Amaç ve Kapsam

E-dergi yılda iki kez çevrimiçi olarak yayınlanmaktadır ve araştırmanın halka açık bir şekilde erişilebilir hale getirilmesinin daha büyük bir küresel bilgi alışverişini desteklemesi prensibi üzerine içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır. Bu bağlamda, dergi, evrensel açık erişimi desteklemek ve geliştirmek için yayınlanmış bilimsel içeriği paylaşmaya izin verir. E-dergi, eğitim bilimleri alanındaki bilginin ilerlemesini sağlamayı ve birden fazla disiplinin yaklaşımlarını sunarak alanın bütünleşik bir görünümünü sunmayı amaçlamaktadır.

Anadolu Eğitim Araştırmaları Dergisi hakemli bir dergidir ve tüm eğitim çalışmalarını kapsar.

Konular şunlardır:

Biyoloji Eğitimi, Kimya Eğitimi, Özel Gereksinimli Çocuklar, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri, Erken Çocukluk Eğitimi, Coğrafya Eğitimi, Danışman Eğitimi, Tarih Eğitimi, Dil Eğitimi, Matematik Eğitimi, Müzik Eğitimi, Felsefe Eğitimi, Beden Eğitimi ve Spor, Fizik Eğitimi, Teknoloji ve Tasarım Eğitimi.

JAER Uluslararası İndekslerde taranan dergi statüsündedir.