Araştırma Makalesi
PDF BibTex RIS Kaynak Göster

Fethiye Körfezi Uzatma Ağları Balıkçılığı

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 4, 506 - 515, 31.12.2020
https://doi.org/10.35229/jaes.760334

Öz

Balıkçılık kaynaklarının iyi yönetilebilmesi için stok ve avlanan balık miktarı kadar, balıkçılık filosunun ve kullanılan av araçlarının karakteristik yapısının da iyi derecede bilinmesine gereksinim vardır. Bu çalışma, Fethiye Körfezi’nde kullanılan uzatma ağlarının mevcut durumunu ve teknik yapısını ortaya koymayı amaçlamaktadır. Bu sayede ülkemizin önemli turizm merkezlerinden bir olan Fethiye’nin sürdürülebilir balıkçılığına katkı sağlanması hedeflenmiştir. Veriler, Fethiye’deki Su Ürünleri Kooperatiflerine kayıtlı üyeler ile Mayıs-Ağustos 2019 yılında yapılan görüşmeler ile elde edilmiştir. Bölgede kayıtlı toplam 141 balıkçı teknesi bulunmaktadır. Bunlardan 139’u küçük ölçekli balıkçılık ile uğraşmakta ve 100 teknede uzatma ağları ile avcılık yapıldığı tespit edilmiştir. Uluslararası uzatma ağı sınıflandırmasına göre 6 adet fanyalı ve 3 adet galsama uzatma ağı olmak üzere toplam 9 farklı uzatma ağının teknik plan ve detay çizimleri elde edilmiştir. Fethiye Körfezi balıkçılığında toplam 124775 m uzatma ağı kullanılmakta bunların %80’ini fanyalı ağlar oluşturmaktadır. Sonuç olarak, Fethiye Körfezi sürdürülebilir balıkçılık kaynakları yönetiminde küçük ölçekli balıkçı tekneleri ve fanyalı uzatma ağları önemli bir yer teşkil etmektedir.

Destekleyen Kurum

Lisbet Rausing ve Peter Baldwin’ın sahip olduğu Arcadia Fonu ve Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Cambridge Koruma Girişimi’nin desteği ile kurulan Endangered Landscapes Program (Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı) çerçevesinde Akdeniz Koruma Derneği tarafından Türkiye’de yürütülen proje kapsamında yapılmıştır

Teşekkür

Bu çalışma; Lisbet Rausing ve Peter Baldwin’ın sahip olduğu Arcadia Fonu ve Cambridge Üniversitesi bünyesindeki Cambridge Koruma Girişimi’nin desteği ile kurulan Endangered Landscapes Program (Tehdit Altındaki Coğrafyalar Programı) çerçevesinde Akdeniz Koruma Derneği tarafından Türkiye’de yürütülen proje kapsamında yapılmıştır. Katkılarından dolayı proje yürütücüsü Zafer Kızılkaya’ya teşekkür ederiz.

