Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 60 - 67 2019-12-31

Bulgaristan'da Bilgi ve İletişim Teknolojileri Uzmanlarının İstihdamının İncelenmesi
Studying of The Employment of Information and Communication Technologies Specialists in Bulgaria

Tereza STEFANOVA [1]


Bu makale, AB ve Bulgaristan'da BİT istihdamının genel gelişimini eğitim seviyesi, yaş ve cinsiyete göre incelemeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, iş sözleşmesi kapsamındaki istihdamda ve Bulgaristan'daki istatistiki bölgeler tarafından istihdam edilen “Bilgi ve yaratıcı ürünlerin yaratılması ve dağıtılması; Telekomünikasyon” ekonomik faaliyetin değişimini incelemeyi amaçlamıştır. Bu makale, BİT uzmanlarının AB'deki toplam işgücü içindeki miktarını ve ayrıca Bulgaristan'daki BİT uzmanlarının yüzdesini göstermektedir. AB ve Bulgaristan'da BİT beceri düzeyi ve yaş grubu dağılımı ile kadın uzmanların payı karşılaştırılmıştır. Bu makale “Bilgi ve yaratıcı ürünlerin oluşturulması ve yayılması; Telekomünikasyon” un Bulgaristan'daki 2008-2018 döneminde ve 2019'un ilk çeyreğinde iş sözleşmesi altındaki çalışanları gibi ekonomik faaliyetlerini incelemektedir. 2010-2017 döneminde bu ekonomik faaliyette istihdam edilenlerin ülkedeki istatistiki bölgelere göre dağılımı sunulmaktadır. BİT alanındaki istihdam analizi, iş sözleşmesi kapsamında sürekli bir artış eğilimi ve Bulgaristan'daki istatistik bölgelerinin istihdamının arttığını göstermektedir.
This article is intended to study the overall development of ICT employment in the EU and in Bulgaria by level of education, age and gender. Also, the intent is to study the changes in employment under labour agreement and the employed by statistical regions in Bulgaria for the “Creation and dissemination of information and creative products; Telecommunications” economic activity. This article shows the part of ICT specialists in the total workforce in EU and, also, the percentage of ICT specialists in Bulgaria. A comparison is made of ICT skill level and age-group distribution in EU and in Bulgaria, as well as the share of female specialists. This article presents data about the “Creation and dissemination of information and creative products; Telecommunications” economic activity in Bulgaria such as employees under labour agreement in the 2008 - 2018 period, and during the first quarter of 2019. The distribution of the employed persons in the 2010 - 2017 period in this economic activity by statistical regions in the country is presented. The analysis of employment in the ICT field shows a constant upward trend of employment under labour agreement and an increase of employment by statistical region in Bulgaria.
 • Alexiev, Y. (2019). Young people are disappearing from government, continuing to grow in ICT. Retrieved September 27, 2019, from https://www.infograf.bg/article/1569567539000
 • CBN: The growth of jobs in the ICT sector is shocking. (2017). Retrieved December 4, 2017, from https://technews.bg/article-104144.html
 • Economic and Investment Profile of Sofia. Institute for Market Economics, Sofia Investment Agency. (2018, November). Retrieved from http://investsofia.com/wp-content/uploads/2018/12/Economic-and-Investment-Profile-Sofia-BG-2018.pdf
 • Employees under labour contract at the end of the quarter by economic activities. National Statistical Institute, Sofia. (2019, 06 03). Retrieved from http://www.nsi.bg/en/content/6426/employment-%E2%80%93-total
 • ICT sector revenue with a new record in 2018. (2019). Retrieved September 25, 2019, from https://www.investor.bg/novini/261/a/prihodite-na-ikt-sektora-s-nov-rekord-prez-2018-godina-289994/
 • ICT specialists in employment. Eurostat: Statistics explained. (2019, 07 30). Retrieved from https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/ICT_specialists_in_employment
 • Ministry of Economy of the Republic of Bulgaria. (2019). Gross value added in ICT sector increases by 25%. Retrieved from https://www.mi.government.bg/bg/news/zam-ministar-lachezar-borisov-brutnata-dobavena-stoinost-v-ikt-sektora-narastva-s-25-3737.html
 • Number of persons employed by economic activity groupings and statistical regions, Annual Regional Data. National Statistical Institute, Sofia. (2018, 11 30). Retrieved from http://www.nsi.bg/en/content/8165/number-persons-employed
 • Over BGN 5.5 billion is the total turnover of the ICT sector in Bulgaria. (2019). Retrieved June 25, 2019, from https://econ.bg/
 • Popov, B. (2017). The IT sector is growing! It accounts for almost 6% of Sofia's economy. Retrieved November 10, 2017, from https://www.dnes.bg/bulgaria/2017/11/10/it-sektoryt-raste-nosi-pochti-6-ot-ikonomikata-na-sofiia.358908
 • Stefanova, T. (2017). ICT specialists – with opportunities for realization in all spheres of economy. Academic Journal “Management and Education”, 13 (3), p. 121-127.
 • Stefanova, T. (2017). Regional Distribution of the Main Economic Activities in the Field of “Information and Communication Technologies” in Bulgaria. In R. Efe & M. Öztürk (Eds.), Contemporary Studies in Environment and Tourism (pp. 479-497). Newcastle upon Tyne, United Kingdom: Cambridge Scholars Publishing.
 • Stefanova, T., G. Petrov. (2016). Employment, level of education and training of ICT specialists, Proceedings of the Annual University Scientific Conference of “Vasil Levski” National Military University (pp. 189-197). Veliko Tarnovo, Bulgaria: Publishing Complex of NMU “Vasil Levski”.
 • The IT sector, business services and tourism are the most important for Sofia's economy. (2019). Retrieved March 18, 2019, from https://www.investor.bg/analizi/85/a/it-sektoryt-biznes-uslugite-i-turizmyt-sa-nai-vajni-za-ikonomikata-na-sofiia-278971/
 • Tsaneva, M. (2017). More and more women are taking up responsible positions in the IT sector. Economics, Vol. 79, 64-66.
Birincil Dil en
Konular Sosyal Bilimler, Disiplinler Arası
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-2467-2085
Yazar: Tereza STEFANOVA
Kurum: New Bulgarian University, Telecommunications Department
Ülke: Bulgaria


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA STEFANOVA, T . (2019). Studying of The Employment of Information and Communication Technologies Specialists in Bulgaria. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 60-67 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/642093