Başeditör
Ad: Prof. Dr. Selçuk Burak Haşıloğlu
E-posta: selcukburak@hasiloglu.com
Telefon: +90 258 2962800
Adres:

Pamukkale University, IIBF Kınıklı, Denizli, TurkiyeDergi İletişim
Ad: Dr. Çetin Kalburan
E-posta: kalburan@gmail.com
Adres:

Pamukkale University, IIBF Kınıklı, Denizli, Turkiye