Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 68 - 88 2019-12-31

Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü

Sevil ŞİN [1]


Her vergi kanunu, soyut nitelikteki hususları düzenlediğinden(doğal olarak) bunların mükellefin faaliyet sonuçlarına uygulanması aşamasında tereddütler yaşanma ihtimali her zaman mümkün olan ve çözüm üretilmesi gerekliliğini bünyesinde barındıran hususlardır. Makale’ de, beyanname verme ödevinin hukuki niteliği ve bu ödevin yerine getirilmesinde vergi mükelleflerinin karşılaştığı problemlerin aşılmasında ihtirazi kayıt müessesesinin yeri ve önemi teorik çerçevede incelenmiştir. İhtirazi kayıt  müessesesinin uygulanmasında,  kanun koyucunun hakkında doğrudan düzenleme yapmak konusunda sessiz kaldığı hususların yorumlanmasında kısıtlamaların dar anlamda yorumlanması anayasal vergileme ilkelerinin gereği olduğu düşünülmektedir.

Vergi Hukuku, Beyanname, İhtirazi Kayıtla Beyan
  • KAYNAKÇA Akdoğan, A.(1998), Türk Vergi Sistemi Ve Uygulaması, Ankara: Gazi Kitabevi Aksoy, Ş.(1998), Kamu Maliyesi, İstanbul: Filiz KitabeviÇamurcu, Z. N.(2018), “Düzeltme Beyannamelerinin Hukuki Niteliğinin Saptanması ve Bunlara Dayalı Olarak Yapılan Tarhların İdari Davaya Konu Edilebilirliği”, İstanbul: İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi,5(1), Bahar/2018Doğrusöz, A.B.(2016), “İhtirazi Kaydı Sınırlama Çabaları”, İstanbul: Dünya Gazetesi,15.12.2016Doğrusöz, A. B(2002), “Vergi Hukukunda İhtirazi Kayıt ve Pişmanlıkla Beyan”, İstanbul: Mali Çözüm, S.58, Şubat-MartGöker, C.- Yılmazoğlu, E.(2017), “Süresinden Sonra İhtirazi Kayıtla Verilen Düzeltme Beyannamesi Nedeniyle Tahakkuk Eden Verginin İdari Davaya Konu Edilebilirliği, Mahkemeye Erişim Hakkı ve Mülkiyet Hakkının Korunmasında Devletin Pozitif Yükümlülükleri Bağlamında Bir Değerlendirme”, Ankara: Ankara Barosu Dergisi, 2017/3Gözler, K.(2011), Anayasa Hukuku, Bursa: Ekin YayıneviKırbaş, S.(1998), Vergi Hukuku, Ankara: Siyasal KitabeviKızılot, Ş.(2000), Vergi İhtilafları ve Çözüm Yolları, Ankara: Yaklaşım YayınlarıOECD (2001), “Taxpayers’ Rights And Obligations Practice Note, Centre For Tax Policy And Administration- Tax Guidances SeriesOrtaç, F. R.- Furtuna, E. Y. (2017), “Pişmanlıkla Verilen Beyannamenin İhtirazi Kayıtla Verilebilmesi Üzerine Bir Değerlendirme”. İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi. C.8. S.2Öncel, M.-Kumrulu, A.-Çağan, N.(2016), Vergi Hukuku, Ankara: Turhan KitabeviÖzbalcı, Y.(1998), VUK Yorum ve Açıklamaları, Ankara: Oluş YayıncılıkPıketty, T.(Çeviren, Hande Koçak)(2014), Yirmibirinci Yüzyılda Kapital, İstanbul: T. İş Bankası Kültür YayınlarıSarıcaoğlu E.(2017), “ Düzeltme Beyannamelerine İhtirazi Kayıt Konulabilme Sorunu”, İstanbul: Mali Çözüm Dergisi, Kasım-Aralık-2017Şenyüz, D.(2005), Türk Vergi Sistemi, Ankara: Yaklaşım YayıncılıkUzuner, M.T.(2003), Para Politikası Belirsizliğinin Bankacılık Endüstrisine Etkileri ve Türkiye Örneği,http://katalog.marmara.edu.tr/eyayin/tez/T0049204.pdfYerlikaya, G. K.(2005), İhtirazi Kayıtla Beyan ve Yargı Yolu, İstanbul: Kazancı YayınlarıYılmaz, H. (2009), “İş Hukukunda Kayıtsızlık”, Çimento İşveren Dergisi, Temmuz-2009 İYUK, KVK, VUK, GVK, KDVK, Danıştay Kararları, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası Maliye Bakanlığı Özelgesi, Vergi Daireleri İşlem Yönergesi-2012, 368 Numaralı VUK Genel Tebliği
Birincil Dil tr
Konular Sosyal
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-4454-9209
Yazar: Sevil ŞİN (Sorumlu Yazar)
Kurum: YALOVA ÜNİVERSİTESİ, ÇINARCIK MESLEK YÜKSEKOKULU, MUHASEBE VE VERGİ BÖLÜMÜ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { izmirymmodergisi641419, journal = {İzmir YMMO Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4458}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Buca/İZMİR}, publisher = {İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {68 - 88}, doi = {}, title = {Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü}, key = {cite}, author = {Şi̇n, Sevil} }
APA Şi̇n, S . (2019). Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü . İzmir YMMO Dergisi , 1 (2) , 68-88 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izmirymmodergisi/issue/50969/641419
MLA Şi̇n, S . "Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü" . İzmir YMMO Dergisi 1 (2019 ): 68-88 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/izmirymmodergisi/issue/50969/641419>
Chicago Şi̇n, S . "Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü". İzmir YMMO Dergisi 1 (2019 ): 68-88
RIS TY - JOUR T1 - Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü AU - Sevil Şi̇n Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İzmir YMMO Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 68 EP - 88 VL - 1 IS - 2 SN - -2687-4458 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir YMMO Dergisi Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü %A Sevil Şi̇n %T Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü %D 2019 %J İzmir YMMO Dergisi %P -2687-4458 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Şi̇n, Sevil . "Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü". İzmir YMMO Dergisi 1 / 2 (Aralık 2020): 68-88 .
AMA Şi̇n S . Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü. İzmir YMMO Dergisi. 2019; 1(2): 68-88.
Vancouver Şi̇n S . Vergi Hukukunda Beyanname Verme Ödevi Ve İhtirazi Kayıtla Beyan Usulü. İzmir YMMO Dergisi. 2019; 1(2): 68-88.