Yıl 2019, Cilt 1 , Sayı 2, Sayfalar 86 - 93 2019-12-31

Yenilenebilir Enerjinin OECD Ülkelerinde Ekonomik Büyümeye Katkısı
Renewable Energy Contribution to Economic Growth in OECD countries

Ramandray FELİX [1]


İklim değişikliğinin azaltılması kapsamında yenilenemez olan enerjiye bağımlılığı azaltmak amacıyla birçok ülkenin enerji politikasında yenilenebilir enerji kullanımına öncelik verilmiştir. Yıllar boyunca yenilenebilir enerji teknolojisinin fiyatında, enerji üretiminde yenilenebilir enerji payının artmasına yol açan önemli bir düşüş gözlenmiştir. Bu çalışma, OECD ülkeleri için 1996 ve 2014 arasındaki panel veri modelleri bağlamında yenilenebilir enerjinin etkisini incelemekte. Sonuç, yenilenebilir enerji kullanımındaki artışın ekonomik büyüme üzerine anlamlı ve pozitif bir etki olduğunu göstermektedir. Bu nedenle, politika yapıcı, yenilenebilir enerji santralinin kurulumunu desteklemeye devam etmelidir.
In the scope of climate change mitigation, renewable energy deployment has been given a priority in the energy policy of many countries in order to reduce the dependence on non-renewable energy. A significant drop in the price of renewable energy technology has been observed over decades, which led to an increase in the share of renewable energy in the energy production. Then, the present study investigates the renewable energy contribution to economic growth in OECD countries over the period between 1996 and 2014 in the context of panel data model. The results support that the growth in renewable energy use has a significant and positive impact on economic growth. Therefore, policymaker should continue to support renewable energy-based power plant installation.
 • Alvare-Herranz A., Balsalobre-Lorente, D., Shahbaz, M. (2017). Energy innovation and renewable energy consumption in the correction of air pollution levels. Energy Policy 105(2017) 386-397.
 • Apergis, N, Payne J. E. (2010). Energy consumption and economic growth: Evidence from panel OECD countries. Energy policy 38 (2010)656-660
 • Apergis, N., Payne, J. E. (2012). Renewable energy and non-renewable energy consumption-growth nexus: evidence from a panel error correction model. Energy Econ (2012):34(3):733-8.
 • Apergis, N., Tang, C. F. (2013). Is the energy-led growth hypothesis valid? New evidence from a sample of 85 countries. Energy Econ. 38 (2013) 24-31.
 • Bowden N., Payne, J. E. (2009). The causal relationship between U:S: energy consumption and real output: a disaggregate analysis. J Pol Model 2009:31(2):160-8.
 • Chen, Y., Wang, Z., Zhong, Z., CO2 emissions, economic growth, renewable and non-renewable energy production and foreign trade in China. Renewable Energy 131 (2009) 208-216.
 • Dogan, E. (2016). Analyzing the linkage between reneable and non-renewable energy consumption and economic growth by considering structural break in time-series data. Renewable Energy (2016) 1126-1136.
 • Empora N., Mamuneas, T. (2011). The effect of emission on U.S. state total factor productivity growth. Rev Econ anal 2011:3:149-72.
 • Gozgor, G., Lau C. K. M. (2018). Energy consumption and economic growth: New evidence from the OECD countries. Energy 153 (2018) 27-34.
 • Greene, W. H. (2012). Econometric Analysis. 7th Edition, Prentice Hall, Upper Saddle River.
 • Inglesi-Lotz, R. (2016). The impact of renewable energy consumption to economic growth: A panel data application, Energy Economics, 53 (2016) 58 –63.
 • Ito, K. (2007). CO2 emissions, renewable and non-renewable energy consumption, and economic growth: Evidence from panel data for developing countries. International Economics 151 (2007) 1-6.
 • Jebli, M. B., Youssef, S. B. (2015). Output, renewable and non-renewable energy consumption and international trade: evidence from a panel of 69 countries. Renew Energy 2015:83:799-808.
 • Lin, B., Moubarak, M. (2014) Renewable energy consumption-Economic growth nexus for China. Renewable and Sustainable Energy 40 (2014) 111-117.
 • Long, X., Naminse, E. Y., Du, J., Zhuang, J. (2015). Non-renewable energy, renewable energy, carbon emission and economic growth in China from 1962 to 2012. Benew. Sustain. Energy Rev. 52 (2015) 680-688.
 • Organisation Economic Cooperation and Development (OECD). Primary energy share. Website: https://data.oecd.org/energy/renewable-energy.htm Last accessed: 18 January 2019
 • Payne, J. E. (2009). On the dynamics of energy consumption and output in the US. Appl Energy 2009; 86:575-7.
 • Romer, P. (1990). Endogenous Technological Change, Journal of Political Economy, 1990, vol. 98, no. 5, pt. 2.
 • REN21, 2018. Renewable energy report. Website: http://www.ren21.net/wp-content/uploads/2017/06/17-8399_GSR_2017_Full_Report_0621_Opt.pdf
 • Sadorsky, P. (2009). Renewable energy consumption and income in emerging economies. Energy Policy 37, 4021-4028.
 • Salim, R. A., Hassan, K., Shafiei, S. (2014). Renewable and non-renewable energy consumption and economic growth. Energy economics 44 (2014) 350-350
 • Solow, M. R. (1956). A Contribution to the Theory of Economic Growth. The Quarterly Journal of Economics, Vol. 70, No. 1., pp. 65-94.
 • Soytas, U., Sari, R. (2006). Energy consumption and income in G-7 countries. J. Policy model 28 (7), 739-750.
 • Tang, C. H., Tan, B. W., Ozturk, I. (2015). Energy consumption and economic growth in Vietnam. Renewable and Sustainable Energy Reviews 54 (2016) 1506-1514.
 • Tugcu, C. T., Tiwari, A. T. (2016). Does renewable and/or non-renewable energy consumption matter for total factor productivity (TFP) growth? Evidence from the BRICS. Renewable and Sustainable Energy Reviews 65 (2016) 610-616.
 • Vouvaki, D., Xepapadeas, A. (2008). Total factor productivity growth when factors of production generate environmental externalities. MPRA Paper; 2008. P. 10237.
Birincil Dil en
Konular İktisat
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0003-0688-1956
Yazar: Ramandray FELİX (Sorumlu Yazar)
Kurum: EGE UNIVERSITY
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Aralık 2019

APA FELİX, R . (2019). Renewable Energy Contribution to Economic Growth in OECD countries. İzmir Sosyal Bilimler Dergisi , 1 (2) , 86-93 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/izsbd/issue/50739/651357