Diğer Politikalar

Arşivleme Politikası

TÜBİTAK ULAKBİM çatısı altında, Türkiye'de yayınlanan akademik dergiler için elektronik ortamda barındırma, arşivleme ve editoryal süreç yönetimi hizmeti sunar. DergiPark, ulusal akademik dergilerin standartlara uygun olarak varlık kazanmasına ve uluslararası görünürlüğünün artırılmasına destek olur.

İstatistikler

Makale ile ilgili istatistikler ilgili makalenin gösterildiği sayfada yer almaktadır. Makalenin kaç kez okunduğu ve indirildiği makale sayfasında yazar adlarının hemen altında verilmiştir. Örnek olarak https://dergipark.org.tr/en/pub/izsbd/issue/49441/605657 adresindeki makale sayfası incelenebilir. Dergiye ait istatistikler ise dergi ana sayfasının sol kısmında yer alan kapak resmi altında görülebilir. Örnek olarak https://dergipark.org.tr/en/pub/izsbd sayfası incelenebilir.