Yıl 2017, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 182 - 185 2017-10-01

Bacteremia Due to Salmonella choleraesuis in SixMonth-Infant
Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi

Ayşegül DOKUTAN [1] , Ayşe KARAASLAN [2] , Özlem HAMANÇA [3] , Işıl Eser ŞİMŞEK [4] , Yasemin AKIN [5]


Objective: Diarrhea developed due to gastrointestinal system infections cause severe morbidity and mortality in children, and it is are one of the most common causes of admission to health institutes. Herein, we present a case of bacteremia developed due to Salmonella choleraesuis in a six-month-old girl hospitalized because of gastroenteritis. Case: A six-month-old girl was brought into the pediatric emergency room with the complaints of nausea, vomiting and diarrhea. On physical examination, she looked exhausted with fever and 2/6 cardiac murmur. Laboratory tests showed a white blood cell 10400/mm3 , C-reactive protein of 34,4 mg/L normal range 0-3 , ALT 73 U/L, AST 61 U/L and other biochemistry values were within normal limits. Adenovirus and rotavirus antigens were negative in stool examination. Blood, urine and stool cultures were obtained and cefotaxime 200 mg/kg/day dividen in 4 doses was started. Culture of the blood yielded growth of Salmonella choleraesuis which was susceptible to ceftriaxone on antibigram test. The patient was isolated in a private room and contact isolation measures were taken. Three consequetive stool cultures were negative. Control blood culture obtained on the 3. day of cefotaxime treatment remained sterile. The patient who was afebrile following cefotaxime treatment, and during follow-up period her health state improved, and her diarhhea, and vomiting complaints regressed and cefotaxime treatment of the infant was maintained for 14 days. Conclusion: Salmonella infections are still problematic in our country. Early diagnosis and prompt therapy are the main factors which decrease morbidity and mortality in children.
Amaç: Gastrointestinal sistem enfeksiyonlarına bağlı gelişen ishal sağlık kurumlarına başvurunun en sık nedenlerinden olup, özellikle pediatrik hastalarda ciddi morbidite ve mortalite nedenlerindedir. Bu makalede, akut gastroenterit nedeniyle hastaneye yatırılan altı aylık kız çocukta Salmonella choleraesuis’e bağlı gelişen bakteriyemi vakası sunulmuştur. Vaka: Altı aylık kız hasta hastanemiz acil servisine bulantıkusma ve ishal yakınmaları ile getirildi. Gelişinde patolojik fizik muayene bulguları olarak, düşkün görünümü, ateşi ve 2/6 üfürümü mevcuttu, diğer sistem muayeneleri doğaldı. Laboratuvar tetkiklerinde; C-reaktif protein CRP 34.4 mg/L, WBC: 10.4/mm3 , Hb: 10.5, Trombosit: 221000/mm3 , ALT 73 U/L, AST 61 U/L saptanırken, diğer biyokimyasal değerleri normal sınırlarda idi. Gaita tetkiklerinde bakılan adenovirus ve rotavirus antijen testleri negatif olarak geldi. Hastanın kan, idrar ve gaita kültürleri de gönderilerek intravenöz sefotaksim doz: 200 mg/kg/gün 4 doza bölünerek tedavisi başlandı. Alınan kan kültüründe Salmonella choleraesuis üremesi olduğu bildirildi. Salmonella choleraesuis antibiyogramda seftriaksona duyarlı olarak gözlendi. Hasta izole edildi, temas izolasyon önlemleri alındı, 3 kez yinelenen gaita kültürlerinde üreme olmadı. İntravenöz sefotaksim tedavisinin 3. gününde kontrol kan kültürü gönderildi ve üreme olmadı. Sefotaksim tedavisi sonrası hiç ateşi olmayan, takibinde genel durumu iyi olan, ishali ve kusması gerileyen hastanın sefotaksim tedavisi 14 güne tamamlandı. Sonuç: Salmonella enfeksiyonları hâlen ülkemiz için önemli bir hastalıktır, özellikle çocuklarda hastalığa bağlı mortalite ve morbidite gelişimini azaltan en önemli faktör erken tanı ve tedavidir.
 • kurugöl Z, Devrim i. Gastrointestinal infections. J Pediatr Inf 2014;8:71-81.
 • https://doi.org/10.5152/ced.2013.1509
 • Türkmenoğlu Y, köşeli E, Göksoy EÖ, Jorayev m, Arıca V. Salmonella typhimurium nedenli bir gluteal abse vakası. The Journal of Pediatric Research 2015;2(3):167-9.
 • https://doi.org/10.4274/jpr.28291
 • Arıkan i, Battaloğlu n, Beşen Ş, Dallar Y. Tekrarlayan Salmonella subgrup 1 septisemisi: Vaka Sunumu. Çocuk Dergisi 2008;8(2):127-9
 • Chiu CH, Su LH, Chu C. Salmonella enterica serotype choleraesuis: Epidemiology, pathogenesis, clinical disease, and treatment. Clinical Microbiology Reviews 2004;311-322.
 • https://doi.org/10.1128/CMR.17.2.311-322.2004
 • Uluğ m, Çelen mk, Ayaz C. Çoklu ilaç direnci göste- ren Salmonella typhimurium’un neden olduğu Salmonelloz vakası, Klimik Dergisi 2009;22(2): 69-71.
 • The European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing - EUCAST 2017; 8. Redbook: American Academy of Pediatrics: Salmonella Infections. In Red Book: 2015 Report of the Committee on Infectious Diseases. 30th edition. Edited by Kimberlin DW, Brady MT, Jackson MA, Long SS. American Academy of Pediatrics; 2015:695-702.
 • Yang YJ, Huang mC, Wang Sm. Wu JJ, Cheng CP, Liu CC. Analysis of risk factors for bacteremia in children with nontyphoidal Salmonella gastroenteritis. Eur J Clin Microbiol Infect Dis 2002;21:290-3.
 • https://doi.org/10.1007/s10096-002-0715-3
 • Redbook 2015. Report of the Committee on Infectious Diseases. American Academy of Pediatrics. Salmonella Infections. p:695-702.
 • kuşkonmaz B, Yurdakök k, Yalçin SS, Ozmert E. Comparison of acute bloody and watery diarrhea: a case control study. Turk J Pediatr 2009;51:133-40.
 • Hall RL, Partridge R, Venkatraman n, Wiselka m. Invasive non-typhoidal Salmonella infection with mul- tifocal seeding in an immunocompetent host: an emer- ging disease in the developed world. BMJ Case Rep 2013;30:2013.
 • doi: 10.1136/bcr-2012-008230 6.
 • https://doi.org/10.1136/bcr-2012-008230
 • Balcı i, Alkan Gn, Bayram A. Kan kültürlerinde Salmonella sıklığı ve antibiyotik duyarlılıkları. Van Tıp Dergisi 1999;6:4.
 • Chiu CH, Chuang CH, Chiu S, Su LH, Lin TY. Salmonella enterica serotype choleraesuis infections in pediatric patients. Pediatrics 2006;117(6):1193-6.
 • https://doi.org/10.1542/peds.2005-2251
 • Dorman SE, Holland Sm. Interferon-gamma and interleukin-12 pathway defects and human disease. Cytokine Growth Factor Rev 2000;11:321-33.
 • https://doi.org/10.1016/S1359-6101(00)00010-1
 • Gülmez D, Gür D, Hasçelik G, Güleşen R, Levent B. Ulusal Enterik Patojenler Laboratuvar Sürveyans Ağına (UEPLA) dâhil olan bir üniversite hastanesinin dene- yimleri: Dört yıllık Salmonella, Shigella ve Campylobacter verileri. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2012;42(3):85-92.
 • Willke Topçu A, Özbakkaloğlu B. Tifo, s: 909-21. Willke Topçu A, Söyletir G, Doğanay M (ed), İnfeksiyon hastalıkları ve mikrobiyolojisi. 2008, 3. Baskı. Nobel Tıp Kitapevleri, İstanbul.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Ayşegül DOKUTAN
Kurum: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yazar: Ayşe KARAASLAN
Kurum: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Yazar: Özlem HAMANÇA
Kurum: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Laboratuvarı

