Araştırma Makalesi
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Doğal Alabalık Üretilmesi ve Ormaniçi Suların Balıklandırılması Projesi Kapsamında İzleme - Kontrol: Artvin – Yusufeli

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 83 - 86, 24.12.2016
https://doi.org/10.35229/jaes.280745

Öz

Bu çalışmada Artvin - Yusufeli’nde yer alan Altıparmak Köyü’ndeki akarsuya yavru doğal alabalıkların (Salmo trutta) markalandıktan sonra salınması ve ardından belirli aralıklarla yeniden yakalanarak ortama uyum sağlayıp sağlamadıkları, büyüme performansları ve kondisyon faktörlerinin yerinde incelenmesi amaçlanmıştır. Çalışmada kullanılan doğalalabalık yavruları, balıklandırma yapılan akarsudan daha önce yakalanan damızlık balıklardan üretilmiştir. Larvalar başlangıçta beyaz kurt ile daha sonra ticari alabalık yemleri ile beslenmiştir. Çalışma kapsamında Visible Implant Elastomer Tag (VIE) ile markalanan 1000 adet 7 aylık doğal alabalık yavrusuakarsu üzerindeki 1800 m rakımlı istasyona salınmıştır. Alabalık yavrularının salım öncesi ortalama boyu ve ağırlıkları ölçülmüştür. Balıklar belirli aralıklarla elektroşok cihazı yardımıyla yeniden yakalanmış, boy ve ağırlıkları ölçülerek tabiata geri salınmıştır. Çalışma sonucunda; i) balıklandırmada kullanılandoğal alabalık yavrularının bırakıldıkları alanda mevcut olduğu, doğal balıklar ile aynı ortamı paylaştığı ve birlikte yaşamaya devam ettiği, ii) kış şartlarını başarı ile atlattıkları, iii) büyümeye devam ettikleri, iv) bazı bireylerin eşeysel olgunluğa ulaştığı ve sperm ürettiği gözlenmiştir. Kültür ortamında üretilen doğalalabalık yavrularının tabiata salınmasının popülasyonları zenginleştirdiği ve olumlu katkı yaptığı sonucuna ulaşılmıştır.

Kaynakça

 • Balık, S., Ustaoğlu, R., 2006. Türkiye’nin Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Gerçekleştirilen Balıklandırma Çalışmaları ve Sonuçları, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Başçınar, N., Akkan, Ö., Doğan, R., Seyhan, K., Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Trabzon Şubesi, Doğal Alabalık Üretimi Yetiştirilmesi ve Ormaniçi Suların Balıklandırılması Projesi Kapsamında; Kuluçkahane Üretilen Doğal Alabalıkların Kaçkarlar’da Markalanarak Salınımı, İzlenmesi ve Kontrolü: Trabzon- Uzungöl Örneği, II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu Özet Kitabı, Sayfa 51-52, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir.
 • Çetinkaya, O. 2006. Türkiye Sularına Aşılanan veya Stoklanan Egzotik ve Yerli Balık Türleri, Bunların Yetiştiricilik Balıkçılık, Doğal Populasyonlar ve Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkileri: Veri Tabanı İçin Bir Ön Çalışma, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Emre, Y., Kanyılmaz, m., Sevgili, H., Emre, N., 2006. Ülkemizde Yapılan Balıklandırma Çalışmalarının Ana Sorunları ve Yeniden Planlama Gereksinimleri, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Küçük, F., 2006. Türkiye’deki Bazı Endemik İçsu Balıklarının Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Okumuş, İ. 2006. Stoklamak yada Stoklamamak, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Özet Kitabı, 07-09 Şubat 2006, Antalya.

