Konular

• Yükseköğretim Çalışmaları
• Veri Yönetimi
• Bilgi ve Belge Yönetimi
• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler
• Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği


Makaleler


M. DAMAR, G. ÖZDAĞOĞLU, O. ÖZVERİ
Bilimsel Üretkenlik Bağlamında Dünya Sıralama Sistemleri ve Türkiye’deki Üniversitelerin Mevcut Durumu, Üniversite Araştırmaları Dergisi, (2020)
M. DAMAR, G. ÖZDAĞOĞLU, O. ÖZVERİ
ÜNİVERSİTELERDE DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ YAKLAŞIMI, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, (2020)
G. KURT GÜMÜŞ, G. ÖZDAĞOĞLU, A. ÖZDAĞOĞLU, M. DAMAR
Web of Science Finans Araştırma Alanında Türkiye’nin Durumu: Bilimetrik Bir İnceleme, Muhasebe ve Finansman Dergisi, (2020)
O. ÖZVERİ, M. DAMAR, A. DURMUŞ
AMELİYATHANE MALZEME YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2019)
M. DAMAR, G. ÖZDAĞOĞLU, A. ÖZDAĞOĞLU
İş Zekâsını ve İlgili Teknolojileri Konu Alan Araştırmalara Küresel Ölçekte Bilimetrik Bakış, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi, (2018)
M. DAMAR, G. Özdağoğlu, A. Özdağoğlu
Küresel Ölçekte Yazılım Kalitesi ve Standartları: Sektörel ve Bilimsel Perspektiften Literatürdeki Eğilimler, Alphanumeric Journal, (2018)
M. DAMAR, Y. GÖKŞEN
AKADEMİK YAŞANTIDA SANAL TEHDİTLER VE VAKALAR ÜZERİNE BİR ANALİZ - AN ANALYSIS THROUGH CASES AND CYBER THREATS IN ACADEMIC LIFE, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2018)
Y. Gökşen, M. Damar, O. Doğan
ÜNİVERSİTE İŞ SÜREÇLERİNİN KOORDİNASYONU İÇİN YÖNETİM BİLİŞİM SISTEMLERİNİN İNŞAASI: DOKUZ EYLÜL ÜNIVERSİTESİ İÇİN MODEL ÖNERİSİ, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, (2016)
Y. GÖKŞEN, H. AŞAN, M. DAMAR
İŞGÜCÜ PLANLAMASINDA BİR KARAR DESTEK SİSTEMİ UYGULAMASI, Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (2015)