Yazar: Işıl Eser ŞİMŞEK
Kurum: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Yazar: Yasemin AKIN
Kurum: Kartal Dr. Lütfi Kırdar Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

Bibtex @ { jchild799958, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {182 - 185}, doi = {10.5222/j.child.2017.182}, title = {Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi}, key = {cite}, author = {Dokutan, Ayşegül and Karaaslan, Ayşe and Hamança, Özlem and Şi̇mşek, Işıl Eser and Akın, Yasemin} }
APA Dokutan, A , Karaaslan, A , Hamança, Ö , Şi̇mşek, I , Akın, Y . (2017). Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi . Çocuk Dergisi , 17 (4) , 182-185 . DOI: 10.5222/j.child.2017.182
MLA Dokutan, A , Karaaslan, A , Hamança, Ö , Şi̇mşek, I , Akın, Y . "Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi" . Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 182-185 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/56918/799958>
Chicago Dokutan, A , Karaaslan, A , Hamança, Ö , Şi̇mşek, I , Akın, Y . "Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi". Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 182-185
RIS TY - JOUR T1 - Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi AU - Ayşegül Dokutan , Ayşe Karaaslan , Özlem Hamança , Işıl Eser Şi̇mşek , Yasemin Akın Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.5222/j.child.2017.182 DO - 10.5222/j.child.2017.182 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 182 EP - 185 VL - 17 IS - 4 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - doi: 10.5222/j.child.2017.182 UR - https://doi.org/10.5222/j.child.2017.182 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi %A Ayşegül Dokutan , Ayşe Karaaslan , Özlem Hamança , Işıl Eser Şi̇mşek , Yasemin Akın %T Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi %D 2017 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 17 %N 4 %R doi: 10.5222/j.child.2017.182 %U 10.5222/j.child.2017.182
ISNAD Dokutan, Ayşegül , Karaaslan, Ayşe , Hamança, Özlem , Şi̇mşek, Işıl Eser , Akın, Yasemin . "Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi". Çocuk Dergisi 17 / 4 (Ekim 2017): 182-185 . https://doi.org/10.5222/j.child.2017.182
AMA Dokutan A , Karaaslan A , Hamança Ö , Şi̇mşek I , Akın Y . Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 182-185.
Vancouver Dokutan A , Karaaslan A , Hamança Ö , Şi̇mşek I , Akın Y . Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 182-185.
IEEE A. Dokutan , A. Karaaslan , Ö. Hamança , I. Şi̇mşek ve Y. Akın , "Altı Aylık Çocukta Salmonella choleraesuis’e Bağlı Bakteriyemi", Çocuk Dergisi, c. 17, sayı. 4, ss. 182-185, Eki. 2017, doi:10.5222/j.child.2017.182