Cilt: 7 - Sayı: 2

Yıl: 2021

Makaleler

Sayı Editör Kurulu

Yrd. Doç. Dr. Ayça AYDOĞDU ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Gıda Bilimleri ve Mühendisliği
Dr. Tuğba GÜNGÖR ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ, FEN VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ 0000-0001-5261-1856
Organik Kimya
Dr. Öğr. Üyesi Gülçin ÖZCAN ATEŞ Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu 0000-0002-8467-2378
Mikoloji, Mikrobiyoloji, Gıda Mikrobiyolojisi, Tıbbi Mikoloji, Tıbbi Mikrobiyoloji
Doğukan TAŞER ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ
Yenilenebilir Enerji Kaynakları
Doç. Dr. Deniz ŞANLIYÜKSEL YÜCEL Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Maden Mühendisliği Bölümü
Hidrojeoloji, Jeotermal, Uygulamalı Jeoloji
Doç. Dr. Necati KAYA ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ 0000-0001-9461-7623
Fizik