Journal of Analytic Divinity
Kapak Resmi
Makale Gönder Hakemlik İsteği Gönder Amaç ve Kapsam Yazım Kuralları Etik İlkeler ve Yayın Politikası Son Sayı Arşiv Editör Kurulu İletişim
...
Giriş
e-ISSN 2602-3792 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | https://andcenter.org/tr/amac/


"25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla uygulamalı çalışmalar için "ETİK KURUL ONAYI" şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalelerde dergimizin sayfasında bulunan MAKALE ŞABLONU word dosyası kullanarılak gönderilmelidir....

Makalelerde dipnot sistemi olarak İSNAD ATIF SİSTEMİ kullanılmalıdır...

Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. 

JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLİ hakemli bir dergidir.

JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç            edinmiştir. 

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla      makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

INDEX COPERNICUS (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

DOAJ (Kabul/ Accepted: 30/04/2019)

DERGİMİZ EDİTÖR KURULU, 2020 HAZİRAN SAYISINDAN İTİBAREN İSNAD ATIF SİSTEMİNİ (2. EDİSYON) KULLANMAYA KARAR VERMİŞTİR".

Journal of Analytic Divinity

e-ISSN 2602-3792 | Yayın Aralığı Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2017 | Yayıncı Özcan GÜNGÖR | https://andcenter.org/tr/amac/
Kapak Resmi


"25 Şubat 2020 tarihli ULAKBİM kararıyla uygulamalı çalışmalar için "ETİK KURUL ONAYI" şartı getirilmiştir. Dergimize makale gönderecek yazarların bu konuya dikkat etmeleri önemli olup, bu şartı sağlamayan çalışmalar değerlendirmeye alınmayacaktır.

Makalelerde dergimizin sayfasında bulunan MAKALE ŞABLONU word dosyası kullanarılak gönderilmelidir....

Makalelerde dipnot sistemi olarak İSNAD ATIF SİSTEMİ kullanılmalıdır...

Journal of Analytic Divinity, 2017 yılından itibaren çıkarılmaya başlanmıştır. 

JAD, yılda iki sayı olarak (Kış/Aralık-Yaz/Haziran) akademik, bilimsel ve araştırmaya dayalı makalelerin yayımlandığı ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLİ hakemli bir dergidir.

JAD, Türkiye İlahiyat bilim geleneğinin tarihi ve kültürel değerleri temelinde kaleme alınmış bilimsel ve akademik çalışmalara zemin hazırlamayı ve bunları ilgililere ulaştırmayı amaç            edinmiştir. 

Yayınlanmak üzere gönderilen makaleler, en az iki hakem tarafından çift taraflı kör hakemlik değerlendirmesine tabi tutulur. Ayrıca intihal tespitinde kullanılan özel bir program aracılığıyla      makalelerin daha önce yayımlanmamış olduğu ve intihal içermediği teyit edilir.

ERİH PLUS ( Kabul/ Accepted: 11/03/2019)

INDEX COPERNICUS (Kabul/Accepted: 02/01/2018)

ATLA ( Kabul/ Accepted: 09/01/2019)

DOAJ (Kabul/ Accepted: 30/04/2019)

DERGİMİZ EDİTÖR KURULU, 2020 HAZİRAN SAYISINDAN İTİBAREN İSNAD ATIF SİSTEMİNİ (2. EDİSYON) KULLANMAYA KARAR VERMİŞTİR".

Cilt 4 - Sayı 1 - 15 Haz 2020
 1. Sayı Editöründen: Yeni Sayı 4 (1)
  Sayfalar 1 - 2
  Halil İ̇brahim DOĞAN
 2. Nasreddin Hoca’nın Fıkralarını Sosyolojik Okuma Denemesi
  Sayfalar 1 - 20
  Ejder OKUMUŞ
 3. Ehl-i Sünnet ve Şîa Hadîs Kaynaklarında Zeynelâbidîn Ali B. Hüseyin ve Rivâyetleri
  Sayfalar 21 - 43
  Hasan YERKAZAN
 4. Din Çalışmalarında Antropoloji
  Sayfalar 44 - 66
  İsmet TUNÇ
 5. Rivayetlerde Kadını Dövme Meselesi
  Sayfalar 67 - 85
  Nurefşan AKYILDIZ
 6. 4-6 Yaş Kur’an Kursu Öğreticilerinin Okul Öncesi Dönem Müzik Eğitimine İlişkin Tutumları Üzerine Bir Araştırma
  Sayfalar 86 - 103
  Sadettin Volkan KOPAR , Serbülend ARPA
 7. Seküler Başa Çıkma Yöntemi Olarak Aydaş İnancı :Yukarı Karahacılı Köyü Örneği
  Sayfalar 104 - 115
  Muhammed ŞAHBAZ
 8. Ergen ve Genç Sığınmacıların “Türkiye” Algısı
  Sayfalar 116 - 134
  Kemal COŞKUN , Ali ERMİŞ
 9. Kuzey Afganistan'da Aile ve Din İlişkisi (Cüzcan Örneği)
  Sayfalar 135 - 152
  Aminullah KOSHAN , Özcan GÜNGÖR
 10. Nahivciler Nezdinde Takdîm-Te'hîr Olgusu
  Sayfalar 153 - 166
  Hatice KESKİNOĞLU , Mehmet Ali Kılay ARAZ
 11. Irak Arapçasına Geçen ve Anlam Kaymasına Uğrayan Bazı Türkçe Kelimeler
  Sayfalar 167 - 182
  Nur ÖZBEK , Abdullah HACIBEKİROĞLU
 12. Arap Dilinde Morfemler ve Cümlenin Anlamsal Yorumuna Etkileri
  Sayfalar 183 - 195
  Büşra GÜRPINAR , Muhammet ASUTAY
 13. Kur’an’da Toplumsal Cinsiyet Bağlaminda Eşcinselliğe Sosyolojik Bakış
  Sayfalar 196 - 213
  Rumeysa YAZAR
 14. An Ottoman Example of the Perception of Other Religions in Islamic-Thought
  Sayfalar 214 - 225
  Recai DOĞAN
 15. Khulafaur Rasyidin Social Policyin the Expansion of Islamic Authority
  Sayfalar 226 - 238
  Achmad MUHLİS
 16. Kur’an’da Kadınla İlgili Yerel Kültürün Fenomenolojisi
  Sayfalar 239 - 258
  Zeynep KATMER
 17. Kur’an’da Küreselleşmeci Âlem Tasavvuru
  Sayfalar 259 - 286
  Zeynep Tuğba ALBAKIR
 18. Sosyal Risk Faktörü Olarak Kur’an’da Münafıkların Durumu
  Sayfalar 287 - 299
  Nazife YILMAZ
 19. Bir Nahiv Usûlü Delili Olarak İcmâ Olgusu ve Hüccet Değeri
  Sayfalar 300 - 318
  Tahsin YURTTAŞ
 20. Bir Kültürel Direniş Örneği Olarak Kur’an’da Ashab-ı Kehf
  Sayfalar 319 - 332
  Merve Betül ÇİFTÇİ