Yıl 2017, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 158 - 162 2017-10-01

Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children
Bir Grup Türk Çocuğunda Yürüteç Kullanımı ve Sonuçları

Melike METE [1] , Esra DEVECİOĞLU [2] , Perran BORAN [3] , Aylin YETİM [4] , Asilay PAZAR [5] , Gülbin GÖKÇAY [6]


Objective: Although not recommended, nowadays baby walkers BWs are commonly used by many parents in the pre-walk period of children. Therefore studies are needed about the use and effects of BWs on child health and development to provide evidence based recommendations to parents. The aim of this study was to determine the frequency of BW-use, and related injuries among baby walker users, to investigate the effect of BW use on gross motor development of children and the relationship between BW use and gait disorders. Material and Method: 193 children aged 8-84 months, born fullterm without any chronic disease who were followed up in Outpatient Clinics of Social Pediatrics of Istanbul Faculty of Medicine, and Marmara University Training and Research Hospitals, and their families were included in the study. Information was gathered during face to face interviews about sociodemographic characteristics of the families, their attidues about plays, and toys, gross motor development of the baby, its use of baby walkers, accidents, and diseases the baby experienced, and its manner of walking. Children using BWs for at least 30 minutes per day for more than a month were considered as BW users.Results: Of all children 57,5% were BW users. The most frequent reason asserted by families for not using BW was “physician’s recommendation”, and they used BWs “to keep the baby occupied”. The frequency of injuries was higher among BW users than non-users. This difference was statistically significant. Both groups attained their motor development stages at similar ages. Gait disorders were seen at a higher rate among BW users than nonusers. Ages for the were similar in both groups. Conclusion: As was seen baby walkers are prevalently preferred by parents. In our investigation we determined that BW use does not affect the gross motor development process but the frequency of gait disturbances were found to be higher among BW users than non-users. Further prospective studies are needed to investigate the effect of BW use on toe walking
Amaç: Yürüteçler önerilmemesine rağmen, günümüzde pek çok ebeveyn tarafından çeşitli nedenlerle yürüme öncesi dönemde kullanılmaktadır. Bu nedenle, anne babalara kanıta dayalı öneriler sunmak için yürüteçlerin çocuk sağlığı ve gelişimi üzerindeki etkileri hakkında çalışmalara gereksinim vardır. Bu araştırmada, çocuklarda yürüteç kullanım sıklığının ve yürüteç kullananlarda kaza geçirme sıklığının belirlenmesi, yürüteç kullanımının kaba motor gelişim ve yürüyüş bozuklukları üzerine etkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.Gereç ve Yöntem: Araştırmaya İstanbul Tıp Fakültesi ve Marmara Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Sosyal Pediatri polikliniklerinden izlenen, miadında doğan, herhangi bir kronik hastalığı olmayan, 8-84 ay arasındaki 193 bebek ve çocuğun ailesi dahil edildi. Yüz yüze uygulanan anketler ile ailelerin sosyodemografik özellikleri, oyun ve oyuncak konusundaki tutumları, bebeğin kaba motor gelişimi, yürüteç kullanma durumu, geçirdiği kazalar ve hastalıklar, yürüyüş biçimi konularında bilgi toplandı. Bir aydan uzun süre ile, günde en az 30 dk. yürüteç kullananlar yürüteç kullanan grubunda değerlendirildi. Bulgular: Çocukların %57.5’inin yürüteç kullandığı saptandı. Ailelerin yürüteç kullanmama nedenleri incelendiğinde en sık “doktor önerisi” nedeniyle kullanmadıkları, kullanma nedenleri incelendiğinde ise en sık “bebeğin oyalanması için” kullandıkları saptandı. Yürüteç kullananların kullanmayanlara göre daha fazla kaza geçirdiği belirlendi. Aradaki fark istatistiksel açıdan anlamlı idi. İki grup arasında motor gelişimsel basamakları kazanma zamanı benzerdi. Yürüteç kullananlarda yürüyüş bozukluklarının görülme oranı daha yüksek bulundu.Sonuç: Yürüteçlerin ebeveynler tarafından yaygın olarak tercih edildiği görülmüştür. Araştırmamızda yürüteç kullanımının bebeklerde kaba motor gelişim sürecini etkilemediği fakat yürüyüş bozuklukları ile ilişkili olduğu belirlenmiştir. Çocuk gelişimi ve sağlığı açısından, yürüteç kullanımının parmak ucunda yürüme üzerine etkisini inceleyen detaylı araştırmalar yapılması gerekmektedir
 • Dogan DG, Bilici m, Yilmaz ae, catal F, keles n. Baby walkers: a perspective from Turkey. Acta Paediatr 2009;98: 1656-60. https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2009.01397.x
 • Shiva F, Ghotbi F, Yavari SF. The use of baby walkers in Iranian infants. Singapore Med J 2010;51:645-9.
 • Garrett m, mcelroy am, Staines a. Locomotor milestones and babywalkers: Cross sectional study. BMJ 2002;324:1494. https://doi.org/10.1136/bmj.324.7352.1494
 • al-nouri l, al-Isami S. Baby walker injuries. Ann Trop Paediatr 2006;26:67-71. https://doi.org/10.1179/146532806X90637
 • Siegel ac, Burton rv. Effects of baby walkers on motor and mental development in human infants. J Dev Behav Pediatr 1999;20:355-61. https://doi.org/10.1097/00004703-199910000-00010
 • talebian a, Honarpishe a, taghavi a, Fakharian e, Parsa m, mousavi Ga. Do infants using baby walkers suffer devel- opmental delays in acquisition of motor skills? Iran J Child Neurology 2008;2;15-8.
 • chagas PS, mancini mc, tirado mG, megale l, Sampaio rF. Beliefs about the use of baby walkers. Rev Bras Fisioter 2011;15:303-9. https://doi.org/10.1590/S1413-35552011005000015
 • çöl n, Perk P, özçelik aa. Possible role of BWs usage time onset of walking without support in healty infants? 1st İnternational Developmental Pediatrics Congress Book of Abstracts 2016; PP 076, 231.
 • thein mm, lee J, tay v, ling Sl. Infant walker use, inju- ries, and motor development. Inj Prev 1997;3:63-6. https://doi.org/10.1136/ip.3.1.63
 • alessa m, Humoud m, Qabandi Wa. Parental attitudes toward the use of baby walkers. Int J Health Sci (Qassim) 2015;3(4):109-13. https://doi.org/10.15640/ijhs.v3n4a10
 • Dedoukou X, Spyridopoulos t, kedikoglou S, alexe Dm, Dessypris n, Petridou e. Incidence and risk factors of fall injuries among infants: a study in Greece. Arch Pediatr Adolesc Med 2004;158:1002-6. https://doi.org/10.1001/archpedi.158.10.1002
 • coats tJ, allen m. Baby walker related injuries--a continu- ing problem. Arch Emerg Med 1991;8:52-5. https://doi.org/10.1136/emj.8.1.52
 • leBlanc Jc, et al. Home safety measures and the risk of unintentional injury among young children: a multicentre case-control study. CMAJ 2006;175:883-7. https://doi.org/10.1503/cmaj.050592
 • morrison l, chalmers DJ, Parry ml and Wright cS. Infant-furniture-related injuries among preschool children in New Zealand, 1987-1996. J Paediatr Child Health 2002;38: 587-92. https://doi.org/10.1046/j.1440-1754.2002.00059.x
 • American Academy of Pediatrics. Injuries associated with infant walkers. Pediatrics 2001;108:790-2.
 • Shields BJ, Smith Ga. Success in the prevention of infant walker-related injuries: an analysis of national data, 1990- 2001. Pediatrics 2006;117:452-9. https://doi.org/10.1542/peds.2005-1916
 • Pomarino D, ramirez-llamas J, Pomarino a. Idiopathic toe walking: Family predisposition and gender distribution. Foot Ankle Spec 2016;9:417-22. https://doi.org/10.1177/1938640016656780
 • Kendrick D, et al. Promoting child safety in primary care: a cluster randomised controlled trial to reduce baby walker use. Br J Gen Pract 2005;55(517):582-8.
 • Sivaramakrishnan S, Seal a. Fifteen-minute consultation: A child with toe walking. Arch Dis Child Educ Pract Ed 2015;100:238-41. https://doi.org/10.1136/archdischild-2014-307852
Birincil Dil en
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Melike METE
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü, Ana Çocuk Sağlığı Yüksek Lisans Öğrencisi

