Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 130 - 155 2019-12-31

Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi
A New Model Proposal for Motor Vehicle Tax: Distance Based Motor Vehicle Tax

Mert KAYNAK [1]


Bu çalışmada vergi kaynakları içinde önemli bir paya sahip olan motorlu taşıtlar vergisi politikasına yeni bir bakış açısı kazandırılmaya çalışılacaktır.
Çalışmada öncelikle mevcut Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) uygulamasından yüzeysel olarak bahsedilecek ve mevcut vergilendirme sisteminin eleştirisi yapılacaktır. Çalışmanın devamında ise önerisi getirilecek olan “Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi” model önerisi ortaya konulacak ve açıklamaya çalışılacaktır. Önerilen modelin temel felsefesinde “kirlettiğin kadar öde” savı savunulacaktır.

In this work, a new vision on the subject of motor-vehicle tax, which has a strong percentage of overall tax incomes of Turkey, is studied. First of all, motor-vehicle tax system will be briefly introduced and some criticism on the motor-vehicles tax system in Turkey will be done. Later on, a new tax model namely “Mileage based motor-vehicle tax”, will be proposed and extensively explained. The proposed tax model is based on the covered mileage and support the idea of “pay as much as you use and pollute”

 • Bekiroğlu, O. (2011). Sürdürülebilir Kalkınmanın Yeni Kuralı: Karbon Ayak İzi. II. Elektrik Tesisat Ulusal Kongresi Bildirileri. http://www.emo.org.tr/ekler/49c17cab08ed10e_ek.pdf. (08.08.2016).
 • Birleşmiş Milletler. (1987). Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu Raporu. http://www.un-documents.net/our-common-future.pdf. (01.03.2016).
 • Chapin III, F.S., Torn, M.S. ve Tateno, M. (1996). Principles of Ecosystem Sustainability. The American Naturalist.
 • Çetin, M. (2006). Teori ve Uygulamada Bölgesel Sürdürülebilir Kalkınma. C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi.
 • EPDK, Bayi Satış Fiyatı Bülteni, Fiyat Geçerlilik Tarihi: 06.03.2014, Bülten Türü: Günlük Bülten, https://ppbp.epdk.org.tr/Rapor/Akaryakit/Paylasim/RaporSekizFirma.aspx (25.01.14).
 • Hakan Gürsoy, “Motorlu Taşıtların Vergilendirmesi, Ülkemiz ve OECD Üyesi Ülkelerde Uygulama”, Vergi Dünyası Dergisi, Sayı:297, 2006.
 • http://www.audi.com.tr/tr/brand/tr/models/tt/ttscoupe2013/ueruen_bilgileri/technical_data/dimensions.html#source (25.01.14).
 • http://www.fiat.com.tr/modeller/sayfalar/PUNTO/Teknik.aspx (10.01.14).
 • http://www.gfk.com/tr/Panel-Recruitment/Sayfalar/about-us.aspx (15.03.14).
 • http://honda.com.tr/otomobil/civic-hatchback/teknik-ozellikler (10.01.14).
 • http://www.hurriyet.com.tr/ekonomi/24407703.asp (02.02.14).
 • http://www.otomobilsayfasi.com/haber/kilometre-kurnazligina-dikkat/519083 (29.01.14).
 • http://www.sabah.com.tr/Otomobil/2010/11/24/kim_takar_cevreci_otoyu_onemli_olan_cepten_cikan_para (15.03.14).
 • http://www.tsb.org.tr/Document/KaskoDegerFiles Handler/SMarka201403.xls (25.01.14).
 • http://www.tuvturk.com.tr/egzoz-gazi-emisyon-olcumu-genel-bilgiler.aspx (07.01.14).
 • IPCC. (2015). Climate Change 2014 Synthesis Report. http://www.ipcc.ch/pdf/assessment-report/ar5/syr/SYR_AR5_FINAL_full_wcover.pdf. (04.03.2016).
 • Hülya Kabakçı Karadeniz, Türk Motorlu Taşıtlar Vergisinin Çeşitli Ülke Uygulamaları İle Karşılaştırılması ve Bir Model Önerisi, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara, 2009.
 • Kaynak, Mert, Binek Otomobili Motorlu Taşıtlar Vergisinin Mesafe Temelli Vergilendirme Önerisi ve Yakıt Cinsine Göre Satın Alma İle Kullanım Maliyetinin Etkililiği Üzerine Bir Araştırma, (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İzmir, 2014.
 • Kaypak, Ş. (2011). Küreselleşme Sürecinde Sürdürülebilir Bir Kalkınma İçin Sürdürülebilir bir Çevre. KMÜ Sosyal ve Ekonomik Araştırmalar Dergisi.
 • Kovancılar, B. (2001). Küresel Isınma Sorununun Çözümünde Karbon Vergisi ve Etkinliği. Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. Yönetim ve Ekonomi.