Kaynakça

 • Akyol, O., Erdem, M., Ünal, V., & Ceyhan, T. (2005). Investigations on drift-net fishery for swordfish (Xiphias gladius L.) in the Aegean Sea. Turk J. Vet. Anim. Sci., 29, 1225-1231.
 • Akyol, O., Karakulak, F.S., Ceyhan, T. & Dede, A. (2008). Driftnets, used in Turkish seas and the regulations. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 25(2), 153-157. (in Turkish). DOI:10.12714/egejfas.2008.25.2.5000156587
 • Aydın, M. & Doyuk, S.A. (2012). Türkiye’deki kılıç (Xiphias gladius), tulina (Thunnus alalunga), yazılı orkinos (Euthynnus alletteratus) avcılığı. Ordu Üniversitesi Bilim Teknik Dergisi, 2(1), 1-12. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/11063/132147
 • Ceyhan, T. & Akyol, O. (2005). Technical characteristics of set nets, used in Gökova Bay (Aegean Sea). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22(3-4), 269-272. (in Turkish). DOI:10.12714/egejfas.2005.22.3.5000156921
 • Doyuk, S.A. (2006). A study on the determination technical specifications of fishing gear used on Çanakkale Region. Master Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University, Science Institute, Çanakkale 114 p. (in Turkish)
 • EJF, (2007). Illegal driftnetting in the Mediterranean. Environmental Justice Foundation, London, UK. ISBN No: I-904523-II-O, 21 p.
 • FAO, (1978). FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160 p.
 • GFCM, (2018). GFCM Data Collection Reference Framework (DCRF). Version 2018.1, 119 pp.
 • Güçlüsoy, H. (2016). Marine and Coastal Protected Areas of Turkish Levantine Coasts (Eastern Mediterranean). Turan, C., Salihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B. (Eds.). The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Publication No. 43, Istanbul, Turkey, 520-535.
 • Nedelec, C. (1975). FAO Catalogue of Small-Scale Fishing Gear. Fishing News (Books) Ltd., Surrey, England, 191 p.
 • Northridge, S.P. (1991). Driftnet fisheries and their impact on non-target species: a worldwide review. FAO Fish. Tech. Paper, No.320, Rome, 115 p.
 • ISSCFG, (1980). International Standard Statistical Classification of Fishing Gear (ISSCFG,1980) (former ANNEX MI) Retrieved from http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishing-gear-classification/en/
 • ISSCFG, (2013). International Standard Statistical Classification of Fishing Gear (ISSCFG Rev. 1, 2013) (former ANNEX M.II) Retrieved from http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishing-gear-classification/en/
 • ISSCFG, (2016). List of revisions and correspondence between ISSCGG (1980) and ISSCFG Rev.1 (2013) (former ANNEX M.III) Retrieved from http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishing-gear-classification/en/
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2007). Ege Denizi Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/SÜF/006, Bornova, 161 s.
 • Ünal, V., Yıldırım, Z.D. & Tıraşın, E.M. (2019). Implementation of the ecosystem approach to fisheries for the small-scale fisheries in Gökova Bay, Turkey: baseline report. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 646. Rome, 68 pp.
 • WWF, (2013). “Ecosystem Based Management” for Sustainable Fisheries. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Nisan 2013 (in Turkish) Retrieved from http://www.wwf.org.tr/?1961

Gillnets and Entangling Nets Fishery in the Gulf of Fethiye

Yıl 2020, Cilt: 5 Sayı: 4, 506 - 515, 31.12.2020
https://doi.org/10.35229/jaes.760334

Öz

In order to manage the fisheries resources well, there is a need to know the characteristics of the fishing fleet and the fishing gear used as well as the amount of stock and fish caught. This study aims to reveal the current state and technical structure of the gillnets and entangling nets used in the Gulf of Fethiye. In this way, it is aimed to contribute to the sustainable fishing of Fethiye, which is one of the important tourism centers of our country. The data was obtained through interviews with members registered in Fisheries Cooperatives in Fethiye in May-August 2019. There are a total of 141 fishing boats registered in the region. 139 of them deal with small-scale fishing and it was determined that fishing was carried out in 100 boats with the gillnets and entangling nets. According to the international classification of the gillnets and entangling nets, technical plans and detailed drawings of a total of 9 different nets were obtained, including 6 trammel nets and 3 set gillnets (anchored). In the Gulf of Fethiye fishing, a total of 124775 m the gillnets and entangling nets are used, 80% of them are trammel nets. As a result, small-scale fishing boats and trammel nets play an important role in the sustainable fisheries management of the Gulf of Fethiye.

