Yıl 2010, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 5 - 16 2010-10-01

The usage of internet as a tool for informal and viral communication in organizations
Organizasyonlarda İnternet'in İnformal ve Viral İletişim Aracı Olarak Kullanımı

Esin Barutçu [1] , Selçuk Burak Haşıloğlu [2]


The Internet is an informal communication tool for employees. With the Internet,organizational theories of informal written communication approaches havegained a new dimension. In addition, the Internet is an important viralcommunication tool to access and share information about product informationamong consumers. Therefore, because of informal communication structures, theInternet need to evaluate in terms of human resources management, and becauseof viral communication structures the Internet need to evaluate in terms ofmarketing management. In this study, the Internet is theoretically evaluated interms of a communication tool for informal and viral communication capability,and the role of inside and outside the organization.
İnternet, çalışanların bir informal iletişim aracıdır. Örgüt teorilerindeki yazılıinformal iletişim yaklaşımları İnternet ile birlikte yeni bir boyut kazanmıştır.Bunun yanında İnternet, tüketicilerin ürün hakkında bilgi paylaşımında ve obilginin yayılmasında önemli bir viral iletişim aracıdır. Dolayısıylaorganizasyonlar, İnternet’in informal iletişim yapısından dolayı insan kaynaklarıyönetimi, viral iletişim yapısından dolayı da pazarlama yönetimi açısındandeğerlendirmeleri gerekmektedir. Bu çalışmada bir iletişim aracı olan İnternet’ininformal ve viral iletişim özelliği, örgüt içi ve dışındaki rolü açısından teorikolarak değerlendirilmiştir.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Diğer ID JA66ZD32MR
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Yazar: Esin Barutçu

Yazar: Selçuk Burak Haşıloğlu

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2010

APA Barutçu, E , Haşıloğlu, S . (2010). Organizasyonlarda İnternet'in İnformal ve Viral İletişim Aracı Olarak Kullanımı . Journal of Internet Applications and Management , 1 (2) , 5-16 . DOI: 10.5505/iuyd.2010.35220