Araştırma Makalesi
BibTex RIS Kaynak Göster

Pülümür Nehri (Tunceli)’ndeki Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858), Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 ve Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843)’in Boy-Ağırlık İlişkileri

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 4, 430 - 436, 31.12.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.1163941

Öz

Bu çalışmada; 2017 ve 2019 tarihleri arasında Pülümür Nehri'ndeki Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858), Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 ve Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843)’in boy-ağırlık ilişkileri araştırılmıştır. Total boy ve ağırlıklar S. t. macrostigma için 14,4-36,3 cm ve 45,2-602 g, C. macrostomum için 7,8-14,0 cm ve 4,9-30,0 g, O. tigris için 4,3-8,6 cm ve 0,7-5,1 g arasında değişim göstermiştir. İncelenen türlerin boy-ağırlık ilişkisi; S. t. macrostigma için W = 0,0093TL3,0655 (R² = 0,9390), C. macrostomum için W = 0,0073TL3,1613 (R² = 0,9008) ve O. tigris için W = 0,0068TL3,1053 (R² = 0,9729) olarak bulunmuştur. S. t. macrostigma ve O. tigris’in b değerlerinin istatistiki olarak 3’ten farklı olmadığı tespit edilmiş (t-testi, p>0,05) ve Pülümür Nehri’ndeki bu 2 türün büyümesinin izometrik olduğu belirlenmiştir. C. macrostomum’un b değerinin istatistiki olarak 3’ten farklı olduğu tespit edilmiş (t-testi, p<0,05) ve Pülümür Nehri’ndeki bu türün büyümesinin pozitif allometrik olduğu belirlenmiştir. R2 değerinin 3 tür için de yüksek olması boy ve ağırlık arasındaki çok kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Aras, M.S., Çetinkaya, O. & Karataş, M. (1997). Anadolu Alabalığı (Salmo trutta macrostigma, Dum., 1858)’in Türkiye’deki Bugünkü Durumu. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Nisan, İzmir.
 • Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi, Adana, 332 s.
 • Balık, S. (1988). Türkiyenin Akdeniz Bölgesi İçsu Balıkları Üzerinde Sistematik ve Zoocoğrafik Araştırmalar, Doğa Turkish Journal of Zooloji Dergisi. 12(2): 156-179.
 • Banarescu, P. M. & Herzig-Straschil, B. (1995). A revision of the species of the Cyprinion macrostomus group (Pisces: Cyprinidae), 411-420, Ann. Naturhist. Mus. Wien.
 • Avşar, D. (1998). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Baki Kitap ve Yayınevi, Yayın No. 20, Adana, 303 s.
 • Bagenal, T.B. & Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In: Methods for assessment of fish production in freshwaters. 3rd edn. T. Bagenal (Ed.). IBP Handbook No. 3. Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK, pp. 101–136.
 • Başusta, A., Başusta, N., Aydın, R., Özer, E.İ. & Girgin, H. (2014). Age Determination of Red-Spotted Trout (Salmo macrostigma) Inhabiting Munzur Stream, Turkey. Pakistan J. Zool., vol. 46(5), pp. 1351-1356.
 • Bibak, M., Hosseini, S. A. & Izadpanahi, G. Z. (2013). Length-Weight Relationship of Cyprinion macrostomus, (Heckel, 1843) in Dalaki River and Shahpur River in South of Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences 5 (3): 263-265
 • Birecikligil, S. & Cicek, E. (2011). Length-weight relationships for 16 freshwater fishes caught in tributaries of Euphrates and Orontes rivers in Gaziantep (southeastern Anatolia, Turkey). Journal of Applied Ichthyology. 27, 1131– 1132.
 • Coad, B. W. (1996). Zoogeography of the fishes of the Tigris-Euphrates Basin. Zoology in the Middle East. 13:51-70.
 • Çiçek, E., Seçer, B., Eagderi, S. & Sungur, S. (2022). Length–weight relations and condition factors of 34 Oxynoemacheilus species (Actinopterygii: Cypriniformes: Nemacheilidae) from Turkish inland waters. Acta Ichthyologica et Piscatoria 52(1): 29–33. https://doi.org/10.3897/aiep.52.81211.
 • Geldiay, R. & Balık, S. (1996). Türkiye Tatlı Su Balıkları, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 46. Ders Kitabı. Dizin No: 16, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Geldiay, R. & Balık, S. (2009). Türkiye Tatlı Su Balıkları, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi. No:97, Ege Üniv, Basımevi, İzmir. 519 pp.
 • Gül, B. (2017). Göynük Çayı (Bingöl) Balık Faunası. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Hamid, Faghani-Langroudi., Hadi, Esmailpour-Chokami., Mir-Masoud, Eslamkhah-Taghizad., Mahboobeh, Rohani-Rad. & Hamed, Mousavi-Sabet. (2014). Length-weight and length-length relationships of Cyprinion macrostomum from the Tigris River drainage. AACL Bioflux, 2014, Volume 7, Issue 4. 235-240.
 • Kara, C. & Güneş, H. (2015). Adıyaman bölgesi akarsu ve göllerinde Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 Bireylerinin Dağılımı ve Bazı Morfometrik Özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni. (4): 14-19.
 • Keivany, Y. & Zamani-Faradonbe, M. (2017). Length–weight and length–length relationships for seven fish species from the Zohreh River, Iran. Volume 33, Issue 3. Pages 625-627. Journal of Applied Ichthyology
