ISSN: 1309-8039
e-ISSN: 1309-8039
Başlangıç: 2009
Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği
Kapak Resmi
       

TR Dizin, 2020 yılı ölçütlerine etik kurallarla ilgili bazı maddeler eklemiştir. Bu nedenle Etik politikalarımız ile ilgili Yayın Etiği, Araştırma Etiği ve Yasal/Özel Etik Kurul İzin Belgesi Alınması ile ilgili sayfalarımızı incelemeniz gerekmektedir.

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi (OYBD)

ISSN 1309 -8039

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi (OYBD) aşağıdaki indexing/abstracting servislerinde  kayıtlıdır.| ASOS Index  |  Google Scholar   |  Akademik Dizin    |  Sobiad Atıf  |