İzmir Sosyal Bilimler Dergisi
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2687-4407 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Emel AYDIN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd


2020 Yılı Haziran dönemi , Cilt 2 Sayı 1 ulaşmak için tıklayınız.

2019 Yılı Aralık dönemi , Cilt 1 Sayı 2 ulaşmak için tıklayınız.

2019 Yılı Haziran dönemi , Cilt 1 Sayı 1 ulaşmak için tıklayınız.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılında yayın hayatına başlayan teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir dergidir. Amacı, sosyal bilimler alanında geniş kapsamdaki makaleleri yayınlayarak bilime, insanlığa faydalı çalışmaları araştırmacılara ve tüm ilgi duyan kitleye ulaştırmaktır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi’ne Türkçe İngilizce veya Fransızca dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye, ekonometri, uluslararası ilişkiler, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Etnoloji, İslami Bilimler, Din Bilimleri, Hukuk ve Edebiyat Dalları alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılı itibari ile yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. Açık erişim, çift kör hakemlik sistemini ve ücretsiz yayın politikasını benimsemiştir. Yazarladan herhangi bir kayıt, işlem veya yayın ücreti talep edilmemektedir.

Açık Erişim Politikası

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurması ilkesi doğrultusunda açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi içeriği tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Dergimizin açık erişim politikası Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin kuralları ile uyumludur.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation

cc-bync.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Çıkar Çatışması

Yayın Etiği Komitesi (COPE) (2003) yazarların, hakemlerin veya editörlerin, açıkça görülmeyen ve yayın ile ilgili kararlarını etkileyebilecek çıkarları söz konusu olduğunca çıkar çatışması doğacağını açıklamaktadır. Bu durum, okuyucunun yanıltılması sonucunu doğurabilmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere başvuruları kabul edilen yazarların, imzalayacakları taahhütname ile çıkar çatışması olmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.


Başvuru Bedeli ve Ücretler

Dergimize yapılan başvuru, değerlendirme ve diğer herhangi bir işleme ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.
Dergimizin tüm giderleri İzmir Sosyal Bilimler Dergisi tarafından karşılanmaktadır.


Değerlendirme Süreci

Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör  (double blind peer review)  hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu  hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda İzmir Sosyal Bilimler Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.


Etik İhlal Politikası

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi’ne çalışmalarını gönderen yazarlar etik kurallara uyma yükümlüdür ve etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Etik ihlal içeren çalışmalar değerlendirme sürecine alınmadan reddedilecek ve yazarlarının diğer başvuruları da değerlendirilmeyecektir.  Etik ihlal tespit edilmesi halinde konuya ilişkin rapor yazara ve gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara gönderilir. 


İletişim

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Kurulu

izmirsbd@gmail.com


İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

e-ISSN 2687-4407 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2019 | Yayıncı Emel AYDIN | https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd
Kapak Resmi


2020 Yılı Haziran dönemi , Cilt 2 Sayı 1 ulaşmak için tıklayınız.

2019 Yılı Aralık dönemi , Cilt 1 Sayı 2 ulaşmak için tıklayınız.

2019 Yılı Haziran dönemi , Cilt 1 Sayı 1 ulaşmak için tıklayınız.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılında yayın hayatına başlayan teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan bilimsel, hakemli ve açık erişim ilkesini taşıyan uluslararası bir dergidir. Amacı, sosyal bilimler alanında geniş kapsamdaki makaleleri yayınlayarak bilime, insanlığa faydalı çalışmaları araştırmacılara ve tüm ilgi duyan kitleye ulaştırmaktır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi’ne Türkçe İngilizce veya Fransızca dillerinde çalışmalar gönderilebilir.

Kapsam olarak, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, çalışma ekonomisi, maliye, ekonometri, uluslararası ilişkiler, Tarih, Coğrafya, Psikoloji, Sosyoloji, Felsefe, Etnoloji, İslami Bilimler, Din Bilimleri, Hukuk ve Edebiyat Dalları alanlarında gönderilecek makalelere açıktır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası yazılar da değerlendirme sürecine alınır.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, 2019 yılı itibari ile yayın hayatına başlamıştır. Haziran ve Aralık ayları olmak üzere yılda iki sayı olarak yayınlanacaktır. Açık erişim, çift kör hakemlik sistemini ve ücretsiz yayın politikasını benimsemiştir. Yazarladan herhangi bir kayıt, işlem veya yayın ücreti talep edilmemektedir.

Açık Erişim Politikası

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi, bilginin global değişimini artırarak insanlık için yararlı sonuçlar doğurması ilkesi doğrultusunda açık erişim sağlama politikasını benimsemiştir. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi içeriği tüm kullanıcılara açık, serbestçe/ücretsiz "açık erişimli" bir dergidir. Kullanıcılar, yayıncıdan ve yazar(lar)dan izin almaksızın, dergideki makaleleri tam metin olarak okuyabilir, indirebilir, dağıtabilir, makalelerin çıktısını alabilir ve kaynak göstererek makalelere bağlantı verebilir.

Dergimizin açık erişim politikası Budapeşte Açık Erişim Girişimi'nin kuralları ile uyumludur.

http://www.budapestopenaccessinitiative.org/translations/turkish-translation

cc-bync.jpg

https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/


Çıkar Çatışması

Yayın Etiği Komitesi (COPE) (2003) yazarların, hakemlerin veya editörlerin, açıkça görülmeyen ve yayın ile ilgili kararlarını etkileyebilecek çıkarları söz konusu olduğunca çıkar çatışması doğacağını açıklamaktadır. Bu durum, okuyucunun yanıltılması sonucunu doğurabilmektedir. Dergimizde yayınlanmak üzere başvuruları kabul edilen yazarların, imzalayacakları taahhütname ile çıkar çatışması olmadığını beyan etmeleri gerekmektedir.


Başvuru Bedeli ve Ücretler

Dergimize yapılan başvuru, değerlendirme ve diğer herhangi bir işleme ilişkin hiçbir bedel alınmamaktadır.
Dergimizin tüm giderleri İzmir Sosyal Bilimler Dergisi tarafından karşılanmaktadır.


Değerlendirme Süreci

Makalelerin değerlendirilmesinde hakemlik türü olarak çift kör  (double blind peer review)  hakemlik sistemi süreci işletilmekte ve en az iki hakem tarafından değerlendirme yapılmaktadır. Hakemlerden birinin olumsuz, diğerinin olumlu görüş bildirmesi durumunda Dergi Yayın Komisyonu  hakem raporlarını inceleyerek makale için üçüncü bir hakemin atanmasına veya makalenin yazara iade edilmesine karar verebilir. Makalenin yayımlanabilmesi için en az iki hakemin olumlu görüş bildirmesi gerekmektedir.

Dergiye gönderilecek makalelerin “yazım kurallarına” uygun hazırlanmış olması, başka hiçbir yerde yayımlanmamış olması veya dergimize gönderildiği tarihte bir başka dergide hakem değerlendirme sürecinde olmaması gerekir.

Dergide yayınlanan makalelerin bilim ve dil bakımından sorumluluğu yazarlara ait olup, bu konuda İzmir Sosyal Bilimler Dergisi ve Editörler sorumlu tutulamazlar. Dergide yer alan makalelerden kaynak gösterilerek aktarma ve alıntı yapılabilir.


Etik İhlal Politikası

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi’ne çalışmalarını gönderen yazarlar etik kurallara uyma yükümlüdür ve etik ihlal yapmadıklarını beyan etmiş sayılırlar. Etik ihlal içeren çalışmalar değerlendirme sürecine alınmadan reddedilecek ve yazarlarının diğer başvuruları da değerlendirilmeyecektir.  Etik ihlal tespit edilmesi halinde konuya ilişkin rapor yazara ve gerekli görülmesi halinde ilgili kurumlara gönderilir. 


İletişim

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi

Yayın Kurulu

izmirsbd@gmail.com