e-ISSN: 2687-4407
Başlangıç: 2019
Yayıncı: İzmir Akademi Derneği
İzmir Sosyal Bilimler Dergisi © 2019
Index Copernicus (Master List), Scilit, CrossRef, Harvard Library, EuroPub, OpenAIRE, Base, Academindex, IAD, Academic Resource Index (Researchbib), ASOS Index, Advanced Science Index, Türk Eğitim İndeksi, Academia.edu, Google Scholar, Scientific Indexing Services (SIS), ROAD, Internet Archive Scholar
tarafından taranmaktadır.

Yayıncı
İzmir Akademi Derneği
www.izmirakademi.org
Dergi Ana Sayfası | Amaç & Kapsam | Yazar Rehberi | Politikalar | Dizinler | Kurullar | İletişim