Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 89 - 95 2019-12-31

Vergi Kaçakçılığının Nedenleri
Causes of Tax Evasion

Seda BAHŞI [1]


Vergiler kamu harcamalarının temel kaynağını oluşturmaktadır. Vergi gelirleri bir taraftan kamu harcamalarını finanse etmekte öte yandan çeşitli ekonomik ve sosyal amaçlara ulaşmak için bir istikrar aracı olarak kullanılmaktadır.
Vergilerin sahip olduğu bu önem, vergi gelirlerinin yeterli düzeyde toplanmasını gerekli kılmaktadır. Ancak, vergi kanunlarına göre ödenmesi gereken vergi miktarları ile mükelleflerin beyan ederek fiilen ödedikleri vergi miktarları arasında yüksek farklar ortaya çıkmaktadır. Bu farkların en önemli sebeplerinden biri de vergi kaçakçılığıdır. Vergi kaçakçılığı, vergi ile ilgili yükümlülüklerin vergi kanunlarına aykırı olarak kısmen veya tamamen yerine getirilememesi durumudur.
Bu çalışmanın amacı, mükelleflerin vergi kaçırmalarında etkili olan değişkenlerin nedenlerinin açıklanmasıdır. Vergi kaçakçılıklarının yaygın olarak görülen nedenleri vergi oranı, vergi cezaları, vergi denetimleri, vergi ahlakı, vergi sistemi ve demografik bazı değişkenlerin mükelleflerin vergi kaçırma davranışlarını etkilediğini göstermektedir.

Taxes are the main source of public expenditures. Tax revenues are used to finance public expenditures on the one hand and as a means of stability to achieve various economic and social objectives.
This importance of taxes necessitates sufficient collection of tax revenues. However, there are high differences between the tax amounts payable according to tax laws and the tax amounts actually declared and paid by tax payers. One of the most important reasons for these differences is tax evasion. Tax evasion is a situation where tax liabilities are not fulfilled partially or completely in violation of tax laws.
The aim of this study is to explain the reasons of the variables that affect tax evasion of taxpayers. Common causes of tax evasion show that tax rate, tax penalties, tax audits, tax ethics, tax system and some demographic variables affect tax evasion behavior of taxpayers.

  • AYDOĞDU, İsmail Hakkı (2009)Türkiye’de Vergi Kaçakçılığı Suçu ve Cezası, Dokuz Eylül Üniversitesi, Maliye Bölümü Yüksek Lisans Tezi
  • http://www.ozeldersin.com/vergi-kacakciligi-ve-turkiye-uygulamasi-tezi.html
  • http://www.dunya.com/yorum-inceleme/turkiyede-vergi-inceleme-oranlari-ve-vdknin-artan-etkinligi-259616h.htm
  • KAPUSUZOGLU, Ayhan, Vergi Kaçakçılığı ve Kayıt Dışı Ekonominin Vergi Kaçaklığında Oluşumundaki Rolü, Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2008, Cilt:1, Yıl:9, Sayı:16
  • SIVACI, Celalettin (2007): “Kayıt Dışı Ekonomi ve KADİM Projesi”, Bütçe Dergisi, Cilt:3, Sayı:27, Güz 2007
  • http://w3.gazi.edu.tr/web/fatihsaracoglu/dosyalar/Akademik_Calismalar/Makaleler/Makale_14.pdf
  • KILDİŞ, Yusuf (2000): “Kayıt Dışı Ekonominin Ulusal- Uluslar arası Boyutu ve Çözüm Önerileri”, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt 2, Sayı:2.
  • ÖZ YALAMA, Gamze; GÜMÜŞ, Erdal, Vergi Kaçırma Eğilimini Etkileyen Faktörler: Eskişehir’den Bulgular , Uluslararası Yönetim İktisat ve İşletme Dergisi, Cilt 9, Sayı 20, 2013
  • RAKICI, Cemil; Vergi Denetiminin Yeni Yapısı ve Denetimin Kayıt Dışılığı Önleme Fonksiyonu, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 7, Sayı 14, 2011
  • http://www.haberturk.com/ekonomi/makro-ekonomi/haber/102343-vergi-kacakciliginin-en-buyuk-nedenini
Birincil Dil tr
Konular İşletme
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-4625-0617
Yazar: Seda BAHŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

Bibtex @araştırma makalesi { izmirymmodergisi655106, journal = {İzmir YMMO Dergisi}, issn = {}, eissn = {2687-4458}, address = {Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü Buca/İZMİR}, publisher = {İzmir Yeminli Mali Müşavirler Odası}, year = {2019}, volume = {1}, pages = {89 - 95}, doi = {}, title = {Vergi Kaçakçılığının Nedenleri}, key = {cite}, author = {Bahşı, Seda} }
APA Bahşı, S . (2019). Vergi Kaçakçılığının Nedenleri . İzmir YMMO Dergisi , 1 (2) , 89-95 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izmirymmodergisi/issue/50969/655106
MLA Bahşı, S . "Vergi Kaçakçılığının Nedenleri" . İzmir YMMO Dergisi 1 (2019 ): 89-95 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/izmirymmodergisi/issue/50969/655106>
Chicago Bahşı, S . "Vergi Kaçakçılığının Nedenleri". İzmir YMMO Dergisi 1 (2019 ): 89-95
RIS TY - JOUR T1 - Vergi Kaçakçılığının Nedenleri AU - Seda Bahşı Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - DO - T2 - İzmir YMMO Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 89 EP - 95 VL - 1 IS - 2 SN - -2687-4458 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 İzmir YMMO Dergisi Vergi Kaçakçılığının Nedenleri %A Seda Bahşı %T Vergi Kaçakçılığının Nedenleri %D 2019 %J İzmir YMMO Dergisi %P -2687-4458 %V 1 %N 2 %R %U
ISNAD Bahşı, Seda . "Vergi Kaçakçılığının Nedenleri". İzmir YMMO Dergisi 1 / 2 (Aralık 2020): 89-95 .
AMA Bahşı S . Vergi Kaçakçılığının Nedenleri. İzmir YMMO Dergisi. 2019; 1(2): 89-95.
Vancouver Bahşı S . Vergi Kaçakçılığının Nedenleri. İzmir YMMO Dergisi. 2019; 1(2): 89-95.