Business Economics and Management Research Journal
Cover Image
ISSN 2618-6098 | e-ISSN 2651-2610 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Engin ÇAKIR | http://www.bemarej.com
Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ , altı ayda bir yayınlanan, teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir.
Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, ekonometri bilim dallarında yazılar yayınlanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası (felsefe, sosyoloji, hukuk vb.) yazılar da değerlendirme sürecine alınır. Dergimize Türkçe, İngilizce dillerinde çalışmalar gönderilebilir. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır. Makaleler, sadece Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Yayın Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir.
BEMAREJ yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Her bir cilt iki sayı içerir. BEMAREJ’de yer alan makalelerde ileri sürülen iddia, görüş ya da düşünceler yazarlara aittir. Editörlerin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Dergimize gönderilecek makalelerin aşağıda linki verilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız.

Business Economics and Management Research Journal

ISSN 2618-6098 | e-ISSN 2651-2610 | Period Biannually | Founded: 2018 | Publisher Engin ÇAKIR | http://www.bemarej.com
Cover Image

798

2.582
Business, Economics and Management Research Journal – BEMAREJ , altı ayda bir yayınlanan, teorik ve/veya uygulamalı özgün makaleleri yayınlayan hakemli, bilimsel bir dergidir.
Dergimizde işletme, iktisat, kamu yönetimi, maliye, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, çalışma ekonomisi, ekonometri bilim dallarında yazılar yayınlanmaktadır. Ayrıca yukarıdaki alanlarla ilgili disiplinler arası (felsefe, sosyoloji, hukuk vb.) yazılar da değerlendirme sürecine alınır. Dergimize Türkçe, İngilizce dillerinde çalışmalar gönderilebilir. Gönderilen makaleler için herhangi bir gönderme veya işlem ücreti alınmamaktadır. Makaleler, sadece Dergipark sistemi üzerinden gönderilmelidir. Makalenin hakem incelemesi için kabul edilmesi durumunda, Yayın Hakkı Devir Formu sorumlu yazar tarafından imzalanarak editörlüğe gönderilmelidir.
BEMAREJ yılda en az iki kez yayımlanan hakemli bir dergidir. Her bir cilt iki sayı içerir. BEMAREJ’de yer alan makalelerde ileri sürülen iddia, görüş ya da düşünceler yazarlara aittir. Editörlerin resmi görüş ve düşüncelerini yansıtmaz. Dergimize gönderilecek makalelerin aşağıda linki verilen şablon dosyasına göre hazırlanması gerekmektedir. Şablon dosyasını indirip üzerinde düzeltmeler de yapılabilir. Şablon dosyasına uygun olarak hazırlanmayan makaleler editör tarafından yazara iade edilir. Örnek makale şablon dosyasına ulaşmak için tıklayınız.