Özel Sayı

Cilt: 5 - Sayı: 1

Özel Sayı Yıl: 2021

Hakemli Araştırma Makaleleri

Kitap Değerlendirme

·  JAD accepts the Open Access Journal Policy for expanding and flourishing of knowledge.

·  Adress: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversity, Faculty of Islamic Sciences, Esenboga Campus, Cubuk/Ankara