Derleme
BibTex RIS Kaynak Göster

METAVERSE TECHNOLOGIES AND AREAS OF INFLUENCE

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 2, 155 - 171, 31.12.2022

Öz

Developing communication technologies have transformed the world and made daily life different. For end users, three major waves of technological innovation were noted, centered around the introduction of personal computers, the Internet, and mobile devices, respectively. Today, the fourth wave of innovation is developing around spatial, immersive technologies such as virtual reality (VR) and augmented reality (AR), and is preparing to put the Metaverse, which is considered one of the technologies with the greatest potential, to the service of humanity. The main purpose of this study is to consider how Metaverse technology affects our lives and to keep a projection for the future. In this context, the studies on Metaverse have been compiled by examining the qualified studies in the literature in the last few years. The main subject of discussion in the study is to determine the direction in which our lives have evolved with Metaverse technologies, to reveal the social and economic spheres of influence of Metaverse. Accordingly, it is possible to say that the boundaries between the virtual world and reality have begun to melt with the Metaverse, and this situation will affect our lives in many ways.

Kaynakça

 • Amirulloh, M.F.N. ve Mulqi, M. (2022). Know More Metaverse as the Technology of the Future. International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH), 2 (1): 174-177.
 • Basil, N.W. (2022). The "metaverse." The arrival of the future of 3D research, learning, life & commerce. ASEM 2022, 2: 50-56.
 • Cui, H., Xu, Z. ve Yao, C. (2022). Will the Metaverse Be the Future of the Internet?. 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022), 2165-2170.
 • Damar, M. (2021a). Metaverse Shape of Your Life for Future: A bibliometric snapshot. Journal of Metaverse, 1 (1): 1-8.
 • Damar, M. (2021b). Metaverse ve Eğitim Teknolojisi. Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar (Ed. Talan, T.). Efe Akademi Yayınevi, 169-192.
 • Damar, M. ve Damar, H.T. (2021). Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve Metaverse: Hemşirelik Disiplini için Önemi ve Geleceği. Sağlık & Bilim: Hemşirelik-3 (Ed. Varışoğlu, T.), Efe Akademi Yayınevi, 207-226.
 • Fernandez, C.B., ve Hui, P. (2022). Life, the Metaverse and Everything: An Overview of Privacy, Ethics, and Governance in Metaverse. arXiv preprint arXiv:2204.01480.
 • Gadekallu, T.R., Huynh-The, T., Wang, W., Yenduri, G., Ranaweera, P., Pham, Q.V. ve Liyanage, M. (2022). Blockchain for the Metaverse: A Review. arXiv preprint arXiv:2203.09738.
 • Grider, D. ve Maximo, M. (2021). The Metaverse: Web 3.0 Virtual Cloud Economies. Grayscale Research. https://grayscale.com/wp-content/uploads/2021/11/Grayscale_Metaverse_Report_Nov2021.pdf. Erişim: 12.09.2022.
 • Güler, O. ve Savaş, S. (2022). All Aspects of Metaverse Studies, Technologies and Future. Gazi Journal of Engineerıng Sciences, 8 (2): 292-319.
 • Hollensen, S., Kotler, P. ve Opresnik, M.O. (2022). Metaverse–the new marketing universe. Journal of Business Strategy.
 • Huang, J., Sun, P. ve Zhang, W. (2022). Analysis of the Future Prospects for the Metaverse. 7th International Conference on Financial Innovation and Economic Development, 1899-1904.
 • Jungherr, A. ve Schlarb, D.B. (2022). The Extended Reach of Game Engine Companies: How Companies Like Epic Games and Unity Technologies Provide Platforms for Extended Reality Applications and the Metaverse. Social Media + Society, 8 (2): 1-12.
 • Kalkan, N. (2021). Metaverse Evreninde Sporun Bugünü ve Geleceğine Yönelik Bir Derleme. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi. 5 (2): 163 - 174.
 • Koutitas, G., Smith, S. ve Lawrence, G. (2021). Performance evaluation of AR/VR training technologies for EMS first responders. Virtual Reality, 25 (1): 83-94.
 • Kye, B., Han, N., Kim, E., Park, Y. ve Jo, S. (2021). Educational applications of metaverse: possibilities and limitations. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18.
 • Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, 2022 (2): 486–497.
 • Narin, N.G. (2021). A content analysis of the metaverse articles. Journal of Metaverse, 1 (1): 17-24.
 • Nevelsteen, K.J.L. (2018). Virtual world, defined from a technological perspective and applied to video games, mixed reality, and the Metaverse. Computer Animation and Virtual Worlds, 29 (1).
 • Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., Ding, J. ve Daneshmand, M. (2021). A survey on metaverse: the state-of-the-art, technologies, applications, and challenges. arXiv preprint arXiv:2111.09673.
 • Özdemir, K. (2022). Metaverse yolculuğunda yeni parkur: televizyon ve oyun platformları. https://www.dunya.com/kose-yazisi/metaverse-yolculugunda-yeni-parkur-televizyon-ve-oyun-platformlari/660307 Erişim: 23.09.2022.
 • Park, S.M. ve Kim, Y.G. (2022). A Metaverse: Taxonomy, components, applications, and open challenges. IEEE Access, 10: 4209-4251.
 • Pearlman, K., Initiative, X. S., Visner, S., Magnano, M. ve Cameron, R. (2021). Securing the Metaverse-Virtual Worlds Need REAL Governance. Simulation Interoperability Standards Organization – SISO.
 • Riva, G., Di Lernia, D. ve Sajno, E. (2021). Virtual reality therapy in the Metaverse: merging VR for the outside with VR for the inside. Annual Review of Cybertherapy & Telemedicine, 19: 3-8.
 • Siyaev, A. ve Jo, G.S. (2021). Towards Aircraft Maintenance Metaverse Using Speech Interactions with Virtual Objects in Mixed Reality. Sensors, 21 (6): 2066.
 • Slater, M., Gonzalez-Liencres, C., Haggard, P., Vinkers, C., Gregory-Clarke, R., Jelley, S., ... ve Silver, J. (2020). The ethics of realism in virtual and augmented reality. Frontiers in Virtual Reality, 1: 1.
 • Tayal, S., Rajagopal, K. ve Mahajan, V. (2022). Virtual Reality based Metaverse of Gamification. 6th International Conference on Computing Methodologies and Communication, 1597-1604.
 • Wang, Y., Su, Z., Zhang, N., Liu, D., Xing, R., Luan, T.H. ve Shen, X. (2022) A Survey on Metaverse: Fundamentals, Security, and Privacy. arXiv preprint arXiv:2203.02662.

METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI

Yıl 2022, Cilt: 14 Sayı: 2, 155 - 171, 31.12.2022

Öz

Gelişen iletişim teknolojileri dünyayı dönüştürmüş, günlük hayatı farklı hale getirmiştir. Son kullanıcılar açısından, sırasıyla kişisel bilgisayarların, internetin ve mobil cihazların tanıtılması etrafında odaklanan üç büyük teknolojik yenilik dalgası kaydedilmişti. Günümüzde ise, dördüncü yenilik dalgası, sanal gerçeklik (VR) ve artırılmış gerçeklik (AR) gibi uzaysal, sürükleyici teknolojiler etrafında gelişmekte ve bugünün en büyük potansiyele sahip teknolojilerinden biri olarak kabul edilen Metaverse evrenini insanlığın hizmetine sunmaya hazırlanmaktadır. Bu çalışmadaki temel amaç, Metaverse teknolojisinin, hayatımızı ne şekilde etkilediğini ele almak ve geleceğe yönelik bir projeksiyon tutmaktır. Bu bağlamda, son birkaç yıl içerisinde literatürde yer bulan nitelikli çalışmalar incelenerek, Metaverse ile ilgili araştırmalar derlenmiştir. Çalışmadaki temel tartışma konusu Metaverse teknolojileri ile birlikte hayatımızın hangi yöne evrildiğini tespit etmek, Metaverse’in sosyal ve ekonomik alandaki etki alanlarını ortaya koymaktır. Buna göre Metaverse ile birlikte sanal dünya ve gerçeklik arasındaki sınırların erimeye başladığını ve bu durumun hayatlarımızı pek çok yönden etkileyeceğini söylemek mümkündür.

