Kısa Bildiri
PDF EndNote BibTex RIS Kaynak Göster

Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 105 - 109, 30.06.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.982459

Öz

In this study, length-weight relationship for 10 fish species (Cyprinus carpio (common and mirror carp), Aphanius iconii, Atherina boyeri, Carassius gibelio, Pseudophoxinus egridiri, Pseudorasbora parva, Sander lucioperca, Seminemacheilus ispartensis and Vimba vimba) in Lake Eğirdir were assessed. Samples were obtained monthly from January 2010 to June 2011 of Lake Eğirdir, in Turkey. Moreover, for 3 Anatolian endemics species (A. iconii, S. ispartensis and P. egridiri) determined for the first time new maximum lengths are recorded.

Kaynakça

 • Alagoz Erguden, S. (2015). Determination of condition factor and length-weight relationship of the Prucian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) inhabiting Seyhan Dam Lake. International Journal of Scientific and Technological Research, 1 (1), 157-166.
 • Britton, J.R. & Davies, G.D. (2007). Length–weight relationships of the invasive topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in ten lakes in the UK. Journal of Applied Ichthyology, 23, 624-626.
 • Froese, R. (2006). Cube law, condition factor and weight-length relationship:History, meta-analysis and recommendations. Journal of Applied Ichthyology, 22 (4), 241-253. Giosa, M.D., Czerniejewski, P. & Rybczyk, A. (2014). Seasonal Changes in Condition Factor and Weight-Length Relationship of Invasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) from Leszczynskie Lakeland, Poland. Advances in Zoology, 7p.
 • Güçlü, S.S. (2012). Population structure of killifish, Aphanius anatoliae (Cyprinodontidae) endemic to Anatolia in Lake Eğirdir-Isparta (Turkey). Iranian Journal of Fisheries Sciences,11 (4), 786-795.
 • İlhan, A. & İlhan, D. (2018). Length-weight relationship and condition of big-scale sand smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) from Marmara Lake (Manisa) and Homa Lagoon (İzmir). The Black Sea Journal of Sciences, 8 (1), 25-34.
 • Küçük, F., Sarı, H.M., Demir, O. & Gülle, İ. (2009). Review of the ıchtyofaunal changes in lake Eğirdir between 1915 and 2007. Turkish Journal of Zoology, 33 (3), 277-286. Le Cren, E.D. (1951). The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal Ecology, 20 (2), 201-219.
 • Lahn, E. (1948). Türkiye göllerinin jeolojisi ve jeomorfolojisi hakkında bir etüd. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, B (12), 87p.
 • Numann, W. (1958). Anadolunun muhtelif göllerinde limnolojik ve balıkçılık ilmi bakımından araştırmalar ve bu göllerde yaşayan sazanlar hakkında özel bir etüd. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları, 7, 112.
 • Pe´rez-Bote, J.L. & Roso, R. (2012). Growth and length–weight relationships of Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) in the Alcántara Reservoir, south-western Spain: comparison with other water bodies in Eurasia. Journal of Applied Ichthyology, 28, 264-268.
 • Ricker, W.E. (1975). Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 1-382.
 • Saç, G., Okgerman, H. (2016). Length-Weight Relationship, Length-Length Relationship and Condition Factor of Some Fish Populations in Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Research, 2 (1), 43-48.
 • Sungur Birecikligil, S., Çiçek, E., Öztürk, S., Seçer, B. & Celepoğlu, Y. (2016). Length-length, length-weight relationship and condition factor of fishes in Nevşehir Province, Kızılırmak River Basin (Turkey). Acta Biologica Turcica, 29 (3), 72-77.
 • Tarkan, A.S. & Vilizzi, L., A. (2016). Re-assessment of the growth index for quantifying growth in length of fish with application to Roach, Rutilus rutilus (L., 1758). Journal of Limnology and Freshwater Research, 2 (1), 49-58.
 • Yağcı, A., Apaydın Yağcı, M., Bilgin, F. & Erbatur, İ. (2016). The effects of physicochemical parameters on fish distribution in Eğirdir Lake, Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15 (2), 846-857.
 • Yerli, S.V., Alp, A., Yeğen, V., Uysal, R., Apaydın Yağcı, M. & Balık, İ. (2013). Evaluation of the ecological and economical results of the introduced alien fish species in Lake Eğirdir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,13, 795-809.
 • Yılmaz, M., Gül, A. & Saylar, Ö. (2007). The growth features of Cyprinus carpio L., 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake Kırşehir. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 37-57.
 • Yılmaz, S., Polat, N. & Yazıcıoğlu, O. (2010). Length-weight and length-length relationships of common carp (Cyprinus carpio L., 1758) inhabiting inland waters of Samsun province. The Black Sea Journal of Sciences, 1 (2), 39-47.
 • Yoğurtçuoğlu, B. & Ekmekçi, F.G. (2015). Length–weight and length–length relationships of eight endemic Aphanius species from Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 31, 811-813.

