Amaç ve Kapsam

Organizasyon ve Yönetim  Bilimleri Dergisi (OYBD), Sosyal Bilimler Araştırmaları Derneği (SoBiAD) tarafından Temmuz ve Aralık olmak üzere yılda iki kez yayınlanan hakemli bir dergidir. Sadece Türkçe makaleler  yayın için kabul edilmektedir.

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi,  yönetim biliminin tüm alt disiplinlerinde  hazırlanmış teorik-analitik-ampirik araştırmalar ve incelemelere açık bir dergidir.

Yayımlanma Ayları
Temmuz Aralık