Etik İlkeler ve Yayın Politikası

Açık Erişim Politikası

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi, Budapeşte açık erişim politikası doğrultusunda açık erişimli ve ücretsiz yayın yapmaktadır. Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır. Buna göre dergide yayınlanmış makaleler internet aracılığıyla; finansal, yasal ve teknik engeller olmaksızın, serbestçe erişilebilir, okunabilir, indirilebilir, kopyalanabilir, dağıtılabilir, basılabilir, taranabilir, tam metinlere bağlantı verilebilir, dizinlenebilir, yazılıma veri olarak aktarılabilir ve her türlü yasal amaç için kullanılabilir. Yazarlara telif ücreti ödenmemektedir. Makale değerlendirme ve yayın işlemleri için yazarlardan ücret talep edilmemektedir.

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi yayınlanan tüm yazılar için "Creative Commons Attribution License (Attribution-Non Commercial-No Derivatives 4.0 International CC BY)" lisansını uygun bulmaktadır. Bu lisans kapsamında taraflar, yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkına sahip olurlar.

Digital Object Identifier (DOI)

Dergimizde yayınlanan her makaleye DOI künyesi atanmaktadır. Bir yıl içerisinde yayımlanan toplam üç sayısı, derginin bir cildini oluşturur. İlk sayımız itibariyle yazarların ORCID ID numaraları makale kapak sayfasından verilmektedir. Makaleler için belli bir cilt ve sayıyı baz alan bir gönderi takvimi yoktur. Yazarlar istediği zaman makalesini gönderebilir. Değerlendirme süreci tamamlanan makaleler kabul tarihi dikkate alınarak yayımlanır. Erken görünümde DOI'si alınmış makaleler kabul tarihine göre sırasıyla sonraki sayılarda basılırlar.

Yayın Etiği ve İntihal Politikası

Dergiye makale gönderimi, yazışmalar, makalelerin hakemlere gönderilmesi ve (varsa) düzeltmelerin yazardan talep edilmesi, daha sonra editör tarafından tekrar gözden geçirilerek yayına kabul ya da reddedildiğinin yazarlara bildirilmesi elektronik ortamda gerçekleşmektedir (Bknz. Gönderiler). Tüm makaleler benzerlik veya intihal açısından yazı işleri tarafından kontrol edilmektedir.

Dergimiz, The International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association Medical Editors (WAME) ve Yayıncılık Etik Komitesi COPE tarafından hazırlanan Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uygundur. Derginin bir diğer ana ilkesi de makale değerlendirmesinin süratle gerçekleşmesi ve derginin zamanında basılmasıdır.

Editörler, dergiye gönderilen makalelerle ilgili aşırma, atıf manipülasyonu ve veri sahteciliği iddia ve şüpheleri karşısında COPE kurallarına uygun olarak hareket edebilmektedir. Tüm Hakem Raporları, Editörler kurulu tarafından da denetlenmesine olanak verecek şekilde 5 yıl saklanır.

Telif Hakları

Yazar(lar)ın makale(ler) üzerindeki telif ve yayın hakları kısıtlanmaktadır. Eserin maddi kazanç konusu olacak kullanımlarında yazar ve okuyucu dergiden izin almak durumundadır. Sorumlu yazardan, tüm yazarlar adına Telif Hakkı Devir Formu’nu imzalayıp, PDF formatında göndermesi istenmektedir. Esere ait özel haklar (ilk yayımlama hakkı ve mali hakları) dergiye aittir. Yazılar için yazarlara telif hakkı ödenmemektedir.

Bu duruma ek olarak yazar(lar)ın;

Patent hakları,
Telif hakkı dahil bütün tescil edilmemiş haklar,
Çalışmayı satmamak koşulu ile kendi amaçları için çoğaltma ve yayma hakkı,
Yazar(lar)ın gelecekte kendi kitap ve diğer akademik çalışmalarında, kaynak göstermesi koşuluyla, çalışmanın tümü ya da bir bölümünü ücret ödemeksizin kullanma hakkı,
Makale künyesini belirtmek (dergide yayınlanan eserin bağlantısını da sağlayarak) koşuluyla kişisel web sitelerinde veya üniversitesinin açık arşivinde bulundurma hakkı. Yazarlar çalışmalarının yayınlanması üzerine çevrimiçi ortamlarda ve/veya sosyal ağlarda (kişisel web sayfaları, ders içeriği web siteleri, Researchgate vb.) dergiye kütüphanecilik kurallarına uyan bağlantı vererek yayınlayabilme gibi fikri mülkiyet hakları saklıdır.
Makalenin yazar(lar)ı makaleyi çoğaltma, postayla veya elektronik yolla dağıtma hakkına sahiptir. Makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisi’ne (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) atıfta bulunulması şartıyla izin verilir. Atıf yapılırken Dergi Adı, Makale Adı, Yazar(lar)ın Adı, Soyadı, Cilt No, Sayı No ve Yıl verilmelidir.

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zekâ Dergisinde (Journal of Artificial Intelligence in Health Sciences) yayımlanan makaleler ile ilgili tüm sorumlulukları eser sahibine aittir.

Lisans Şartları

Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi yayınlanan tüm yazılar "Creative Commons Attribution License (Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International CC BY)" ile lisanslanmaktadır.

Creative Commons lisansı, telif hakkı bulunan bir eserin veya çalışmanın ücretsiz olarak dağıtılmasını sağlayan bir çeşit kamu telif hakkı lisansı. Bir yazar oluşturduğu eseri kullanılması için paylaşmak veya üzerinde değişiklikler yapma hakkını vermek istediğinde CC lisansı kullanır.

Bu lisans kapsamında taraflar, yayınlanan tüm makaleleri, veri setlerini, grafik ve ekleri kaynak göstermek şartıyla veri madenciliği uygulamalarında, arama motorlarında, web sitelerinde, bloglarda ve diğer tüm platformlarda çoğaltma, paylaşma ve yayma hakkına sahip olurlar.

Açık erişim, disiplinler arası gelişimi pekiştiren ve farklı disiplinler arasında işbirliğini teşvik eden bir yaklaşımdır. Bu nedenle Sağlık Bilimlerinde Yapay Zeka Dergisi, makalelerine daha fazla erişim ve daha şeffaf bir inceleme süreci sunarak kendi alanına katkıda bulunmaktadır.

Son Güncelleme Zamanı: 18.04.2024 23:02:23