Özel Sayı

Cilt: 5 - Sayı: 1, 15.04.2021

Özel Sayı Yıl: 2021

Hakemli Araştırma Makaleleri

Kitap Değerlendirme

· JAD, bilgiyi genişletmek ve geliştirmek için tamamen Açık Erişim Dergi Politikasını kabul eder.

· Adres: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Yerleşkesi Çubuk/Ankara