Journal of Analytic Divinity
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Editör Kurulu İletişim Arşiv
...
Giriş
e-ISSN 2602-3792 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | https://andcenter.org/tr/amac/


Dergimizin Haziran sayısı makale son kabul tarihi 1 Mayıs'tır.

"25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla uygulamalı çalışmalar için "ETİK KURUL ONAYI" şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalelerde dergimizin sayfasında bulunan MAKALE ŞABLONU word dosyası kullanarılak gönderilmelidir....

Makalelerde dipnot sistemi olarak İSNAD ATIF SİSTEMİ kullanılmalıdır...

JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLİ hakemli bir dergidir.

ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

INDEX COPERNICUS (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

DOAJ (Kabul/ Accepted: 30/04/2019)

Journal of Analytic Divinity

e-ISSN 2602-3792 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | https://andcenter.org/tr/amac/
Kapak Resmi


Dergimizin Haziran sayısı makale son kabul tarihi 1 Mayıs'tır.

"25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla uygulamalı çalışmalar için "ETİK KURUL ONAYI" şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalelerde dergimizin sayfasında bulunan MAKALE ŞABLONU word dosyası kullanarılak gönderilmelidir....

Makalelerde dipnot sistemi olarak İSNAD ATIF SİSTEMİ kullanılmalıdır...

JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLİ hakemli bir dergidir.

ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

INDEX COPERNICUS (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

DOAJ (Kabul/ Accepted: 30/04/2019)