Brown Trout Production, and Fish Releasing in Inland Waters at Forest Areas Under The Project Monitoring and Control: Artvin - Yusufeli Study

Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3, 83 - 86, 24.12.2016
https://doi.org/10.35229/jaes.280745

Öz

In this study, brown trout fry (Salmo trutta) were marked with Visible Implant Elastomer Tag and were released in Altıparmak’s stream which is located in Yusufeli, Artvin. At different intervals of time; these marked fish were sampled from river stream to study its growth performance and adaptation to the natural environment. Brown trout fry, used in this survey, were obtained from hatchery stocked brood earlier than their natural spawning in natural environment. Brown trout larvae were initially feed with white worm and later on they were feed with commercial trout feed. 17th months old fry were marked with visible Implant Elastomer Tag which is a fluorescent colors highly visible under ambient light and provide the option of greatly enhanced tag detection when fluoresced with the VI Light. After that theses marked fry were released at the stations which altitute was 1800 m, as 1000 fry were released into river stream. At the time of releasing these marked fry into river stream; they were measured for total length and total weight. Fish were sampled with the help of electrical device. During sampling both natural and our marked brown trout were caught. Captured fish were released again into river stream after measuring its total length and total weight. At the end of study the results showed that i) laboratory hatched brown trout fry accommodated their-self into natural environment and continue living together with other fishes in nature, ii) they survived during winter conditions, iii) marked fry with VIE tag showed an increased in body growth under natural conditions, iv) Few of marked male trout fry became matured in natural environment and able to produce sperm.

Kaynakça

 • Balık, S., Ustaoğlu, R., 2006. Türkiye’nin Göl, Gölet ve Baraj Göllerinde Gerçekleştirilen Balıklandırma Çalışmaları ve Sonuçları, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Başçınar, N., Akkan, Ö., Doğan, R., Seyhan, K., Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü Trabzon Şubesi, Doğal Alabalık Üretimi Yetiştirilmesi ve Ormaniçi Suların Balıklandırılması Projesi Kapsamında; Kuluçkahane Üretilen Doğal Alabalıkların Kaçkarlar’da Markalanarak Salınımı, İzlenmesi ve Kontrolü: Trabzon- Uzungöl Örneği, II. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu Özet Kitabı, Sayfa 51-52, 20-22 Mayıs 2015, Eğirdir.
 • Çetinkaya, O. 2006. Türkiye Sularına Aşılanan veya Stoklanan Egzotik ve Yerli Balık Türleri, Bunların Yetiştiricilik Balıkçılık, Doğal Populasyonlar ve Sucul Ekosistemler Üzerindeki Etkileri: Veri Tabanı İçin Bir Ön Çalışma, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Emre, Y., Kanyılmaz, m., Sevgili, H., Emre, N., 2006. Ülkemizde Yapılan Balıklandırma Çalışmalarının Ana Sorunları ve Yeniden Planlama Gereksinimleri, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Küçük, F., 2006. Türkiye’deki Bazı Endemik İçsu Balıklarının Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) Ölçütlerine Göre Değerlendirilmesi, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, 07-09 Şubat 2006, Antalya.
 • Okumuş, İ. 2006. Stoklamak yada Stoklamamak, I. Balıklandırma ve Rezervuar Yönetimi Sempozyumu, Özet Kitabı, 07-09 Şubat 2006, Antalya.

Ayrıntılar

Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Özgür AKKAN Bu kişi benim


Nadir BAŞÇINAR>


Mustafa BULUT Bu kişi benim


Akif ÜMÜZER Bu kişi benim

Yayımlanma Tarihi 24 Aralık 2016
Gönderilme Tarihi 24 Aralık 2016
Kabul Tarihi
Yayınlandığı Sayı Yıl 2016, Cilt 1, Sayı 3

Kaynak Göster

APA Akkan, Ö. , Başçınar, N. , Bulut, M. & Ümüzer, A. (2016). Brown Trout Production, and Fish Releasing in Inland Waters at Forest Areas Under The Project Monitoring and Control: Artvin - Yusufeli Study . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 1 (3) , 83-86 . DOI: 10.35229/jaes.280745


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg