Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 1, Sayfalar 1 - 6 2020-07-10

İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir
Urine Interleukin-1β Can Be Used for Early Prediction of Urinary Tract Infection in Children

Asuman GEDİKBAŞI [1] , Esra ŞEVKETOĞLU [2] , Savaş KARYAĞAR [3] , Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR [4] , Sadık Sami HATİPOĞLU [5] , Alev YILMAZ [6]


Amaç: İnterlökin 1 beta (IL-1β) bakteriyel enfeksiyon sırasında erken görülen önemli bir proinflamatuar mediatördür. İdrar yolu enfeksiyonları (İYE), çocuklarda görülen en yaygın bakteriyel enfeksiyonlardan biridir. Bu prospektif çalışmanın amacı, idrar IL-1β seviyelerinin İYE’ nin güvenilir bir belirleyicisi olarak kullanılıp kullanılamayacağını araştırmak ve çocuklarda İYE’nin erken teşhisinde, idrar IL-1β için optimum kestirim seviyesini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Semptomatik İYE olan 60 hasta ve 29 sağlıklı kontrol çalışmaya dahil edildi. Bilgilendirilmiş onam alındıktan sonra her iki grupta idrar kültürü, idrar tahlili, serum üre ve kreatinin, C-reaktif protein (CRP) ve serum beyaz küre sayımı analizleri yapıldı. İdrar IL-1β, enzim bağlı immünosorbent (ELISA) analizi ile ölçüldü. İYE hastalarında, dimerkaptosüksinik asit (DMSA) radyonüklid taraması yapıldı. Bulgular: Ortalama idrar IL-1β seviyesi İYE grubunda kontrol grubundan anlamlı derecede yüksekti (21,14 pg/ml’ye karşı 2,60 pg/ml, p=0,0001) ve idrar IL-1β için 6,11 pg/ml’lik bir kestrim kullanılarak İYE’nin erken tanısında duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %100 ve %93,1 idi (AUC:0,971). Ortalama idrar IL-1β/kreatinin oranı (uIL-1β/Cr) de İYE grubunda anlamlı şekilde daha yüksekti (46,87 pg/mgCr - 3,29 pg/mgCr; p=0,0001) ve uIL1β/Cr için mgCr için 9,45 pg/mg kestirim kullanılarak, İYE’nin erken tanısında, duyarlılık ve özgüllük sırasıyla %96,7 ve %89,7 idi (AUC: 0,963). Sonuç: Hem idrar IL-1β hem de uIL-1β/Cr, İYE’nin erken tanısı için hassas bir belirteç olarak kullanılabilir. Sonuçlarımızı doğrulamak için daha büyük hasta grupları ile daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir.
Objective: Interleukin 1 beta (IL-1β) is an essential proinflammatory mediator emerging early in bacterial infection. Urinary tract infections (UTI) are one of the most common bacterial infections during childhood. This prospective study aimed to explore whether urine levels of IL-1β could be used as a biomarker of UTI. The study also aimed to define the optimal cut-off level for urine IL-1β to detect UTI in children. Material and Method: Sixty patients with symptomatic UTI and 29 healthy controls were registered in the study. After taking informed consent, urine culture, urinalysis, serum urea and creatinine, C-reactive protein (CRP) and serum white blood cell count measurements were performed in both groups. Urine IL-1β was analyzed by enzyme-linked immunosorbent assay. Results: The mean urine IL-1β level was significantly greater in the UTI group than in the controls (21.14 pg/ml vs 2.60 pg/ml, p=0.0001), and using a cut-off of 6.11 pg/ml for urine IL-1β for early prediction of UTI, sensitivity and specificity were 100% and 93.1%, respectively (AUC: 0.971). The mean urine IL-1β/creatinine ratio (uIL-1β /Cr) was also significantly greater in the UTI group (46.87 pg/mgCr vs 3.29 pg/mgCr; p=0.0001), and using a cut-off of 9.45 pg/mgCr for uIL-1β/Cr for early prediction of UTI, sensitivity, and specificity were 96.7% and 89.7%, respectively (AUC: 0.963). Conclusion: Both urine IL-1β and uIL-1β/Cr can be used as a sensitive biomarker for early prediction of UTI. Further research with larger groups is necessary to support our results.
