İzmir Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-4407 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Emel AYDIN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd


Son Sayılar : 2020/2(2) | 2020/2(1| 2019/1(2) | 2019/1(1)

TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılında yayın hayatına başlayan teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir dergidir. Amacı, sosyal bilimler alanında geniş kapsamdaki makaleleri yayınlayarak bilime, insanlığa faydalı çalışmaları araştırmacılara ve tüm ilgi duyan kitleye ulaştırmaktır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi’ne Türkçe İngilizce veya Fransızca dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye, ekonometri, uluslararası ilişkiler, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Etnoloji, İslami Bilimler, Din Bilimleri, Hukuk ve Edebiyat Dalları alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılı itibari ile yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. Açık erişim, çift kör hakemlik sistemini ve ücretsiz yayın politikasını benimsemiştir. Yazarladan herhangi bir kayıt, işlem veya yayın ücreti talep edilmemektedir.

Dergimiz, ULAKBIM TR-DIZIN tarafından taranmak üzere başvuru yapmış olup 2020 sayılarının çıkarılmasını takiben değerlendirme sürecinin tamamlanması beklenmektedir. Uluslararası dizinlerde (Proquest, Scopus vb.) de taranmak üzere başvuru yapılmış ve sürecin tamamlanması beklenmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelerin daha fazla atıf alması için akademik paylaşım ve sosyal medya platformları gibi alanlarda da makaleler paylaşılmaktadır. Aynı zamanda düzenli olarak elektronik posta gönderimi ile yazar ve hakem havuzumuz genişletilmektedir.

İletişim

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Kurulu

izmirsbd@gmail.com


İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2687-4407 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Emel AYDIN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd
Kapak Resmi


Son Sayılar : 2020/2(2) | 2020/2(1| 2019/1(2) | 2019/1(1)

TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılında yayın hayatına başlayan teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir dergidir. Amacı, sosyal bilimler alanında geniş kapsamdaki makaleleri yayınlayarak bilime, insanlığa faydalı çalışmaları araştırmacılara ve tüm ilgi duyan kitleye ulaştırmaktır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi’ne Türkçe İngilizce veya Fransızca dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye, ekonometri, uluslararası ilişkiler, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Etnoloji, İslami Bilimler, Din Bilimleri, Hukuk ve Edebiyat Dalları alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılı itibari ile yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. Açık erişim, çift kör hakemlik sistemini ve ücretsiz yayın politikasını benimsemiştir. Yazarladan herhangi bir kayıt, işlem veya yayın ücreti talep edilmemektedir.

Dergimiz, ULAKBIM TR-DIZIN tarafından taranmak üzere başvuru yapmış olup 2020 sayılarının çıkarılmasını takiben değerlendirme sürecinin tamamlanması beklenmektedir. Uluslararası dizinlerde (Proquest, Scopus vb.) de taranmak üzere başvuru yapılmış ve sürecin tamamlanması beklenmektedir. Dergimizde yayınlanan makalelerin daha fazla atıf alması için akademik paylaşım ve sosyal medya platformları gibi alanlarda da makaleler paylaşılmaktadır. Aynı zamanda düzenli olarak elektronik posta gönderimi ile yazar ve hakem havuzumuz genişletilmektedir.

İletişim

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Kurulu

izmirsbd@gmail.com