ISSN: 2791-6545
e-ISSN: 2791-7843
Başlangıç: 2021
Yayımlanma Sıklığı: Yılda 2 Sayı
Yayıncı: Trakya Üniversitesi
Kapak Resmi
       

Kalite ve Strateji Yönetimi Dergisi Trakya Üniversitesi Kalite ve Strateji Geliştirme, Uygulama ve Araştırma Merkezi bünyesinde yılda iki defa (Ocak-Temmuz) yayımlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Yayımlanan makaleler için yazar/yazarlardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. 

Temmuz 2023 Cilt 3 Sayı 2 kapsamında makale kabulü devam etmektedir. 

Makale değerlendirme süresi ortalama 2 aydır.