Kaynakça

 • Amirulloh, M.F.N. ve Mulqi, M. (2022). Know More Metaverse as the Technology of the Future. International Journal of Research and Applied Technology (INJURATECH), 2 (1): 174-177.
 • Basil, N.W. (2022). The "metaverse." The arrival of the future of 3D research, learning, life & commerce. ASEM 2022, 2: 50-56.
 • Cui, H., Xu, Z. ve Yao, C. (2022). Will the Metaverse Be the Future of the Internet?. 8th International Conference on Humanities and Social Science Research (ICHSSR 2022), 2165-2170.
 • Damar, M. (2021a). Metaverse Shape of Your Life for Future: A bibliometric snapshot. Journal of Metaverse, 1 (1): 1-8.
 • Damar, M. (2021b). Metaverse ve Eğitim Teknolojisi. Eğitimde Dijitalleşme ve Yeni Yaklaşımlar (Ed. Talan, T.). Efe Akademi Yayınevi, 169-192.
 • Damar, M. ve Damar, H.T. (2021). Artırılmış Gerçeklik, Sanal Gerçeklik ve Metaverse: Hemşirelik Disiplini için Önemi ve Geleceği. Sağlık & Bilim: Hemşirelik-3 (Ed. Varışoğlu, T.), Efe Akademi Yayınevi, 207-226.
 • Fernandez, C.B., ve Hui, P. (2022). Life, the Metaverse and Everything: An Overview of Privacy, Ethics, and Governance in Metaverse. arXiv preprint arXiv:2204.01480.
 • Gadekallu, T.R., Huynh-The, T., Wang, W., Yenduri, G., Ranaweera, P., Pham, Q.V. ve Liyanage, M. (2022). Blockchain for the Metaverse: A Review. arXiv preprint arXiv:2203.09738.
 • Grider, D. ve Maximo, M. (2021). The Metaverse: Web 3.0 Virtual Cloud Economies. Grayscale Research. https://grayscale.com/wp-content/uploads/2021/11/Grayscale_Metaverse_Report_Nov2021.pdf. Erişim: 12.09.2022.
 • Güler, O. ve Savaş, S. (2022). All Aspects of Metaverse Studies, Technologies and Future. Gazi Journal of Engineerıng Sciences, 8 (2): 292-319.
 • Hollensen, S., Kotler, P. ve Opresnik, M.O. (2022). Metaverse–the new marketing universe. Journal of Business Strategy.
 • Huang, J., Sun, P. ve Zhang, W. (2022). Analysis of the Future Prospects for the Metaverse. 7th International Conference on Financial Innovation and Economic Development, 1899-1904.
 • Jungherr, A. ve Schlarb, D.B. (2022). The Extended Reach of Game Engine Companies: How Companies Like Epic Games and Unity Technologies Provide Platforms for Extended Reality Applications and the Metaverse. Social Media + Society, 8 (2): 1-12.
 • Kalkan, N. (2021). Metaverse Evreninde Sporun Bugünü ve Geleceğine Yönelik Bir Derleme. Ulusal Spor Bilimleri Dergisi. 5 (2): 163 - 174.
 • Koutitas, G., Smith, S. ve Lawrence, G. (2021). Performance evaluation of AR/VR training technologies for EMS first responders. Virtual Reality, 25 (1): 83-94.
 • Kye, B., Han, N., Kim, E., Park, Y. ve Jo, S. (2021). Educational applications of metaverse: possibilities and limitations. Journal of Educational Evaluation for Health Professions, 18.
 • Mystakidis, S. (2022). Metaverse. Encyclopedia, 2022 (2): 486–497.
 • Narin, N.G. (2021). A content analysis of the metaverse articles. Journal of Metaverse, 1 (1): 17-24.
 • Nevelsteen, K.J.L. (2018). Virtual world, defined from a technological perspective and applied to video games, mixed reality, and the Metaverse. Computer Animation and Virtual Worlds, 29 (1).