Eğirdir Gölü’nden 10 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi

Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2, 105 - 109, 30.06.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.982459

Öz

Bu çalışmada; Eğirdir Gölü’nde 10 balık türünde (Cyprinus carpio (pullu ve aynalı sazan), Aphanius iconii, Atherina boyeri, Carassius gibelio, Pseudophoxinus egridiri, Pseudorasbora parva, Sander lucioperca, Seminemacheilus ispartensis ve Vimba vimba) boy-ağırlık ilişkisi değerlendirilmiştir. Türkiye'de Eğirdir Gölü'nden Ocak 2010'dan Haziran 2011'e kadar aylık olarak numuneler alınmıştır. Ayrıca ilk kez belirlenen 3 Anadolu endemik türü (A. iconii, S. ispartensis ve P. egridiri) için yeni maksimum uzunluklar kaydedilmiştir.

Kaynakça

 • Alagoz Erguden, S. (2015). Determination of condition factor and length-weight relationship of the Prucian carp, Carassius gibelio (Bloch, 1782) inhabiting Seyhan Dam Lake. International Journal of Scientific and Technological Research, 1 (1), 157-166.
 • Britton, J.R. & Davies, G.D. (2007). Length–weight relationships of the invasive topmouth gudgeon (Pseudorasbora parva) in ten lakes in the UK. Journal of Applied Ichthyology, 23, 624-626.
 • Froese, R. (2006). Cube law, condition factor and weight-length relationship:History, meta-analysis and recommendations. Journal of Applied Ichthyology, 22 (4), 241-253. Giosa, M.D., Czerniejewski, P. & Rybczyk, A. (2014). Seasonal Changes in Condition Factor and Weight-Length Relationship of Invasive Carassius gibelio (Bloch, 1782) from Leszczynskie Lakeland, Poland. Advances in Zoology, 7p.
 • Güçlü, S.S. (2012). Population structure of killifish, Aphanius anatoliae (Cyprinodontidae) endemic to Anatolia in Lake Eğirdir-Isparta (Turkey). Iranian Journal of Fisheries Sciences,11 (4), 786-795.
 • İlhan, A. & İlhan, D. (2018). Length-weight relationship and condition of big-scale sand smelt (Atherina boyeri Risso, 1810) from Marmara Lake (Manisa) and Homa Lagoon (İzmir). The Black Sea Journal of Sciences, 8 (1), 25-34.
 • Küçük, F., Sarı, H.M., Demir, O. & Gülle, İ. (2009). Review of the ıchtyofaunal changes in lake Eğirdir between 1915 and 2007. Turkish Journal of Zoology, 33 (3), 277-286. Le Cren, E.D. (1951). The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis). Journal of Animal Ecology, 20 (2), 201-219.
 • Lahn, E. (1948). Türkiye göllerinin jeolojisi ve jeomorfolojisi hakkında bir etüd. Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü Yayınları, B (12), 87p.
 • Numann, W. (1958). Anadolunun muhtelif göllerinde limnolojik ve balıkçılık ilmi bakımından araştırmalar ve bu göllerde yaşayan sazanlar hakkında özel bir etüd. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü Yayınları, 7, 112.
 • Pe´rez-Bote, J.L. & Roso, R. (2012). Growth and length–weight relationships of Sander lucioperca (Linnaeus, 1758) in the Alcántara Reservoir, south-western Spain: comparison with other water bodies in Eurasia. Journal of Applied Ichthyology, 28, 264-268.