 • Kocabaş, M., Kayım, M., Can, E., Kutluyer, F. & Aksu, Ö., 2011. The reproduction traits of native Brown trout (Salmo trutta macrostigma T., 1954), Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(13):1632-1637.
 • Kocabaş, M., Başçınar, N., Kutluyer, F. & Aksu, Ö. (2013). Ülkemizde Yayılım Gösteren Salmo trutta macrostigma Ekotipi Gerçekten Yok Oluyor mu? Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 132-138.
 • Kocaman, E.M., Yüksel, A.Y. & Atamanalp, M., 2004. Tekederesi (Erzurum) dağ alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)’nın bazı büyüme özellikleri. Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 28:981–989.
 • Korkmaz, M. (2022). Application of rainwater harvesting to Munzur University campus and examination of contributions. Fresenius Environmental Bulletin, 31(5): 4757-4765.
 • Le Cren E.D. (1951). The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis), Journal of Animal Ecology, 20: 201-219.
 • Nowferesti, H., Asgardun, S. & Zare, P. (2014). Length–weight relationships of six freshwater cyprinid fishes of Iran. Journal of Applied Ichthyology, Volume 30, Issue 5, Pages 1069-1070.
 • Özcan, E.İ., Serdar, O. & Aydın, R. (2017). Karasu Nehri’ndeki (Erzincan-Erzurum) Squalius cephalus’un (L., 1758) Boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri. Yunus Araştırma Bülteni, (1):109-114.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2018a). Length-weight and Length-Length Relationships of Red-spotted trout (Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)) in Karasu River (East Anatolia, Turkey), Ecological Life Sciences (NWSAELS), 13(1):27-31, DOI: 10.12739/NWSA.2018.13.1.5A0091.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2018b). Artificial Neural Networks as new alternative method to estimating some population parameters of Tigris loach (Oxynoemachelius tigris (Heckel)) In The Karasu River Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (12B), 9840-9850.
 • Özcan, E.İ. (2019). Pülümür Nehri (Tunceli, Türkiye)’ndeki Barbus lacerta Heckel, 1843’ün boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörü. Nwsa-Ecological Life Sciences, 14(4), 66-73.
 • Özcan, E.İ. (2020). Pülümür Nehri'nde yaşayan Acanthobrama marmid Heckel, 1843 populasyonunun bazı büyüme özelliklerinin belirlenmesi. Ecological Life Sciences (NWSAELS), 15(4):121-133, DOI: 10.12739/NWSA.2020.15.4.5A0139.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2021a). Pülümür Nehri (Tunceli-Türkiye)’ndeki Alburnus mossulensis Heckel, 1843 Populasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, Cilt 6, Sayı 4, 614 - 620.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2021b). Some Growth Parameters of Capoeta umbla (Heckel, 1843) Population Living In The Pülümür River. International Journal of Pure and Applied Sciences, Volume 7, Issue 3, 410 – 418.
 • Petrakis, G. & Stergiou, K. I. (1995). Weight-length relationships for 33 fish species in Greek waters. Fisheries Research. 21: 465-469.
 • Ricker, W.E. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish populations, Bulletin of the Fisheries Researh Board of Canada, 191: 1-382.
 • Saler, S. & Bulut, H. (2011). Zooplankton composition of Pulumur Stream (Tunceli-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(11):1401-1403. DOI: 10.3923/javaa.2011.1401.1403
 • Saler, S., Bulut, H. & Baysal, N. (2014). Zooplankton of Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey). Journal of FisheriesSciences.com, 8(1):1-7. (Short Communication). DOI: 10.3153/jfscom.2014001.
 • Serdar, O., Özcan, E.I. & Aydın, R. (2017). Length-Weight and Length-Length Relationships of Alburnus mossulensis and Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) in the Karasu River (Turkey). Yunus Araştırma Bülteni, https://doi.org/10.17693/yunusae.vi.278434.
 • Şimşekli, M. (2014). Botan Çayı (Siirt)’nda Yaşayan Capoeta trutta ve Cyprinion macrostomus’un Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıraşın, E. (1993). Researching of fish populations growth parameters (in Turkish with English abstract). Doğa-Turkish Journal of Zoology, 17s.
 • URL-1. 2022. https://www.google.com/maps/search/p%C3%BCl%C3%BCm%C3%BCr+nehri/@39.2424942,39.5991528,11z/data=!4m2!2m1!6e1!5m1!1e4?hl=tr. 27.06.2022
 • Yıldırım, T., Şen, D., Eroğlu, M., Çoban, M. Z., Demirol, F., Gündüz, F., Arca, S., Demir, T., Gürçay, S., Uslu, A.A. & Canpolat, İ. (2015). Keban Baraj Gölü Balık Faunası, Elazığ, Türkiye. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi , 27(1), 57-69.
 • Yüksel, F., Makal Dedecan, F. & Çoban, M.Z. 2020. Munzur Nehri’ndeki Salmo macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Bazı Büyüme Parametrelerinin Tahmini. Int. J. Pure Appl. Sci. 6(2):87-98. DOI: 10.29132/ijpas.777862
 • Zar, J.H. (1999). Biostatistical Analysis, 4th edn. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 663p.

