Business Economics and Management Research Journal
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2651-2610 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Engin ÇAKIR | https://dergipark.org.tr/bemarej


Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ yılda iki defa yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru vb. makale dışı yazılara da yer verilir. 

Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış (makale şablonu için tıklayınız), Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmadan etik kurul izin belgesi istenmektedir.

Business Economics and Management Research Journal

e-ISSN 2651-2610 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2018 | Yayıncı Engin ÇAKIR | https://dergipark.org.tr/bemarej
Kapak Resmi


Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ yılda iki defa yayımlanan bilimsel hakemli bir dergidir. 

Dergide genel anlamda sosyal bilimler, özelde işletme, iktisat ve yönetim bilimleri alanında, özgün araştırmaya dayanan makaleler başta olmak üzere, rapor, derleme ve benzeri bilimsel nitelikteki yazılar, konferans notları, örnek olay, kitap tanıtımı, editöre mektuplar, toplantı, haber ve duyuru vb. makale dışı yazılara da yer verilir. 

Yazarlar, yayın kurulunun belirlediği yazım kurallarına uygun olarak hazırlanmış (makale şablonu için tıklayınız), Türkçe ve İngilizce dillerindeki çalışmalarıyla dergiye katkıda bulunabilirler. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır.


Anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney ve görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmadan etik kurul izin belgesi istenmektedir.