Telif Hakkı Düzenlemesi

Telif Hakkı Düzenlemesi

Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları İzmir Sosyal Bilimler Dergisi’ne aittir. Yayımlanan makaleler için telif ücreti ödenmemektedir.  

Gönderilen makalenin başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığına ilişkin  ve değerlendirmek için gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın haklarının süresiz olarak İzmir Sosyal Bilimler Dergisi'ne ait olduğunun kabulüne ilişkin “Telif Hakkı Devir Formu”nun (Taahhütname) doldurularak ve imzalanarak dergi yayın komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir.

İzmir Sosyal Bilimler Dergisi'ne gönderilmiş makaleler ile yayınlanmış veya yayına kabul edilmiş makaleler ayrıca Creative Common Lisansı ile lisanslanmıştır.

Şunları yapmakta özgürsünüz:
    Paylaş - malzemeyi herhangi bir ortamda veya biçimde kopyalayın ve yeniden dağıtın
    Uyarlayın - malzemeyi yeniden karıştırın, dönüştürün ve üzerine inşa edin
    Lisans veren, lisans koşullarını izlediğiniz sürece bu özgürlükleri iptal edemez.

Aşağıdaki şartlar altında:
    Atıf - Uygun kredi vermeli, lisansa bir bağlantı vermeli ve değişikliklerin yapılıp yapılmadığını belirtmelisiniz. Bunu makul bir şekilde yapabilirsiniz, ancak lisans verenin sizi veya kullanımınızı onayladığını hiçbir şekilde gösteremezsiniz.
    Ticari Olmayan - Malzemeyi ticari amaçlarla kullanamazsınız.
    Ek kısıtlama yoktur - Başkalarının lisansın izin verdiği her şeyi yapmasını yasal olarak kısıtlayan yasal şartlar veya teknolojik önlemler uygulayamazsınız.

Uyarılar:
    Kamusal alandaki veya geçerli bir istisna veya sınırlama tarafından kullanımınıza izin verildiği durumlarda, materyallerin unsurları için lisansa uymanız gerekmez.
    Hiçbir garanti verilmez. Lisans, kullanım amacınız için gereken tüm izinleri vermeyebilir. Örneğin, tanıtım, gizlilik veya ahlaki haklar gibi diğer haklar materyali kullanma şeklinizi sınırlayabilir.

Creative Commons License