 • 1. Joan LR, Jane CF, Mia EL, Robert B. Urinary tract infection in infants and children: Diagnosis and management. Paediatr Child Health 2014;19(6):315-9.
 • 2. Anacleto, Francisco E, Resontoc, Lourdes P, Grace H. Bedside diagnosis of outpatient childhood urinary tract infection using a three-media dipslide culture test. Pediatr Nephrol 2009;24(8)153943.
 • 3. Jeng DT, Chun CL, Stephan S. Diagnosis of pediatric urinary tract infections. Urol Sci 2016;27(3): 131-4.
 • 4. Guillermo AD, Albert D. Macrophage cytokines: Involvement in immunity and infectious diseases. Front Immunol 2014;5:491.
 • 5. Martin FK, Lars E. Epithelial cells as sensors for microbial infection. J Clin Invest 1997;100(1):6-10.
 • 6. Cecilia G, Charles AD, Alberto M. The interleukin-1 family: back to the future. Immunity 2013;39(6):1003-18.
 • 7. Sheu JN, Chen MC, Cheng SL, Lee IC, Chen SM, Tsay GJ. Urine interleukin-1beta in children with acute pyelonephritis and renal scarring. Nephrol (Carlton) 2007;12(5):487-93.
 • 8. Jean LC, Laurent A, Lluis Quintana-Murci. Human TLRs and IL-1Rs in host defense: Natural insights from evolutionary, epidemiological, and clinical genetics. Annu Rev Immunol 2011;447-91.
 • 9. Yilmaz A, Sevketoglu E, Gedikbasi A, Karyagar S, Kiyak A, Mulazimoglu M, et al. Early prediction of urinary tract infection with urinary neutrophil gelatinase associated lipocalin. Pediatr Nephrol 2009;24(12);2387.
 • 10. Charles AD. Interleukin-1 in the pathogenesis and treatment of inflammatory diseases. Blood 2011;117(14):3720-32.
 • 11. Charles AD. Biologic basis for interleukin-l in disease. Blood 1996;87(6):2095-2147.
 • 12. Rodhe N, Löfgren S, Strindhall J, Matussek A, Mölstad S. Cytokines in urine in elderly subjects with acute cystitis and asymptomatic bacteriuria. Scand J Prim Health Care 2009;27(2):74-9.
 • 13. Brauner A, Söderhäll M, Jacobson SH, Lundahl J, Andersson U, Andersson J. Escherichia coli-induced expression of IL-1α, IL-1β, IL-6 and IL-8 in normal human renal tubular epithelial cells. Clin Exp Immunol 2001;124(3):423-8.
 • 14. Tesch GH, Yang N, Yu H, Lan HY, Foti R, Chadban SJ, Atkins RC. Intrinsic renal cells are the major source of interleukin-1 beta synthesis in normal and diseased rat kidney. Nephrol Dial Transplant 1997;12(6):1109-15.
 • 15. Gürgöze MK, Akarsu S, Yılmaz E, Godekmerdan A. Proinflammatory cytokines and procalcitonin in children with acute pyelonephritis. Pediatr Nephrol 2005;20(10):1445-8.
 • 16. Horcajada JP, Velasco M, Filella X, Alvarez L, Làzzari E, MarínLJ, et al. Evaluation of inflammatory and renal injury markers in women treated with antibiotics for acute pyelonephritis caused by escherichia coli. Clin Diagn Lab Immunol 2004; 11(1):142-6.
 • 17. Grażyna K, Agnieszka S, Agnieszka T, Małgorzata PT. Urine interleukin-6, interleukin-8 and transforming growth factor β1 in infants with urinary tract infection and asymptomatic bacteriuria. Cent Eur J Immunol 2016;41(3):260-7.
 • 18. Samuel N, Uwaezuoke. Urinary tract infection in children: Diagnostic and prognostic utility of biomarkers. J Compr Ped 2017;8(2):59248.
 • 19. Jı-Nan S, Chen MC, Cheng SL, Lee I, Chen SM, Tsay GJ. Urine interleukin-1β in children with acute pyelonephritis and renal scarring. Nephrol 2007;12(5)487-93.
