Konular

• Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler


Dergiler


Makaleler


O. ÖZVERİ, Z. ÇALIŞKAN, E. BİLGİN SARI
DÖKÜM SÜRECİNDE ANAHTAR PERFORMANS GÖSTERGELERİNİN BULANIK MOORA YÖNTEMİ İLE SIRALANMASI, Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi, (2021)
M. DAMAR, G. ÖZDAĞOĞLU, O. ÖZVERİ
Bilimsel Üretkenlik Bağlamında Dünya Sıralama Sistemleri ve Türkiye’deki Üniversitelerin Mevcut Durumu, Üniversite Araştırmaları Dergisi, (2020)
M. DAMAR, G. ÖZDAĞOĞLU, O. ÖZVERİ
ÜNİVERSİTELERDE DÖNÜŞÜM SÜRECİ VE ARAŞTIRMA ÜNİVERSİTESİ YAKLAŞIMI, Uluslararası Medeniyet Çalışmaları Dergisi, (2020)
E. BİLGİN SARI, O. ÖZVERİ, U. ŞENYAY
Endüstri 4.0’ın İş Süreçleri Yönetimine Etkisi: Akıllı Depolama Sistemi Uygulaması, Uluslararası Yönetim Akademisi Dergisi, (2019)
O. ÖZVERİ, M. DAMAR, A. DURMUŞ
AMELİYATHANE MALZEME YÖNETİM SİSTEMİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ TEKNİĞİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ÜNİVERSİTE HASTANESİ ÖRNEĞİ, Hacettepe Sağlık İdaresi Dergisi, (2019)
İ. YÜKSEL, O. ÖZVERİ
Hastane İşletmelerinde Poliklinik Hizmet Süreçlerinin Süreç Yönetimi Tekniği İle İyileştirilmesi ve Örnek Bir uygulama, Pamukkale İşletme ve Bilişim Yönetimi Dergisi, (2019)
O. ÖZVERİ, M. KABAK, İ. İDİN, Y. ULUFER
İZMİR ‘DE AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI MERKEZLERİNDE ALGILANAN VE BEKLENEN HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜLMESİ, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, (2019)
D. KAYIŞKAN, H. AŞAN, O. ÖZVERİ
BOYA SEKTÖRÜNDE TEDARİK YÖNETİMİ FAALİYETLERİNİN SÜREÇ YÖNETİMİ İLE İYİLEŞTİRİLMESİ, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2018)
O. ÖZVERİ, D. KAYIŞKAN, S. DAĞ, B. ARSLAN, A. HİSAR
SAĞLIKTA PERFORMANS SİSTEMİNİN HEKİMLER TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Hukuk ve İktisat Araştırmaları Dergisi, (2018)
O. ÖZVERİ, M. KABAK
İşletmelerin Ürün Kalitesi Etkinliğinin Analiz Edilmesi İçin Bulanık Veri Zarflama Analizi Yönteminin Kullanılması, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, (2018)
O. ÖZVERİ, M. KABAK
SÜREÇ YÖNETİMİ OLGUNLUK MODELLERİ VE BİR ORGANİZASYONUN VE SÜREÇ YÖNETİMİ OLGUNLUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ, Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (2016)
O. ÖZVERİ, P. GÜÇLÜ, E. AYCİN
EVALUATION OF SERVICE SUPPLY CHAIN PERFORMANCE CRITERIA WITH DANP METHOD, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, (2015)