Pülümür Nehri (Tunceli)’ndeki Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858), Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 ve Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843)’in Boy-Ağırlık İlişkileri

Yıl 2022, Cilt: 7 Sayı: 4, 430 - 436, 31.12.2022
https://doi.org/10.35229/jaes.1163941

Öz

Bu çalışmada; 2017 ve 2019 tarihleri arasında Pülümür Nehri'ndeki Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858), Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 ve Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843)’in boy-ağırlık ilişkileri araştırılmıştır. Total boy ve ağırlıklar S. t. macrostigma için 14,4-36,3 cm ve 45,2-602 g, C. macrostomum için 7,8-14,0 cm ve 4,9-30,0 g, O. tigris için 4,3-8,6 cm ve 0,7-5,1 g arasında değişim göstermiştir. İncelenen türlerin boy-ağırlık ilişkisi; S. t. macrostigma için W = 0,0093TL3,0655 (R² = 0,9390), C. macrostomum için W = 0,0073TL3,1613 (R² = 0,9008) ve O. tigris için W = 0,0068TL3,1053 (R² = 0,9729) olarak bulunmuştur. S. t. macrostigma ve O. tigris’in b değerlerinin istatistiki olarak 3’ten farklı olmadığı tespit edilmiş (t-testi, p>0,05) ve Pülümür Nehri’ndeki bu 2 türün büyümesinin izometrik olduğu belirlenmiştir. C. macrostomum’un b değerinin istatistiki olarak 3’ten farklı olduğu tespit edilmiş (t-testi, p<0,05) ve Pülümür Nehri’ndeki bu türün büyümesinin pozitif allometrik olduğu belirlenmiştir. R2 değerinin 3 tür için de yüksek olması boy ve ağırlık arasındaki çok kuvvetli bir ilişki olduğunu göstermiştir.