 • 20. Sevketoglu E, Yilmaz A, Gedikbasi A, Karyagar S, Kiyak A, Mulazimoglu M, e t al. Urinary macrophage migration inhibitory factor in children with urinary tract infection. Pediatr Nephrol 2010;25(2):299.
 • 21. Devillé WL, Yzermans JC, Van Duijn NP, Bezemer PD, Van Der Windt DA, Bouter LM. The urine dipstick test useful to rule out infections. A meta-analysis of the accuracy. BMC Urol 2004;4(1)4.
 • 22. Anith KM, Jayalakshmi J, Vinitha L. Rashme, Sanchitha Harini, Sujaya Menon, et al. Reliability of dipstick assayin predicting urinary tract infection. J Family Med Prim Care 2015;4(2):265-8.
Birincil Dil tr
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0001-7121-6077
Yazar: Asuman GEDİKBAŞI (Sorumlu Yazar)
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8330-2877
Yazar: Esra ŞEVKETOĞLU
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-3259-9666
Yazar: Savaş KARYAĞAR
Kurum: Okmeydanı Training and Research Hospital
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-6356-8280
Yazar: Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0001-8865-4049
Yazar: Sadık Sami HATİPOĞLU
Kurum: SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0003-1743-1491
Yazar: Alev YILMAZ
Kurum: İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 10 Temmuz 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild767916, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {1 - 6}, doi = {}, title = {İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir}, key = {cite}, author = {Gedi̇kbaşı, Asuman and Şevketoğlu, Esra and Karyağar, Savaş and Sağlampınar Karyağar, Sevda and Hati̇poğlu, Sadık Sami and Yılmaz, Alev} }
APA Gedi̇kbaşı, A , Şevketoğlu, E , Karyağar, S , Sağlampınar Karyağar, S , Hati̇poğlu, S , Yılmaz, A . (2020). İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir . Çocuk Dergisi , 20 (1) , 1-6 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/55988/767916
MLA Gedi̇kbaşı, A , Şevketoğlu, E , Karyağar, S , Sağlampınar Karyağar, S , Hati̇poğlu, S , Yılmaz, A . "İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 1-6 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/55988/767916>
Chicago Gedi̇kbaşı, A , Şevketoğlu, E , Karyağar, S , Sağlampınar Karyağar, S , Hati̇poğlu, S , Yılmaz, A . "İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 1-6
RIS TY - JOUR T1 - İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir AU - Asuman Gedi̇kbaşı , Esra Şevketoğlu , Savaş Karyağar , Sevda Sağlampınar Karyağar , Sadık Sami Hati̇poğlu , Alev Yılmaz Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 6 VL - 20 IS - 1 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir %A Asuman Gedi̇kbaşı , Esra Şevketoğlu , Savaş Karyağar , Sevda Sağlampınar Karyağar , Sadık Sami Hati̇poğlu , Alev Yılmaz %T İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 1 %R %U
ISNAD Gedi̇kbaşı, Asuman , Şevketoğlu, Esra , Karyağar, Savaş , Sağlampınar Karyağar, Sevda , Hati̇poğlu, Sadık Sami , Yılmaz, Alev . "İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir". Çocuk Dergisi 20 / 1 (Temmuz 2020): 1-6 .
AMA Gedi̇kbaşı A , Şevketoğlu E , Karyağar S , Sağlampınar Karyağar S , Hati̇poğlu S , Yılmaz A . İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir. Çocuk Dergisi. 2020; 20(1): 1-6.
Vancouver Gedi̇kbaşı A , Şevketoğlu E , Karyağar S , Sağlampınar Karyağar S , Hati̇poğlu S , Yılmaz A . İdrar İnterlökin-1β Düzeyi Çocuklarda İdrar Yolu Enfeksiyonun Erken Belirteci Olarak Kullanılabilir. Çocuk Dergisi. 2020; 20(1): 1-6.

Makalenin Yazarları
Asuman GEDİKBAŞI [1]
Esra ŞEVKETOĞLU [2]
Savaş KARYAĞAR [3]
Sevda SAĞLAMPINAR KARYAĞAR [4]
Sadık Sami HATİPOĞLU [5]