Yazar: Esra DEVECİOĞLU
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Yazar: Perran BORAN
Kurum: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Yazar: Aylin YETİM
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Yazar: Asilay PAZAR
Kurum: Marmara Üniversitesi Pendik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Sosyal Pediatri Bilim Dalı

Yazar: Gülbin GÖKÇAY
Kurum: İstanbul Üniversitesi, Çocuk Sağlığı Enstitüsü

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

Bibtex @ { jchild799966, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {158 - 162}, doi = {10.5222/j.child.2017.158}, title = {Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children}, key = {cite}, author = {Mete, Melike and Deveci̇oğlu, Esra and Boran, Perran and Yeti̇m, Aylin and Pazar, Asilay and Gökçay, Gülbin} }
APA Mete, M , Deveci̇oğlu, E , Boran, P , Yeti̇m, A , Pazar, A , Gökçay, G . (2017). Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children . Çocuk Dergisi , 17 (4) , 158-162 . DOI: 10.5222/j.child.2017.158
MLA Mete, M , Deveci̇oğlu, E , Boran, P , Yeti̇m, A , Pazar, A , Gökçay, G . "Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children" . Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 158-162 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/56918/799966>
Chicago Mete, M , Deveci̇oğlu, E , Boran, P , Yeti̇m, A , Pazar, A , Gökçay, G . "Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children". Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 158-162
RIS TY - JOUR T1 - Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children AU - Melike Mete , Esra Deveci̇oğlu , Perran Boran , Aylin Yeti̇m , Asilay Pazar , Gülbin Gökçay Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.5222/j.child.2017.158 DO - 10.5222/j.child.2017.158 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 158 EP - 162 VL - 17 IS - 4 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - doi: 10.5222/j.child.2017.158 UR - https://doi.org/10.5222/j.child.2017.158 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children %A Melike Mete , Esra Deveci̇oğlu , Perran Boran , Aylin Yeti̇m , Asilay Pazar , Gülbin Gökçay %T Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children %D 2017 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 17 %N 4 %R doi: 10.5222/j.child.2017.158 %U 10.5222/j.child.2017.158
ISNAD Mete, Melike , Deveci̇oğlu, Esra , Boran, Perran , Yeti̇m, Aylin , Pazar, Asilay , Gökçay, Gülbin . "Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children". Çocuk Dergisi 17 / 4 (Ekim 2017): 158-162 . https://doi.org/10.5222/j.child.2017.158
AMA Mete M , Deveci̇oğlu E , Boran P , Yeti̇m A , Pazar A , Gökçay G . Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 158-162.
Vancouver Mete M , Deveci̇oğlu E , Boran P , Yeti̇m A , Pazar A , Gökçay G . Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 158-162.
IEEE M. Mete , E. Deveci̇oğlu , P. Boran , A. Yeti̇m , A. Pazar ve G. Gökçay , "Baby Walker Use and Its Consequences in a Group of Turkish Children", Çocuk Dergisi, c. 17, sayı. 4, ss. 158-162, Eki. 2017, doi:10.5222/j.child.2017.158