Kaynakça

 • Aras, M.S., Çetinkaya, O. & Karataş, M. (1997). Anadolu Alabalığı (Salmo trutta macrostigma, Dum., 1858)’in Türkiye’deki Bugünkü Durumu. Akdeniz Balıkçılık Kongresi, Nisan, İzmir.
 • Avşar, D. (2005). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Nobel Kitabevi, Adana, 332 s.
 • Balık, S. (1988). Türkiyenin Akdeniz Bölgesi İçsu Balıkları Üzerinde Sistematik ve Zoocoğrafik Araştırmalar, Doğa Turkish Journal of Zooloji Dergisi. 12(2): 156-179.
 • Banarescu, P. M. & Herzig-Straschil, B. (1995). A revision of the species of the Cyprinion macrostomus group (Pisces: Cyprinidae), 411-420, Ann. Naturhist. Mus. Wien.
 • Avşar, D. (1998). Balıkçılık Biyolojisi ve Populasyon Dinamiği. Baki Kitap ve Yayınevi, Yayın No. 20, Adana, 303 s.
 • Bagenal, T.B. & Tesch, F.W. (1978). Age and growth. In: Methods for assessment of fish production in freshwaters. 3rd edn. T. Bagenal (Ed.). IBP Handbook No. 3. Blackwell Scientific Publications, Oxford, UK, pp. 101–136.
 • Başusta, A., Başusta, N., Aydın, R., Özer, E.İ. & Girgin, H. (2014). Age Determination of Red-Spotted Trout (Salmo macrostigma) Inhabiting Munzur Stream, Turkey. Pakistan J. Zool., vol. 46(5), pp. 1351-1356.
 • Bibak, M., Hosseini, S. A. & Izadpanahi, G. Z. (2013). Length-Weight Relationship of Cyprinion macrostomus, (Heckel, 1843) in Dalaki River and Shahpur River in South of Iran. World Journal of Fish and Marine Sciences 5 (3): 263-265
 • Birecikligil, S. & Cicek, E. (2011). Length-weight relationships for 16 freshwater fishes caught in tributaries of Euphrates and Orontes rivers in Gaziantep (southeastern Anatolia, Turkey). Journal of Applied Ichthyology. 27, 1131– 1132.
 • Coad, B. W. (1996). Zoogeography of the fishes of the Tigris-Euphrates Basin. Zoology in the Middle East. 13:51-70.
 • Çiçek, E., Seçer, B., Eagderi, S. & Sungur, S. (2022). Length–weight relations and condition factors of 34 Oxynoemacheilus species (Actinopterygii: Cypriniformes: Nemacheilidae) from Turkish inland waters. Acta Ichthyologica et Piscatoria 52(1): 29–33. https://doi.org/10.3897/aiep.52.81211.
 • Geldiay, R. & Balık, S. (1996). Türkiye Tatlı Su Balıkları, Ege Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi Yayın No: 46. Ders Kitabı. Dizin No: 16, Ege Üniversitesi Basımevi, Bornova, İzmir.
 • Geldiay, R. & Balık, S. (2009). Türkiye Tatlı Su Balıkları, Ege Üniversitesi, Fen Fakültesi Kitaplar Serisi. No:97, Ege Üniv, Basımevi, İzmir. 519 pp.
 • Gül, B. (2017). Göynük Çayı (Bingöl) Balık Faunası. Bingöl Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Zooloji Bilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi.
 • Hamid, Faghani-Langroudi., Hadi, Esmailpour-Chokami., Mir-Masoud, Eslamkhah-Taghizad., Mahboobeh, Rohani-Rad. & Hamed, Mousavi-Sabet. (2014). Length-weight and length-length relationships of Cyprinion macrostomum from the Tigris River drainage. AACL Bioflux, 2014, Volume 7, Issue 4. 235-240.
 • Kara, C. & Güneş, H. (2015). Adıyaman bölgesi akarsu ve göllerinde Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 Bireylerinin Dağılımı ve Bazı Morfometrik Özellikleri. Yunus Araştırma Bülteni. (4): 14-19.
 • Keivany, Y. & Zamani-Faradonbe, M. (2017). Length–weight and length–length relationships for seven fish species from the Zohreh River, Iran. Volume 33, Issue 3. Pages 625-627. Journal of Applied Ichthyology
 • Kocabaş, M., Kayım, M., Can, E., Kutluyer, F. & Aksu, Ö., 2011. The reproduction traits of native Brown trout (Salmo trutta macrostigma T., 1954), Turkey. Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(13):1632-1637.
 • Kocabaş, M., Başçınar, N., Kutluyer, F. & Aksu, Ö. (2013). Ülkemizde Yayılım Gösteren Salmo trutta macrostigma Ekotipi Gerçekten Yok Oluyor mu? Türk Bilimsel Derlemeler Dergisi 6 (1): 132-138.
 • Kocaman, E.M., Yüksel, A.Y. & Atamanalp, M., 2004. Tekederesi (Erzurum) dağ alabalıkları Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)’nın bazı büyüme özellikleri. Turkish Journal of Veterinary Animal Science, 28:981–989.
 • Korkmaz, M. (2022). Application of rainwater harvesting to Munzur University campus and examination of contributions. Fresenius Environmental Bulletin, 31(5): 4757-4765.