 • Ning, H., Wang, H., Lin, Y., Wang, W., Dhelim, S., Farha, F., Ding, J. ve Daneshmand, M. (2021). A survey on metaverse: the state-of-the-art, technologies, applications, and challenges. arXiv preprint arXiv:2111.09673.
 • Özdemir, K. (2022). Metaverse yolculuğunda yeni parkur: televizyon ve oyun platformları. https://www.dunya.com/kose-yazisi/metaverse-yolculugunda-yeni-parkur-televizyon-ve-oyun-platformlari/660307 Erişim: 23.09.2022.
 • Park, S.M. ve Kim, Y.G. (2022). A Metaverse: Taxonomy, components, applications, and open challenges. IEEE Access, 10: 4209-4251.
 • Pearlman, K., Initiative, X. S., Visner, S., Magnano, M. ve Cameron, R. (2021). Securing the Metaverse-Virtual Worlds Need REAL Governance. Simulation Interoperability Standards Organization – SISO.
 • Riva, G., Di Lernia, D. ve Sajno, E. (2021). Virtual reality therapy in the Metaverse: merging VR for the outside with VR for the inside. Annual Review of Cybertherapy & Telemedicine, 19: 3-8.
 • Siyaev, A. ve Jo, G.S. (2021). Towards Aircraft Maintenance Metaverse Using Speech Interactions with Virtual Objects in Mixed Reality. Sensors, 21 (6): 2066.
 • Slater, M., Gonzalez-Liencres, C., Haggard, P., Vinkers, C., Gregory-Clarke, R., Jelley, S., ... ve Silver, J. (2020). The ethics of realism in virtual and augmented reality. Frontiers in Virtual Reality, 1: 1.
 • Tayal, S., Rajagopal, K. ve Mahajan, V. (2022). Virtual Reality based Metaverse of Gamification. 6th International Conference on Computing Methodologies and Communication, 1597-1604.
 • Wang, Y., Su, Z., Zhang, N., Liu, D., Xing, R., Luan, T.H. ve Shen, X. (2022) A Survey on Metaverse: Fundamentals, Security, and Privacy. arXiv preprint arXiv:2203.02662.
Toplam 28 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Araştırma Makalesi
Yazarlar

Mevlüt Hürol Mete 0000-0002-7288-3434

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 14 Sayı: 2

Kaynak Göster

APA Mete, M. H. (2022). METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 14(2), 155-171.
AMA Mete MH. METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. Aralık 2022;14(2):155-171.
Chicago Mete, Mevlüt Hürol. “METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI”. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi 14, sy. 2 (Aralık 2022): 155-71.
EndNote Mete MH (01 Aralık 2022) METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 14 2 155–171.
IEEE M. H. Mete, “METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 14, sy. 2, ss. 155–171, 2022.
ISNAD Mete, Mevlüt Hürol. “METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI”. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi 14/2 (Aralık 2022), 155-171.
JAMA Mete MH. METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2022;14:155–171.
MLA Mete, Mevlüt Hürol. “METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI”. Organizasyon Ve Yönetim Bilimleri Dergisi, c. 14, sy. 2, 2022, ss. 155-71.
Vancouver Mete MH. METAVERSE TEKNOLOJİLERİ VE ETKİ ALANLARI. Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi. 2022;14(2):155-71.