Yıl 2019, Cilt 3 , Sayı 2, Sayfalar 196 - 203 2019-12-15

THE LATEST HAFIZ'S KÜTÜBS: POET BEKİR SIDKI SENCER
SON HÂFIZ-I KÜTÜBLERDEN ŞÂİR BEKİR SIDKI SENCER

Hüseyin ŞIRA [1]


In this book review, a biography study about the life, personality and works of poet Bekir Sıdkı Sencer from Son Hâfız-ı Kütübs is presented and evaluated.

Bu kitap incelemesinde Son Hâfız-ı Kütüplerden şâir Bekir Sıdkı Sencer'in hayatı, şahsiyeti ve eserlerinin anlatıldığı bir biyografi çalışmasının tanıtımı ve değerlendirilmesi yapılmıştır.
  • Adıvar, A. Adnan, (1952). “Tarih ve Biyografya”, Tarih Dergisi, İstanbul, C. 2, S. 3-4, s. 1-6.
  • Akpınar, Cemil-Sarı, Mehmed Ali, (2000). “İcâzet”, DİA, İstanbul, C. 30, s. 393-401.
  • Durmuş, İsmail vd., (2010). “Tabakât”, DİA, İstanbul, C. 39, s. 288-301
  • Erünsal, İsmail E., (1991). Türk Kütüphaneleri Tarihi II, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Yayınları.
  • İsen, Mustafa, (2010). Tezkireden Biyografiye, İstanbul: Kapı Yayınları.
  • Öz, Yusuf-Uzun, Mustafa, (2012). “Tezkire”, DİA, İstanbul, C. 41, s. 68-73
  • Sayar, Ahmed Güner, (2000). Osmanlı’dan Cumhuriyete Portre Denemeleri, İstanbul: Ötüken Neşriyat.
Birincil Dil tr
Konular Din Bilimi
Bölüm Kitap Değerlendirme
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-7690-2217
Yazar: Hüseyin ŞIRA (Sorumlu Yazar)
Kurum: ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 15 Aralık 2019

ISNAD Şıra, Hüseyin . "SON HÂFIZ-I KÜTÜBLERDEN ŞÂİR BEKİR SIDKI SENCER". Journal of Analytic Divinity 3 / 2 (Aralık 2019): 196-203 .