 • Ricker, W.E. (1975). Computation and Interpretation of Biological Statistics of Fish Populations. Bulletin of the Fisheries Research Board of Canada, 191, 1-382.
 • Saç, G., Okgerman, H. (2016). Length-Weight Relationship, Length-Length Relationship and Condition Factor of Some Fish Populations in Büyükçekmece Reservoir (İstanbul, Turkey). Journal of Limnology and Freshwater Research, 2 (1), 43-48.
 • Sungur Birecikligil, S., Çiçek, E., Öztürk, S., Seçer, B. & Celepoğlu, Y. (2016). Length-length, length-weight relationship and condition factor of fishes in Nevşehir Province, Kızılırmak River Basin (Turkey). Acta Biologica Turcica, 29 (3), 72-77.
 • Tarkan, A.S. & Vilizzi, L., A. (2016). Re-assessment of the growth index for quantifying growth in length of fish with application to Roach, Rutilus rutilus (L., 1758). Journal of Limnology and Freshwater Research, 2 (1), 49-58.
 • Yağcı, A., Apaydın Yağcı, M., Bilgin, F. & Erbatur, İ. (2016). The effects of physicochemical parameters on fish distribution in Eğirdir Lake, Turkey. Iranian Journal of Fisheries Sciences, 15 (2), 846-857.
 • Yerli, S.V., Alp, A., Yeğen, V., Uysal, R., Apaydın Yağcı, M. & Balık, İ. (2013). Evaluation of the ecological and economical results of the introduced alien fish species in Lake Eğirdir, Turkey. Turkish Journal of Fisheries and Aquatic Sciences,13, 795-809.
 • Yılmaz, M., Gül, A. & Saylar, Ö. (2007). The growth features of Cyprinus carpio L., 1758 Living in Hirfanlı Dam Lake Kırşehir. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, 27 (1), 37-57.
 • Yılmaz, S., Polat, N. & Yazıcıoğlu, O. (2010). Length-weight and length-length relationships of common carp (Cyprinus carpio L., 1758) inhabiting inland waters of Samsun province. The Black Sea Journal of Sciences, 1 (2), 39-47.
 • Yoğurtçuoğlu, B. & Ekmekçi, F.G. (2015). Length–weight and length–length relationships of eight endemic Aphanius species from Turkey. Journal of Applied Ichthyology, 31, 811-813.

Ayrıntılar

Birincil Dil İngilizce
Konular Fen
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Meral APAYDIN YAĞCI> (Sorumlu Yazar)
Eğirdir Fisheries Research Institute, Isparta, Turkey
0000-0002-2108-1853
Türkiye


Ahmet ALP>
KAHRAMANMARAS SUTCU IMAM UNIVERSITY
0000-0002-0416-3670
Türkiye


Abdulkadir YAĞCI>
Sheep Breeding Research Institute, Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry, bandırma, Balıkesir, Turkey
0000-0002-7897-1734
Türkiye


Rahmi UYSAL>
Isparta Directorate of Provincial Agriculture and Forestry, Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry, Eğirdir, Isparta, Turkey
0000-0002-7342-9380
Türkiye


Fuat BİLGİN>
Eğirdir Fisheries Research Institute, Eğirdir, Isparta, Turkey
0000-0002-2307-3611
Türkiye


Mehmet CESUR>
Devlet Su İşleri 18. Bölge Müdürlüğü, Isparta, Türkiye
0000-0002-7482-6353
Türkiye


Vedat YEGEN>
Fisheries Research Institute, Eğirdir, Isparta, Turkey
0000-0001-5349-1497
Türkiye

Destekleyen Kurum Tarım ve Orman Bakanlığı Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü
Proje Numarası TAGEM/HAYSÜD/2010-09-01-01
Teşekkür This study was funded by the General Directorate of Agricultural Research and Policies, Republic of Turkey Ministry of Agriculture and Forestry (TAGEM/HAYSÜD/2010-09-01-01 Project No).
Erken Görünüm Tarihi 16 Haziran 2022
Yayımlanma Tarihi 30 Haziran 2022
Başvuru Tarihi 16 Ağustos 2021
Kabul Tarihi 28 Mart 2022
Yayınlandığı Sayı Yıl 2022, Cilt 7, Sayı 2

Kaynak Göster

Bibtex @kısa bildiri { jaes982459, journal = {Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences}, eissn = {2548-0006}, address = {}, publisher = {Bülent VEREP}, year = {2022}, volume = {7}, number = {2}, pages = {105 - 109}, doi = {10.35229/jaes.982459}, title = {Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey}, key = {cite}, author = {Apaydın Yağcı, Meral and Alp, Ahmet and Yağcı, Abdulkadir and Uysal, Rahmi and Bilgin, Fuat and Cesur, Mehmet and Yegen, Vedat} }
APA Apaydın Yağcı, M. , Alp, A. , Yağcı, A. , Uysal, R. , Bilgin, F. , Cesur, M. & Yegen, V. (2022). Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences , 7 (2) , 105-109 . DOI: 10.35229/jaes.982459
MLA Apaydın Yağcı, M. , Alp, A. , Yağcı, A. , Uysal, R. , Bilgin, F. , Cesur, M. , Yegen, V. "Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey" . Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 7 (2022 ): 105-109 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jaes/issue/70299/982459>
Chicago Apaydın Yağcı, M. , Alp, A. , Yağcı, A. , Uysal, R. , Bilgin, F. , Cesur, M. , Yegen, V. "Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey". Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 7 (2022 ): 105-109
RIS TY - JOUR T1 - Eğirdir Gölü’nden 10 Balık Türünün Boy-Ağırlık İlişkisi AU - MeralApaydın Yağcı, AhmetAlp, AbdulkadirYağcı, RahmiUysal, FuatBilgin, MehmetCesur, VedatYegen Y1 - 2022 PY - 2022 N1 - doi: 10.35229/jaes.982459 DO - 10.35229/jaes.982459 T2 - Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences JF - Journal JO - JOR SP - 105 EP - 109 VL - 7 IS - 2 SN - -2548-0006 M3 - doi: 10.35229/jaes.982459 UR - https://doi.org/10.35229/jaes.982459 Y2 - 2022 ER -
EndNote %0 Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey %A Meral Apaydın Yağcı , Ahmet Alp , Abdulkadir Yağcı , Rahmi Uysal , Fuat Bilgin , Mehmet Cesur , Vedat Yegen %T Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey %D 2022 %J Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences %P -2548-0006 %V 7 %N 2 %R doi: 10.35229/jaes.982459 %U 10.35229/jaes.982459
ISNAD Apaydın Yağcı, Meral , Alp, Ahmet , Yağcı, Abdulkadir , Uysal, Rahmi , Bilgin, Fuat , Cesur, Mehmet , Yegen, Vedat . "Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey". Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences 7 / 2 (Haziran 2022): 105-109 . https://doi.org/10.35229/jaes.982459
AMA Apaydın Yağcı M. , Alp A. , Yağcı A. , Uysal R. , Bilgin F. , Cesur M. , Yegen V. Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey. JAES. 2022; 7(2): 105-109.
Vancouver Apaydın Yağcı M. , Alp A. , Yağcı A. , Uysal R. , Bilgin F. , Cesur M. , Yegen V. Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences. 2022; 7(2): 105-109.
IEEE M. Apaydın Yağcı , A. Alp , A. Yağcı , R. Uysal , F. Bilgin , M. Cesur ve V. Yegen , "Length-Weight Relationships of Ten Fish Species From Lake Eğirdir, Turkey", Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, c. 7, sayı. 2, ss. 105-109, Haz. 2022, doi:10.35229/jaes.982459


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                  13369           EBSCOHost Logo        Scilit logo                  
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AABcabi-logo-black.svg