Telif Hakkı Düzenlemesi

Hakem değerlendirme süreci sonunda yayına kabul edilen makalelerin tüm yayın hakları Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi’ne aittir. Yayımlanan makaleler için telif ücreti ödenmemektedir.

Gönderilen makalenin başka bir yerde yayınlanmamış veya halen yayınlanmak üzere değerlendirme sürecinde olmadığına ilişkin ve değerlendirmek için gönderilen makalelerin yayıma kabul edilmesi durumunda tüm yayın haklarının süresiz olarak Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi'ne ait olduğunun kabulüne ilişkin “Telif Hakkı Devir Formu”nun doldurularak ve imzalanarak dergi yayın komisyonuna gönderilmesi gerekmektedir. Ayrıca aşağıda belirtilen durumlarda etik kurul raporu gereklidir. İlgili dosya gönderim esnasında sisteme yükelenecektir.

Sosyal bilimler dahil olmak üzere tüm bilim dallarında yapılan araştırmalar için ve etik kurul kararı gerektiren klinik ve deneysel insan ve hayvanlar üzerindeki çalışmalar için ayrı ayrı etik kurul onayı alınmış olmalı, bu onay makalede belirtilmeli ve belgelendirilmelidir.


Makalelerde Araştırma ve Yayın Etiğine uyulduğuna dair ifadeye yer verilmelidir.(Makalenin yayına kabul edilmesi sonrası, makale yayını öncesinde son düzenleme aşamasında eklenecektir.)


Gönderilen bilimsel yazılarda, ICMJE (International Committee of Medical Journal Editors) tavsiyeleri ile COPE (Committee on Publication Ethics)’un Editör ve Yazarlar için Uluslararası Standartları dikkate alınmaktadır.


Etik kurul izni gerektiren çalışmalarda, izinle ilgili bilgiler (kurul adı, tarih ve sayı no) yöntem bölümünde ve ayrıca makale ilk/son sayfasında yer verilmelidir. Olgu sunumlarında, bilgilendirilmiş gönüllü olur/onam formunun imzalatıldığına dair bilgiye makalede yer verilmesi gereklidir. (Makalenin yayına kabul edilmesi sonrası, makale yayını öncesinde son düzenleme aşamasında eklenecektir.)


Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine riayet edilmesi gerekmektedir.

Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, yazarlardan devraldığı ve derginin çevrimiçi (online) sürümünde yayımladığı içerikle ilgili telif haklarından, bilimsel içeriğe evrensel açık erişimin (open access) desteklenmesi ve geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla, bilinen standartlarda kaynak olarak gösterilmesi koşuluyla, ticari kullanım amacı ve içerik değişikliği dışında kalan tüm kullanım (çevrimiçi bağlantı verme, kopyalama, baskı alma, herhangi bir fiziksel ortamda çoğaltma ve dağıtma vb.) haklarını (ilgili içerikte tersi belirtilmediği sürece) Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 Unported (CC BY-NC-ND3.0) Lisansı aracılığıyla bedelsiz kullanıma sunmaktadır

Son Güncelleme Zamanı: 2.04.2020 21:55:10