Yazım Kuralları

Dergide yayımlanan makaleler yazı işlerinin izni olmaksızın başka hiçbir yerde yayımlanamaz veya bildiri olarak sunulamaz. Kısmen veya tamamen yayımlanan makaleler kaynak gösterilmeden hiçbir yerde kullanılamaz. Dergiye gönderilen makalelerin içerikleri özgün, daha önce herhangi bir yerde yayımlanmamış veya yayımlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Makaledeki yazarlar isim sırası konusunda fikir birliğine sahip olmalıdır. Makaleler MS Word 2007 veya üstü bir sürümde hazırlanarak gönderilmelidir.

Lütfen makalenizi MUTLAKA aşağıdaki yazım kurallarına göre hazırlayınız. Belirtilen kurallara uygun olmayan makaleler kabul edilmeyecek ve hakemlik sürecine dahil edilmeden iade edilecektir. Özellikle, tablo ve şekillerin kaymayacak şekilde gruplandırılması ve kesinlikle sayfa ebatları dışına taşmaması gerekir.

ÇOK ÖNEMLİ NOT. İlave yazışmalarla zaman kaybına sebebiyet vermemek için aşağıdaki yazım kurallarına ve örnek şablona uymanızı SAYGI İLE RİCA EDİYORUZ.

Sayfa yapısı A4 kâğıdı (210 x 297 mm) boyutunda, MS Word programında, Times New Roman veya benzeri bir yazı karakteri ile 10 punto, tek satır aralığıyla yazılmalıdır. Sayfa kenarlarında üst 2 cm olmak üzere diğer kenarlar için 1.5 cm boşluk bırakılmalı ve sayfalar numaralandırılmalıdır.

· Yazar(lar)ın ad(lar) ve soyad(lar), kurumsal unvanları; yazar(lar)ın görev yaptığı kurum(lar), e-posta adres(ler) bilgileri ve ORCID numaraları verilmelidir. Ayrıca makalelerde sorumlu yazar belirtilmelidir.

· Makale başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır. Başlık, kalın ve 13 punto büyüklüğünde olmalı ve ilk harfler büyük olacak şekilde sola hizalanarak yazılmalıdır. Makaleler aynı özellikte İngilizce bir başlık/title içermelidir.

-Metin punto büyüklüğü 12 dur.

-Sayfa ebatı A4 değildir. Özel boyut seçilmeli ve boyut 17X24 olarak işaretlenmelidir.

-Tablo ve şekillerin ve tüm formüllerin aşağıdaki örneklerde olduğu gibi gruplandırılması gerekmektedir.

 • Yazı Tipi ve Boyutu

  Yazı Tipi:

  Times New Roman

  Yazı Boyutu: 12 (metin);

                       10 (tablo ve şekiller)

  Sayfa Yapısı

  Üst: 2,5 cm; Alt: 2,5 cm Sol: 1,5 cm; Sağ: 1,5 cm

  Cilt Payı:0

  Cilt payı yeri: sol

  Sayfa Sayısı: Maksimum 15

  Kağıt Boyutu

  Özel Boyut

  Genişlik: 17 cm

  Yükseklik: 24 cm

  Paragraf Yapısı

  Hizalama: Soldan 

  Girinti: Yok

  Aralık: Tek;

  Önce: 6 nk; Sonra: 6 nk

   

Başlık sayfası

Makale başlığı, içerikle uyumlu, içeriği en iyi ifade eden bir başlık olmalıdır.

