. Aloe Vera gel, a commercial and nontherapeutic form of Aloe Barbadensis, was used for this purpose. 3 groups - 1 control and 2 test groups - of female Wistar Albino rats with no birth before were studied. Group I was administered 25 mg (140 mg/kg) of Aloe Barbadensis per day both orally and through gavage. Aloe Barbadensis was inside capsules that contain 500 mg of soybean oil; therefore Group II was administered that 500 mg of soybean oil. Group III were the control group. All three groups were nourished on normal feed and water ad libitum. The substance had been administered for 20 days until the birth. Organs involved in reproductive system were examined on histological bases. Tissue of uterus had a hyperemic view, and vessels were distinct and dilated. Neutrophil leukocyte infiltration was detected on all layers from lamina propria to myometrium. Glands were cystic dilated, and epitel had a hyperplasic view some regions. Vascular increase and hypertrophy on endometrium lumen epitel were observed. Vascular increase and hyperemic form of ovary in the group administered with Aloe Barbadensis was notable. Decreasing of primer follicle's number, increasing of seconder follicle's number and diminishing of seconder follicle's diameter have been occurred in ovary. Aloe Barbadensis administered during pregnancy period did not cause fetal death, growth retardation, abortus or anomaly. The histological changes imply angiogenesis effect of Aloe Barbadensis and an effect like estrogen in uterus and an effect like FSH in ovary. This effect did not damage fetus a dose of 140 mg/kg.

Key Words: Aloe Barbadensis, reproductive tissues, morphologic, effect

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Rengin KOSİF>


R. AKTAŞ Bu kişi benim


Serap BİRİNCİOĞLU Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 20 Kasım 2012
Yayınlandığı Sayı Yıl 2008, Cilt 34, Sayı 1

Kaynak Göster

Bibtex @ { iuvfd195644, journal = {İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi}, issn = {0250-2836}, eissn = {2148-8320}, address = {}, publisher = {İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa}, year = {2012}, volume = {34}, number = {1}, pages = {21 - 38}, doi = {10.16988/iuvfd.59749}, title = {ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI}, key = {cite}, author = {Kosif, Rengin and Aktaş, R. and Birincioğlu, Serap} }
APA Kosif, R. , Aktaş, R. & Birincioğlu, S. (2012). ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI . İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi , 34 (1) , 21-38 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuvfd/issue/18534/195644
MLA Kosif, R. , Aktaş, R. , Birincioğlu, S. "ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI" . İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (2012 ): 21-38 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/iuvfd/issue/18534/195644>
Chicago Kosif, R. , Aktaş, R. , Birincioğlu, S. "ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 (2012 ): 21-38
RIS TY - JOUR T1 - ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI AU - RenginKosif, R.Aktaş, SerapBirincioğlu Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 21 EP - 38 VL - 34 IS - 1 SN - 0250-2836-2148-8320 M3 - UR - Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %A Rengin Kosif , R. Aktaş , Serap Birincioğlu %T ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI %D 2012 %J İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi %P 0250-2836-2148-8320 %V 34 %N 1 %R %U
ISNAD Kosif, Rengin , Aktaş, R. , Birincioğlu, Serap . "ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI". İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi 34 / 1 (Kasım 2012): 21-38 .
AMA Kosif R. , Aktaş R. , Birincioğlu S. ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. iuvfd. 2012; 34(1): 21-38.
Vancouver Kosif R. , Aktaş R. , Birincioğlu S. ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI. İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi. 2012; 34(1): 21-38.
IEEE R. Kosif , R. Aktaş ve S. Birincioğlu , "ALOE BARBADENSİS'İN REPRODUKTİF SİSTEME ETKİSİNİN ARAŞTIRILMASI", İstanbul Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi, c. 34, sayı. 1, ss. 21-38, Kas. 2012, doi:10.16988/iuvfd.59749