 • Le Cren E.D. (1951). The length-weight relationship and seasonal cycle in gonad weight and condition in the perch (Perca fluviatilis), Journal of Animal Ecology, 20: 201-219.
 • Nowferesti, H., Asgardun, S. & Zare, P. (2014). Length–weight relationships of six freshwater cyprinid fishes of Iran. Journal of Applied Ichthyology, Volume 30, Issue 5, Pages 1069-1070.
 • Özcan, E.İ., Serdar, O. & Aydın, R. (2017). Karasu Nehri’ndeki (Erzincan-Erzurum) Squalius cephalus’un (L., 1758) Boy-ağırlık ve boy-boy ilişkileri. Yunus Araştırma Bülteni, (1):109-114.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2018a). Length-weight and Length-Length Relationships of Red-spotted trout (Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858)) in Karasu River (East Anatolia, Turkey), Ecological Life Sciences (NWSAELS), 13(1):27-31, DOI: 10.12739/NWSA.2018.13.1.5A0091.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2018b). Artificial Neural Networks as new alternative method to estimating some population parameters of Tigris loach (Oxynoemachelius tigris (Heckel)) In The Karasu River Turkey. Fresenius Environmental Bulletin, 27 (12B), 9840-9850.
 • Özcan, E.İ. (2019). Pülümür Nehri (Tunceli, Türkiye)’ndeki Barbus lacerta Heckel, 1843’ün boy-ağırlık ilişkisi ve kondisyon faktörü. Nwsa-Ecological Life Sciences, 14(4), 66-73.
 • Özcan, E.İ. (2020). Pülümür Nehri'nde yaşayan Acanthobrama marmid Heckel, 1843 populasyonunun bazı büyüme özelliklerinin belirlenmesi. Ecological Life Sciences (NWSAELS), 15(4):121-133, DOI: 10.12739/NWSA.2020.15.4.5A0139.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2021a). Pülümür Nehri (Tunceli-Türkiye)’ndeki Alburnus mossulensis Heckel, 1843 Populasyonunun Boy-Ağırlık İlişkisi ve Kondisyon Faktörü. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, Cilt 6, Sayı 4, 614 - 620.
 • Özcan, E.İ. & Serdar, O. (2021b). Some Growth Parameters of Capoeta umbla (Heckel, 1843) Population Living In The Pülümür River. International Journal of Pure and Applied Sciences, Volume 7, Issue 3, 410 – 418.
 • Petrakis, G. & Stergiou, K. I. (1995). Weight-length relationships for 33 fish species in Greek waters. Fisheries Research. 21: 465-469.
 • Ricker, W.E. (1975). Computation and interpretation of biological statistics of fish populations, Bulletin of the Fisheries Researh Board of Canada, 191: 1-382.
 • Saler, S. & Bulut, H. (2011). Zooplankton composition of Pulumur Stream (Tunceli-Turkey). Journal of Animal and Veterinary Advances, 10(11):1401-1403. DOI: 10.3923/javaa.2011.1401.1403
 • Saler, S., Bulut, H. & Baysal, N. (2014). Zooplankton of Uzunçayır Dam Lake (Tunceli-Turkey). Journal of FisheriesSciences.com, 8(1):1-7. (Short Communication). DOI: 10.3153/jfscom.2014001.
 • Serdar, O., Özcan, E.I. & Aydın, R. (2017). Length-Weight and Length-Length Relationships of Alburnus mossulensis and Acanthobrama marmid (Heckel, 1843) in the Karasu River (Turkey). Yunus Araştırma Bülteni, https://doi.org/10.17693/yunusae.vi.278434.
 • Şimşekli, M. (2014). Botan Çayı (Siirt)’nda Yaşayan Capoeta trutta ve Cyprinion macrostomus’un Bazı Biyolojik Özellikleri Üzerine Araştırmalar. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi Biyoloji Anabilim Dalı
 • Tıraşın, E. (1993). Researching of fish populations growth parameters (in Turkish with English abstract). Doğa-Turkish Journal of Zoology, 17s.
 • URL-1. 2022. https://www.google.com/maps/search/p%C3%BCl%C3%BCm%C3%BCr+nehri/@39.2424942,39.5991528,11z/data=!4m2!2m1!6e1!5m1!1e4?hl=tr. 27.06.2022
 • Yıldırım, T., Şen, D., Eroğlu, M., Çoban, M. Z., Demirol, F., Gündüz, F., Arca, S., Demir, T., Gürçay, S., Uslu, A.A. & Canpolat, İ. (2015). Keban Baraj Gölü Balık Faunası, Elazığ, Türkiye. Fırat Üniv. Fen Bilimleri Dergisi , 27(1), 57-69.
 • Yüksel, F., Makal Dedecan, F. & Çoban, M.Z. 2020. Munzur Nehri’ndeki Salmo macrostigma (Dumeril, 1858)’nın Bazı Büyüme Parametrelerinin Tahmini. Int. J. Pure Appl. Sci. 6(2):87-98. DOI: 10.29132/ijpas.777862
 • Zar, J.H. (1999). Biostatistical Analysis, 4th edn. Upper Saddle River, New Jersey: Prentice Hall, 663p.
Toplam 41 adet kaynakça vardır.

