Kitap İncelemesi
BibTex RIS Kaynak Göster

BLINDNESS

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 235 - 245, 15.12.2019

Öz

Kaynakça

 • Aronson, Elliot - Wilson, Timothy D - Akert, Robin M. Sosyal psikoloji. Trc. Okhan Gündüz. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012.
 • Çelik, Ejder. “Distopik Romanlarda Toplumsal Kurgu”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 17/1 (2015): 57-79.
 • Çiftçi, Osman Zahid. Tanrı yla Kavgalı Adam José Saramago da Tanrı Din ve İnsan. 1.Basım. Konya: Çizgi Yayınevi, 2016.
 • Frankl, Viktor E - Budak, Selçuk. İnsanın anlam arayışı. 29.Basım. İstanbul: Okuyan Us, 2016.
 • Golding, William. Sineklerin Tanrısı. Trc. Mina Urgan. 41.Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.
 • Hopkinson, Amanda. “José Saramago Obituary”. The Guardian News. 2010. https://www.theguardian.com/books/2010/jun/18/jose-saramago-obituary.
 • Kahveci, K.Ali. “J.J.Rousseau’da Ahlaki Vicdan Ve Değeri”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/1 (2012): 205-213.
 • NP, The Nobel Prize In Literature. “José Saramago – Banquet Speech”. Switzerland, 1998. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1998/saramago/25340-jose-saramago-banquet-speech-1998/.
 • Peck, M. Scott. Az seçilen yol: sevginin, geleneksel değerlerin ve ruhsal tekamülün psikolojisine yeni bir bakış. 6. basım. İstanbul: Akaşa Yayınları, 2011.
 • Petras, James. “Palestine: The Final Solution and José Saramago”. The Plight of the Palestinians. Ed. William A. Cook. 163-166. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
 • Saramago, José. Körlük. Trc. Işık Ergüden. 10. baskı. istanbul: kırmızı kedi, 2017.
 • Tokur, Behlül. “Dindarlık Sorunu: Psikolojik Bir Tahlil”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 41 (2014): 257-279.
 • Tokur, Behlül. Stres Ve Din. 1. Baskı. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2017.
 • Tolstoy, Leo. İtiraflarım. Trc. Orhan Yetkin. 21.Baskı. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2017.

KÖRLÜK

Yıl 2019, Cilt: 3 Sayı: 2, 235 - 245, 15.12.2019

Öz

Özet

Körlük eseri, insanın bireysel, toplumsal ve dini kontrol mekanizmaları karşısındaki çıkmazını körlük metaforu üzerinden ele alan distopik bir türdür. Körlük, teması her ne kadar basit şekilde kurgulanmış izlenimi verse de alt metinleri itibariyle oldukça güçlü bir romandır. Yazarın, fiziksel körlüğün dışında bir körlük betimlemesi, farkındalık ve sorumluluk bağlamında bakmak ve görmek arası ayırımı ortaya koyması açısından önem arz etmektedir. Saramago’ ya göre insanların körleşmesine neden olan üç olgu bulunmaktadır. Bunlar devlet, birey ve dindir. Her üç olgunun birbirinden etkilendiği ve birbirini etkilediği görülmektedir.

Kaynakça

 • Aronson, Elliot - Wilson, Timothy D - Akert, Robin M. Sosyal psikoloji. Trc. Okhan Gündüz. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2012.
 • Çelik, Ejder. “Distopik Romanlarda Toplumsal Kurgu”. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi 17/1 (2015): 57-79.
 • Çiftçi, Osman Zahid. Tanrı yla Kavgalı Adam José Saramago da Tanrı Din ve İnsan. 1.Basım. Konya: Çizgi Yayınevi, 2016.
 • Frankl, Viktor E - Budak, Selçuk. İnsanın anlam arayışı. 29.Basım. İstanbul: Okuyan Us, 2016.
 • Golding, William. Sineklerin Tanrısı. Trc. Mina Urgan. 41.Baskı. İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2019.
 • Hopkinson, Amanda. “José Saramago Obituary”. The Guardian News. 2010. https://www.theguardian.com/books/2010/jun/18/jose-saramago-obituary.
 • Kahveci, K.Ali. “J.J.Rousseau’da Ahlaki Vicdan Ve Değeri”. Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 12/1 (2012): 205-213.
 • NP, The Nobel Prize In Literature. “José Saramago – Banquet Speech”. Switzerland, 1998. https://www.nobelprize.org/prizes/literature/1998/saramago/25340-jose-saramago-banquet-speech-1998/.
 • Peck, M. Scott. Az seçilen yol: sevginin, geleneksel değerlerin ve ruhsal tekamülün psikolojisine yeni bir bakış. 6. basım. İstanbul: Akaşa Yayınları, 2011.
 • Petras, James. “Palestine: The Final Solution and José Saramago”. The Plight of the Palestinians. Ed. William A. Cook. 163-166. New York: Palgrave Macmillan US, 2010.
 • Saramago, José. Körlük. Trc. Işık Ergüden. 10. baskı. istanbul: kırmızı kedi, 2017.
 • Tokur, Behlül. “Dindarlık Sorunu: Psikolojik Bir Tahlil”. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi. 41 (2014): 257-279.
 • Tokur, Behlül. Stres Ve Din. 1. Baskı. İstanbul: Çamlıca Yayınları, 2017.
 • Tolstoy, Leo. İtiraflarım. Trc. Orhan Yetkin. 21.Baskı. İstanbul: Kaknüs Yayınları, 2017.
Toplam 14 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Konular Din Araştırmaları
Bölüm Kitap Değerlendirme
Yazarlar

H. Ahsen Doğan

Yayımlanma Tarihi 15 Aralık 2019
Yayımlandığı Sayı Yıl 2019 Cilt: 3 Sayı: 2

Kaynak Göster

ISNAD Doğan, H. Ahsen. “KÖRLÜK”. Journal of Analytic Divinity 3/2 (Aralık 2019), 235-245.

· JAD, bilgiyi genişletmek ve geliştirmek için tamamen Açık Erişim Dergi Politikasını kabul eder.

· Adres: Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Esenboğa Yerleşkesi Çubuk/Ankara