Business Economics and Management Research Journal
Kapak Resmi
Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim ... Giriş
e-ISSN 2651-2610 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Engin ÇAKIR |


Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ yılda iki defa yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru vb. makale dışı yazılara da yer verilir. 

Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır. Makaleler, sadece Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Yayın Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir.
BEMAREJ’de yer alan makalelerde ileri sürülen iddia, görüş ya da düşünceler yazarlara aittir. Editörlerin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Dergimize gönderilecek makalelerin aşağıda linki verilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Business Economics and Management Research Journal

e-ISSN 2651-2610 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Engin ÇAKIR |
Kapak Resmi


Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ yılda iki defa yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru vb. makale dışı yazılara da yer verilir. 

Bu kapsamda, dergi; iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, maliye, ekonometri ve yönetim bilişim sistemleri bilim alanlarından ve konuları, bu alanlarla ilgili olmak kaydıyla; felsefe, psikoloji, sosyoloji, hukuk, iletişim başta olmak üzere çeşitli disiplinlerden yazılara açıktır. Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış, Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır. Makaleler, sadece Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Yayın Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir.
BEMAREJ’de yer alan makalelerde ileri sürülen iddia, görüş ya da düşünceler yazarlara aittir. Editörlerin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Dergimize gönderilecek makalelerin aşağıda linki verilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız.