e-ISSN: 2687-4458
Başlangıç: 2019
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası
Kapak Resmi
       

Amaç

İzmir YMMO Dergisi, 2019 yılında yayın hayatına başlayan teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan bir dergidir. Amacı, sosyal bilimler alanında geniş kapsamdaki makaleleri yayınlayarak bilime, insanlığa faydalı çalışmaları araştırmacılara ve tüm ilgi duyan kitleye ulaştırmaktır.

Kapsam

İzmir YMMO Dergisi’ne Türkçe ve İngilizce dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

Kapsam olarak İktisat, İşletme, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri, Maliye, Ekonometri, Uluslararası ilişkiler alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

Değerlendirme Süreci

Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör  (double blind peer review)  hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu  hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda İzmir YMMO Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.


Açık Erişim Politikası

İzmir YMMO Dergisi, bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurması ilkesi doğrultusunda açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. İzmir YMMO Dergisi içeriği tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Dergimizin açık erişim politikası Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin kuralları ile uyumludur.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation

cc-bync.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/

Etik İhlal Politikası

İzmir YMMO Dergisi’ne çalışmalarını gönderen yazarlar etik kurallara uyma yükümlüdür ve etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Etik ihlal içeren çalışmalar değerlendirme sürecine alınmadan reddedilecek ve yazarlarının diğer başvuruları da değerlendirilmeyecektir.  Etik ihlal tespit edilmesi halinde konuya ilişkin rapor yazara ve gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara gönderilir. 

Dergimizin Tarandığı Dizinler

1-) Index Copernicus (2019 Yılı 1. Cilt 1. Sayı İtibari ile taranmaktadır.) Taranma bilgisine ulaşmak için https://journals.indexcopernicus.com/search/journal/issue?issueId=202783&journalId=63746 tıklayınız.

ici2.png