 • Maliye Bakanlığı, 68 Seri No'lu Katma Değer Vergisi Mükelleflerinin Ödeme Kaydedici Cihazları Kullanmaları Mecburiyeti Hakkında Kanunla İlgili Genel Tebliği, 27.09.2006 Tarih ve 26282 Sayılı Resmi Gazete.
 • Mercan, M. ve Karakaya, E. (2013). Sera Gazı Salımının Azaltımında Alternatif Politikaların Ekonomik Maliyetlerinin İncelenmesi: Türkiye İçin Genel Denge Analizi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi.
 • Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu (MTVK), 23.02.1963 Tarih ve 11342 Sayılı Resmi Gazete.
 • Otomotiv Distribütör Derneği (ODD), Otomotiv Ticaretinde Yol Haritası Talep Tahmini 2012-2016 Yönetici Özeti, İstanbul, 2012.
 • Özdemir, B. (2009). Küresel Kirlenme, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Çevre Vergileri. Maliye Dergisi.
 • Özdemir, M. G. (2015). Dışsallıklar ve Emisyon Vergileri: Norveç ve Türkiye Uygulamaları. Leges Sosyal Bilimler Dergisi.
 • Öztürk, K. (2002). Küresel İklim Değişikliği ve Türkiye’ye Olası Etkileri. G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi.
 • Saruç, N. T. ve Karakaya, E. (2008). Emisyon Ticareti ve Karbon Piyasası. Küresel Isınma ve Kyoto Protokolü İklim Değişikliğinin Bilimsel, Ekonomik ve Politik Analizi, Bağlam Yayıncılık.
 • Selimoğlu, S. K. ve Çalışkan, A. Ö. (2016). Sürdürülebilirlik Bağlamında Uluslararası Güvence Denetimi Standardı GDS (ISAE) 3410- Sera Gazı Beyanları- I. Muhasebe ve Denetime Bakış.
 • T.C. Anayasası, 18.10.1982 Tarih ve 17863 Sayılı Resmi Gazete.
 • TÜİK, Motorlu Kara Taşıtları Mart 2017, 10.03.17 Tarih, ve 24596 Sayılı Haber Bülteni.
 • TÜİK, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü Haber Bülteni, Sayı:13425, 2013.
 • Türk Dil Kurumu (TDK), Türkçe Sözlük, 10. Baskı, Ankara, 2005
 • Yeni Binek Otomobillerin Yakıt Ekonomisi Ve Co2 Emisyonu Konusunda Tüketicilerin Bilgilendirilmesine İlişkin Yönetmelik ve Yönetmelik Eki, 28.12.2005 Tarih ve 25330 Sayılı Resmi Gazete.
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-9481-5520
Yazar: Mert KAYNAK (Sorumlu Yazar)
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { izmirymmodergisi650104, journal = {İzmir YMMO Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4458}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Buca/İZMİR}, publisher = {İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {130 - 155}, doi = {}, title = {Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi}, key = {cite}, author = {Kaynak, Mert} }
APA Kaynak, M . (2019). Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi . İzmir YMMO Dergisi , 1 (2) , 130-155 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izmirymmodergisi/issue/50969/650104
MLA Kaynak, M . "Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi" . İzmir YMMO Dergisi 1 (2019 ): 130-155 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/izmirymmodergisi/issue/50969/650104>
Chicago Kaynak, M . "Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi". İzmir YMMO Dergisi 1 (2019 ): 130-155
RIS TY - JOUR T1 - Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi AU - Mert Kaynak Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İzmir YMMO Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 130 EP - 155 VL - 1 IS - 2 SN - -2687-4458 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir YMMO Dergisi Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi %A Mert Kaynak %T Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi %D 2019 %J İzmir YMMO Dergisi %P -2687-4458 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Kaynak, Mert . "Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi". İzmir YMMO Dergisi 1 / 2 (Aralık 2020): 130-155 .
AMA Kaynak M . Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi. İzmir YMMO Dergisi. 2019; 1(2): 130-155.
Vancouver Kaynak M . Motorlu Taşıtlar Vergisine Yeni Bir Model Önerisi : Mesafe Temelli Motorlu Taşıtlar Vergisi. İzmir YMMO Dergisi. 2019; 1(2): 130-155.