Etik İlkeler ve Yayın Politikası


Etik İlkeler

İnternet Uygulamaları ve Yönetimi Dergisi’ne (IUYD) gönderilecek çalışmaların daha önce başka bir dergide yayımlanmamış veya yayın programına dâhil edilmemiş ve yayımlanmak üzere değerlendirme aşamasına girmemiş olması gerekmektedir. Kötüye kullanım veya yayın etiğinin ihlali durumlarında Committee on Publication Ethics tarafından geliştirilen yayın etiği akış şemalarını referans alır.

IUYD’de değerlendirmeler kör hakem sürecinde gerçekleşmektedir. Ayrıca çalışmaların yazar(lar)ına dair bilgilerin gizliliği IUYD’nin sorumluluğundadır.

IUYD, bir çalışma ile ilgili çıkar çatışması durumunda, açık bir biçimde, entelektüel ve etik standartlardan yana taraf olur; konu ile ilgili olarak yazarların, hakemlerin, editörlerin ve alan editörlerinin yükümlü olduğu etik ilkeleri tanımlar.


Telif Hakkı Düzenlemesi ve Çıkar Çatışması İlkesi

Yazar(lar), kendi eser(ler)i üzerinde telif hakkına sahiptir ve çalışmasının ilk kez yayınlanma IUYD’ye aittir. Creative Commons Attribution ilkeleri gereğince çalışmasının, yazar ve IUYD kaynak gösterilerek paylaşılmasına izin verir.Açık Erişim İlkesi

IUYD’nin tüm içeriği açık erişimlidir ve Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) olarak lisanslıdır (Lisanslama işlemleri devam etmektedir). Okurlar, ticari amaç haricinde, yayıncı ya da yazar(lar)dan izin almadan dergi makalelerinin tam metnini okuyabilir, indirebilir, kopyalayabilir, arayabilir ve tam metnine link sağlayabilir.


Hakem Süreci
Her bir makale ilk olarak baş editör tarafından gözden geçirilir ve dergi için uygun olduğu kara verildikten sonra en az iki hakeme gönderilir.