Kaynakça

 • Akyol, O., Erdem, M., Ünal, V., & Ceyhan, T. (2005). Investigations on drift-net fishery for swordfish (Xiphias gladius L.) in the Aegean Sea. Turk J. Vet. Anim. Sci., 29, 1225-1231.
 • Akyol, O., Karakulak, F.S., Ceyhan, T. & Dede, A. (2008). Driftnets, used in Turkish seas and the regulations. E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 25(2), 153-157. (in Turkish). DOI:10.12714/egejfas.2008.25.2.5000156587
 • Aydın, M. & Doyuk, S.A. (2012). Türkiye’deki kılıç (Xiphias gladius), tulina (Thunnus alalunga), yazılı orkinos (Euthynnus alletteratus) avcılığı. Ordu Üniversitesi Bilim Teknik Dergisi, 2(1), 1-12. Retrieved from http://dergipark.org.tr/tr/pub/ordubtd/issue/11063/132147
 • Ceyhan, T. & Akyol, O. (2005). Technical characteristics of set nets, used in Gökova Bay (Aegean Sea). E.U. Journal of Fisheries & Aquatic Sciences, 22(3-4), 269-272. (in Turkish). DOI:10.12714/egejfas.2005.22.3.5000156921
 • Doyuk, S.A. (2006). A study on the determination technical specifications of fishing gear used on Çanakkale Region. Master Thesis. Çanakkale Onsekiz Mart University, Science Institute, Çanakkale 114 p. (in Turkish)
 • EJF, (2007). Illegal driftnetting in the Mediterranean. Environmental Justice Foundation, London, UK. ISBN No: I-904523-II-O, 21 p.
 • FAO, (1978). FAO Catalogue of Fishing Gear Designs. Fishing News Books Ltd., Farnham, Surrey, England, 160 p.
 • GFCM, (2018). GFCM Data Collection Reference Framework (DCRF). Version 2018.1, 119 pp.
 • Güçlüsoy, H. (2016). Marine and Coastal Protected Areas of Turkish Levantine Coasts (Eastern Mediterranean). Turan, C., Salihoğlu, B., Özgür Özbek, E., Öztürk, B. (Eds.). The Turkish Part of the Mediterranean Sea; Marine Biodiversity, Fisheries, Conservation and Governance. Turkish Marine Research Foundation (TUDAV), Publication No. 43, Istanbul, Turkey, 520-535.
 • Nedelec, C. (1975). FAO Catalogue of Small-Scale Fishing Gear. Fishing News (Books) Ltd., Surrey, England, 191 p.
 • Northridge, S.P. (1991). Driftnet fisheries and their impact on non-target species: a worldwide review. FAO Fish. Tech. Paper, No.320, Rome, 115 p.
 • ISSCFG, (1980). International Standard Statistical Classification of Fishing Gear (ISSCFG,1980) (former ANNEX MI) Retrieved from http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishing-gear-classification/en/
 • ISSCFG, (2013). International Standard Statistical Classification of Fishing Gear (ISSCFG Rev. 1, 2013) (former ANNEX M.II) Retrieved from http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishing-gear-classification/en/
 • ISSCFG, (2016). List of revisions and correspondence between ISSCGG (1980) and ISSCFG Rev.1 (2013) (former ANNEX M.III) Retrieved from http://www.fao.org/cwp-on-fishery-statistics/handbook/capture-fisheries-statistics/fishing-gear-classification/en/
 • Tokaç, A., Ünal, V., Tosunoğlu, Z., Akyol, O., Özbilgin, H. & Gökçe, G. (2007). Ege Denizi Balıkçılığının Yapısal Analizi. Ege Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri. 2002/SÜF/006, Bornova, 161 s.
 • Ünal, V., Yıldırım, Z.D. & Tıraşın, E.M. (2019). Implementation of the ecosystem approach to fisheries for the small-scale fisheries in Gökova Bay, Turkey: baseline report. FAO Fisheries and Aquaculture Technical Paper No. 646. Rome, 68 pp.
 • WWF, (2013). “Ecosystem Based Management” for Sustainable Fisheries. WWF-Türkiye (Doğal Hayatı Koruma Vakfı), İstanbul, Türkiye Nisan 2013 (in Turkish) Retrieved from http://www.wwf.org.tr/?1961

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Hakan KAYKAÇ
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-4807-707X
Türkiye


Celalettin AYDIN
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0001-8993-6013
Türkiye


Zafer TOSUNOĞLU
EGE ÜNİVERSİTESİ
0000-0002-1168-9611
Türkiye

Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2020
Gönderilme Tarihi 30 Haziran 2020
Kabul Tarihi 27 Ekim 2020
Yayımlandığı Sayı Yıl 2020 Cilt: 5 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA
KAYKAÇ, H., AYDIN, C., & TOSUNOĞLU, Z. (2020). Fethiye Körfezi Uzatma Ağları Balıkçılığı. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 5(4), 506-515. https://doi.org/10.35229/jaes.760334


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg