e-ISSN: 2822-4833
Başlangıç: 2022
Yayıncı: Sağlık Bilimleri Üniversitesi
Kapak Resmi
       

İzmir Tıp Fakültesi Dergisi (İzmir Tıp Fak. Derg.), tıbbın her alanda yürütülen klinik ve deneysel araştırmaları, olgu sunumları ve klinik görüntüleri, editöre mektupları, derlemeleri ve video sunumlarını yayınlayan, hakemler tarafından gözden geçirilmiş bir açık erişimli ulusal/uluslararası dergidir.

Dergimiz, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tıp Fakültesi'nin resmi yayın organıdır ve Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında olmak üzere yılda dört kez dijital ortamda basılır. Derginin dili Türkçe ve İngilizce'dir.

Dergimiz, makale gönderme veya işlem ücreti adı altında herhangi bir ücret talep etmemektedir.

2023 - Cilt: 2 Sayı: 3

Klinik Araştırma

The Role of UTD Classification in Predicting Prognosis of Antenatal Hydronephrosis

Klinik Araştırma

Astımda Sitokin Düzeyi ve Oksidan yükün prognoza etkisi

Derleme

Kronik Böbrek Hastalığında Beslenme

Editöre Mektup

Diagnosis, Prevention and Management of Diaper (Napkin) Dermatitis

Klinik Araştırma

Oftalmolojik Muayenede Oküler Ultrasonografi Kullanılan Olguların Retrospektif Değerlendirilmesi

Sistematik Derlemeler ve Meta Analiz

Helicobakter Pylori'nin Gastrik Karsinogenezde Etkili Virülans Faktörlerinin Değerlendirilmesi: Sistematik Derleme

Klinik Araştırma

İnfantil Ezotropyalı Olgularda Bimedial İç Rektus Geriletme ve Faden Cerrahilerinin Karşılaştırılması

Klinik Araştırma

Pilonidal Sinüs Sinüs Ameliyatlarında Eksizyon Materyalinin Histopatolojik İncelemesi Maliyet, Zaman ve İş Gücü Kaybı Mı?

Klinik Araştırma

Yoğun Bakım Ünitesinde Kan Şekeri Düzeyi ile Kültür Pozitifliği Arasındaki İlişki: Prospektif Gözlemsel Bir Çalışma

Olgu Sunumu

BUKKAL OSTEOKONDROİD LİPOMA: OLGU SUNUMU

İzmir Tıp Fakültesi Dergisi

Başlık: İzmir Tıp Fakültesi Dergisi
E-ISSN: 2822-4833
Kısa başlık: İzmir Tıp Fak. Derg.
İngilizce başlık: Journal of Izmir Faculty of Medicine
Kategori: Sağlık
DOI:  10.57221/izmirtip.
Peer Review: Çift-kör hakemli
Basım: Elektronik, açık ulaşım
Basım aralığı: Yılda 4 kez (Mart-Haziran-Eylül-Aralık)
Ücret: Ücretsiz

İndeksler


iThenticate_petrol.svg           img_0160x0050px_logo_issn.svg   semantic-scholar.png?w=584

  harph63.png     IssnPortal_LogotypeSimple_Gradiant.svg   1200px-BASE_search_engine_logo.svg.png

Googlescholar.jpg   road-issn.pngYazarların Dikkatine!!

Değerli Yazarlar;

Dergimize bir süreliğine "OLGU SUNUMU" kabul edemiyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.

Ayrıca

İzmir Tıp Fakültesi Dergisi'ne gönderilen makalelerin "yayın politikası" gereği alınan etik kurul onaylarının makalenin "GEREÇ VE YÖNTEM"  bölümünde belirtilmesi gerekmektedir. Benzerlik raporu % 20' nin üzerinde olan yayınlar, etik kurul onayı olmayan ve telif hakkı devir formu tüm yazarlar tarafından imzalı olmayan çalışmalar dergimizde yayınlanmak üzere değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Dergimize göstermiş olduğunuz ilginize teşekkür eder, iyi çalışmalar dileriz.

İzmir Tıp Fakültesi Dergisi