Ayrıntılar

Birincil Dil Türkçe
Bölüm Makaleler
Yazarlar

Ebru İfakat Özcan 0000-0003-2017-6647

Osman Serdar 0000-0003-1744-8883

Erken Görünüm Tarihi 16 Aralık 2022
Yayımlanma Tarihi 31 Aralık 2022
Gönderilme Tarihi 18 Ağustos 2022
Kabul Tarihi 18 Kasım 2022
Yayımlandığı Sayı Yıl 2022 Cilt: 7 Sayı: 4

Kaynak Göster

APA Özcan, E. İ., & Serdar, O. (2022). Pülümür Nehri (Tunceli)’ndeki Salmo trutta macrostigma (Dumeril, 1858), Cyprinion macrostomum Heckel, 1843 ve Oxynoemacheilus tigris (Heckel, 1843)’in Boy-Ağırlık İlişkileri. Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences, 7(4), 430-436. https://doi.org/10.35229/jaes.1163941


13221            13345           13349              13352              13353              13354          13355    13356   13358   13359   13361     13363   13364                crossref1.png            
         Paperity.org                                  13369                                         EBSCOHost                                                        Scilit                                                    CABI   
JAES/AAS-Journal of Anatolian Environmental and Animal Sciences/Anatolian Academic Sciences&Anadolu Çevre ve Hayvancılık Dergisi/Anadolu Akademik Bilimler-AÇEH/AAS