TÜRKÇE BAŞLIK (TAMAMI BÜYÜK HARFLE YAZILACAK)

Birinci Yazarın Adı ( İsim ve Soyad ilk harfler dışında tamamı küçük harf)
Bağlı Olduğu Kurum

Unvan (Prof/Doç/Dr.Öğr.Üyesi/Dr./Doktora Öğrencisi)

Posta Adresi

E-posta::

ORCID NO: (Mutlaka yazınız)

İkinci Yazarın Adı
Bağlı Olduğu Kurum

Posta Adresi

E-posta::

ORCID NO: (Mutlaka yazınız)

Yazının kısa ve açıklayıcı başlığını, yazarların adlarını, akademik unvanlarını, çalıştıkları kurum(ları), açık adreslerini, telefon ve faks numaralarını ve e-posta adreslerini içermelidir. Yazarların bir açık araştırmacı ve katılımcı kimliği (ORCID) sağlaması ve belirtmesi önerilmektedir. ORCID'e sahip olmak için, yazarlar ORCID web sitesine kaydolmalıdır: http://orcid.org. Kayıt dünyadaki her araştırmacı için ücretsizdir.

Özet ve Anahtar Sözcükler

Makalenin başlık sayfasında; en az 150 en fazla 300 kelimeden oluşan tek paragraf halinde Türkçe ve İngilizce öz, en az 3 en fazla 5 tane olmak üzere Türkçe ve İngilizce anahtar kelimeler ve en fazla 5 tane olmak üzere JEL (Journal of Economic Literature) sınıflandırma kodları verilmelidir.

Türkçe Özet Özet italik olarak yazılmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3

Alan Tanımı: (Mutlaka yazınız)

İNGİLİZCE BAŞLIK (TAMAMI BÜYÜK HARFLE YAZILACAK)

İngilizce Özet Özenle yazılmış İngilizce özet MUTLAKA eklenmelidir Makalenin İngilizce başlığının eklenmiş olmasına DİKKAT edilmelidir..

Keywords: Anahtar kelime 1, Anahtar kelime 2, Anahtar kelime 3

JEL Code:

JEL kodunu şu sayfadan bakarak yazabilirsiniz. Mutlaka yazılmalıdır.

https://www.aeaweb.org/econlit/jelCodes.php

Herhangi bir sempozyum veya kongrede sunulmuş olan çalışmalar kongrenin adı, yeri ve tarihi belirtilerek yayımlanabilir. Bir araştırma kurumu veya fonu tarafından desteklenen çalışmalarda (BAP, TÜBİTAK, Kalkınma Bakanlığı vb.) desteği sağlayan kuruluşun adı ve proje numarası ilk sayfanın altında verilmelidir.

Metin

Makaleler giriş, gelişme ve sonuç yer alacak şekilde hazırlanmalıdır.

Formüller ve denklemler Math Type ya da Word Denklem Düzenleyici kullanılarak yazılmalıdır.

Çalışma, dil bilgisi kurallarına uygun olmalıdır. Makalede noktalama işaretlerinin kullanımında, kelime ve kısaltmaların yazımında en son çıkan TDK Yazım Kılavuzu esas alınmalı, açık ve yalın bir anlatım yolu izlenmeli, amaç ve kapsam dışına taşan gereksiz bilgilere yer verilmemelidir. Makalenin hazırlanmasında geçerli bilimsel yöntemlere uyulmalı, çalışmanın konusu, amacı, kapsamı, hazırlanma gerekçesi vb. bilgiler yeterli ölçüde ve belirli bir düzen içinde verilmelidir.

Bir makalede sırasıyla öz, ana metnin bölümleri, kaynakça ve (varsa) ekler bulunmalıdır. Makalenin bir “Giriş” ve bir “Sonuç” bölümü bulunmalıdır. “Giriş” çalışmanın amacı, önemi, dönemi, kapsamı, veri metodolojisi ve planını mutlaka kapsamalıdır. Konu gerektiriyorsa literatür tartışması da bu kısımda verilebilir. “Sonuç” araştırmanın amaç ve kapsamına uygun olmalı, ana çizgileriyle ve öz olarak verilmelidir. Metinde sözü edilmeyen hususlara “Sonuç”ta yer verilmemelidir. Belli bir düzen sağlamak amacıyla ana, ara ve alt başlıklar kullanılabilir.

Makaleleri giriş, yöntem, bulgular, tartışma ve sonuçları içerecek şekilde beş ana başlık altında düzenlenmelidir. Kısaltmalar metinde, tablolarda, resim ve şekillerde ilk geçtiği yerde açıklanmalıdır.

Atıflar

Yazarlar metin içinde yapacakları atıflar için American Psychological Association (APA) tarafından yayımlanan Kılavuzun 6. baskısında yer alan kurallara uymalıdır. Metinde yer alan kaynaklara parantez içinde yazarın soyadı ve yayın yılı verilerek atıf yapılmalıdır.

The Basics of APA Style;
(https://www.apastyle.org/learn/tutorials/basics-tutorial)


Referencing and Citation Styles: APA 6th;
(https://libguides.library.usyd.edu.au/c.php?g=508212&p=3476096)

Mini-Guide to APA 6th for Referencing, Citing, Quoting
(https://www.defendologija-banjaluka.com/files/Uputstvo.za.citiranje.(APA).pdf)

Aşağıda bazı örnekler verilmiştir:

North, Gordon ile anılarını şu şekilde aktarmıştır (North, 2009: 164).
Avusturya İktisat Okulu'nun diğer önemli ilkeleridir (Yay, 2004; Yılmaz, 2004).
Kaynaklar

Kaynaklar listesi makalenin sonunda "Kaynakça" başlığı altında sıralanmalı ve sadece metinde atıf yapılan ve yayımlanmış veya yayımlanmak için kabul edilmiş çalışmaları içermelidir. Kaynakça listesi her çalışmanın ilk yazarının soyadına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır. Kaynakların doğruluğundan yazar(lar) sorumludur. Tüm kaynaklar ayrı ayrı değil tek bir liste olarak sunulmalıdır.

Aşağıda bazı örnekler verilmektedir:

Dergide yayımlanan makale

Bakx, A. W. E. A., Van der Sanden, J. M. M., Sijtsma, K., Croon, M. A., & Vermetten, Y. J. M. (2006). The role of students' personality and conceptions in social-communicative training: A longitudinal study on the development of conceptions and related performance. Higher Education, 51(1), 71–104.

Sadece DOI numarası bulunan makale

Slifka, M. K., & Whitton, J. L. (2000) Clinical implications of dysregulated cytokine production. Journal of Molecular Medicine, doi:10.1007/s001090000086

Kitap

Calfee, R. C., & Valencia, R. R. (1991). APA guide to preparing manuscripts for journal publication. Washington, DC: American Psychological Association.

Kitap Bölümü

O'Neil, J. M., & Egan, J. (1992). Men's and women's gender role journeys: Metaphor for healing, transition, and transformation. In B. R. Wainrib (Ed.), Gender issues across the life cycle (pp. 107–123). New York, USA: Springer.

Çevrim-içi doküman

Abou-Allaban, Y., Dell, M. L., Greenberg, W., Lomax, J., Peteet, J., Torres, M., &Cowell, V. (2006). Religious/spiritual commitments and psychiatric practice. American Psychiatric Association. Retrieved from http://www.psych.org/edu/other_res/lib_archives/archives/200604.pdf

Tablolar, Resimler, Şekiller ve Grafikler


ÖNEMLİ NOT:

< Tablolar işlevsel olmalıdır. Tablolarda kesme, kopyalama, yapıştırma gibi fonksiyonların yanı sıra şeklin büyüklüğünün ya da küçüklüğünün ayarlanabilmesi de mümkün olmalıdır. >


ÖNEMLİ NOT:


< Tüm şekiller dikkatle çizilmelidir. Şekillerde kesme, kopyalama, yapıştırma gibi fonksiyonların yanı sıra şeklin büyüklüğünün ya da küçüklüğünün ayarlanabilmesi de mümkün olmalıdır. >

OBYD'e yazım kurallarına uygun olarak gönderilen makaleler, daha sonraki aşamada intihal denetiminden geçirilir. Dergide intihal denetimi turnitin programı ile yapılmaktadır ve intihal denetiminde kabul edilebilir benzerlik oranı en fazla %20 olmalıdır.