Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 2, 135 - 154, 31.12.2022

Öz

Bu çalışmanın amacı, akademisyenlerin işe yabancılaşmalarına ilişkin mevcut literatürün 2000-2022 kapsamında sunulması, işe yabancılaşmaya neden olan faktörlerin farklı değişkenler açısından incelenmesi ve değerlendirilmesidir. Araştırma yöntemi olarak literatür taraması tercih edilmiş olup, konuyla ilişkim makale ve tezler taranmış ve akademisyenlerin, işe yabancılaşma seviyelerinin azaltılmasına yönelik gerekli bazı önlemler alınması hususuna da değinilmiştir. Bununla birlikte, çalışmada, akademisyenlerin mesleğe yönelik yabancılaşma duygusu geliştirmelerinin altında yatan nedenler ve tetikleyici faktörlere ilişkin birtakım değerlendirmeler de sunulmuştur.

Kaynakça

  • Mau, R. Y. (1992). The validity and devolution of a concept: Student alienation. Adolescence, 27(107), 731.
  • Marx, K. (1961). Alienated labor. In K. Marx (Ed.), Economic and Philosophic Manuscripts, 67-83.
Toplam 2 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Aylin Türe Orhan 0000-0001-5429-3417

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Orhan, A. T. (2022). İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(2), 135-154.
AMA Orhan AT. İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Aralık 2022;14(2):135-154.
Chicago Orhan, Aylin Türe. “İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI”. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 14, sy. 2 (Aralık 2022): 135-54.
EndNote Orhan AT (01 Aralık 2022) İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 14 2 135–154.
IEEE A. T. Orhan, “İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 14, sy. 2, ss. 135–154, 2022.
ISNAD Orhan, Aylin Türe. “İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 14/2 (Aralık 2022), 135-154.
JAMA Orhan AT. İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2022;14:135–154.
MLA Orhan, Aylin Türe. “İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI”. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 14, sy. 2, 2022, ss. 135-54.
Vancouver Orhan AT. İŞE YABANCILAŞMANIN AKADEMİSYENLER BAĞLAMINDA İNCELENMESİ: BİR LİTERATÜR ÇALIŞMASI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2022;14(2):135-54.