Yıl 2017, Cilt 17 , Sayı 4, Sayfalar 163 - 168 2017-10-01

Neonatal Supraventricular Tachycardia: Diagnosis, Treatment and Factors Affecting Prognosis
Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler

Nagehan KATİPOĞLU [1] , Şebnem ÇALKAVUR [2] , Özgür OLUKMAN [3] , Kıymet ÇELİK [4] , Timur MEŞE [5]


Objective: Supraventricular tachycardia SVT is the most frequently encountered symptomatic tachyarrythmia in the neonatal period. Since it may onset during fetal life and show a severe clinical course, early diagnosis and immediate treatment is important. Material and Method: Clinical signs and symptoms, laboratory findings, accompanying diseases, treatment methods applied, responses to treatment and factors that affect treatment response in newborns that received the diagnosis of SVT in the neonatal intensive care unit of our hospital between September 2009 and August 2013 were retrospectively evaluated.Results: Median postnatal age of 17 infants that received the diagnosis of SVT was 16 hours , and 9 infants 52,9% had congestive heart failure at admission. Four infants 23,5% were diagnosed as Wolf-Parkinson White Syndrome and 4 23,5% had a history of fetal SVT. Seven infants 41,2% responded to adenosin treatment, whereas 5 infants 29,4% required combined medical treatment to turn back to normal sinus rythm. Five infants 29,4% unresponsive to medical treatment required synchronized cardioversion. Four infants 23,5% were found to have an underlying congenital heart disease. Conclusion: Neoanatal SVT can manifest antenatally, present with nonspecific signs and symptoms and show a severe clinical course. Therefore, both prenatal and postnatal early diagnosis and immediate treatment is important in terms of prognosis
Amaç: Yenidoğanlarda en sık karşılaşılan semptomatik taşiaritmi supraventriküler taşikardi SVT ’dir. Fetal dönemde başlayabilmesi ve ağır klinik seyri nedeniyle hızlı tanı ve tedavi yaklaşımı önemlidir.Gereç ve Yöntem: Çalışmamızda, Eylül 2009-Ağustos 2013 tarihleri arasında hastanemiz Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde SVT tanısı alan yenidoğanların klinik ve laboratuvar bulguları, eşlik eden hastalıkları, uygulanan tedavi yaklaşımları, tedaviye yanıtlar ve yanıtı etkileyen faktörler retrospektif olarak değerlendirildi.Bulgular: SVT tanısı alan 17 hastanın median yaşı 16 saat olup, 9 %52,9 ’unda başvuruda kalp yetmezliği bulguları vardı. Dört %23,5 hastada Wolf-ParkinsonWhite sendromu, 4 %23,5 hastada fetal SVT öyküsü olduğu görüldü. Adenozin tedavisine yanıt 7 %41,2 hastada görülürken, 5 %29,4 hastanın kombine ilaç tedavisi ile sinüs ritmine döndüğü görüldü. Medikal tedavilere yanıtsız 5 %29,4 hastaya senkronize kardiyoversiyon yapılması gerekti. Dört %23,5 hastada ise konjenital kalp hastalığı saptandı. Sonuç: Antenatal dönemde başlangıç gösterebilmesi, nonspesifik semptomları olması ve yenidoğan döneminde ağır klinik seyri nedeniyle SVT’li hastaların prenatal ve postnatal dönemde erken tanı ve tedavisi, hastalığın prognozu açısından önemlidir
 • moak JP. Supraventricular tachycardia in the neonate and infant. Prog Pediatr Cardiol 2000;11:25-38.
 • https://doi.org/10.1016/S1058-9813(00)00033-3
 • Bolat F, uslu S, Cömert S, Dindar a, Bülbül a, Nuhoğlu a. Yenidoğanda supraventiküler taşikardi vakası: Güncel tedavi yaklaşımı. Çocuk Dergisi 2010;10:51-4.
 • Stambach D, Bermet v, Bauersfeld u. Clinical Recognition and tretment of atrial ectopic tachycardia in newborns. Swiss Med Wkly 2007;137:402-6.
 • Park mK. Cardiac arrhytmias. In: Park MK. Pediatric Cardiology for Practitioners. 5th ed. Philedelphia, USA: Mosby Elsevier Pres, 2008:417-44.
 • https://doi.org/10.1016/B978-0-323-04636-7.50034-4
 • Gilljam T, Jaeggi E, Gow rm. Neonatal supraventri- cular tachycardia: outcomes over a 27-year period at a single institution. Acta Paediatr 2008;97:1035-9.
 • https://doi.org/10.1111/j.1651-2227.2008.00823.x
 • Hrtánková m, Biringer K, Siváková J, Šumichrastová P, lukáč P, Danko J. Fetal magnetocardiography: a promising way to diagnose fetal arrhytmia and to study fetal heart rate variability? Ceska Gynekol 2015;80: 58-63.
 • Kothari DS, Skinner Jr. Neonatal tachycardias: an update. Arch Dis Child Fetal Neonatal Ed 2006; 91:136-44.
 • https://doi.org/10.1136/adc.2004.049049
 • oudijk ma, visser GH, meijboom EJ. Fetal tach- yarrhythmia - Part 1: diagnosis. Indian Pacing Electrophysiol J 2004;4:104-13.
 • Cuneo BF, Strasburger JF. Management strategy for fetal tachycardia. Obstet Gynecol 2000;96:575-81.
 • Canpolat E, Korkmaz a, Yurdakök m, Çeliker a, Önderoğlu l, Özer S ve ark. Neonatal aritmiler: Yenidoğan yoğun bakım ünitesinde on yıllık deneyim, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2002;46:187- 94.
 • Zielinsky P, Dillenburg rF, de lima GG, Zimmer lP. Fetal supraventricular tachyarrhythmias: experien- ce of a fetal cardiology referral center. Arq Bras Cardiol 1998;70:337-40.
 • lupoglazoff Jm, Denjoy I. Practical attitude toward arrhythmia in the neonate and infant. Arch Pediatr 2004;11:1268-73.
 • https://doi.org/10.1016/j.arcped.2004.02.010
 • Deal B. Supraventricular tachycardia mechanisms and natural history. In. Deal B, Wolff G, Gelbrand H, edi- tors. Current concepts in diagnosis of arrhythmias in infants and children, Futura Armonk, New York, 1998: 117-43.
 • Satar m, Narlı N, Özbarlas N, Yapıcıoğlu Yıldızdaş H, Küçükosmanoğlu o, Özlü F ve ark. Yenidoğan döneminde aritmi gelişen 21 vakanın değerlendirilme- si, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dergisi 2006;49:107- 11.
 • Strasburger JF, Cheulkar B, Wichman HJ. Perinatal arrhythmias: diagnosis and management. Clin Perinatol 2007;34:627-52.
 • https://doi.org/10.1016/j.clp.2007.10.002
 • Etheridge SP, Judd vE. Supraventricular tachycardia in infancy: evaluation, management, and follow-up. Arch Pediatr Adolesc Med 1999;153:267-71.
 • https://doi.org/10.1001/archpedi.153.3.267
 • Perry JC, Fenrich al, Hulse JE, Triedman JK, Friedman ra, lamberti JJ. Pediatric use of intrave- nous amiodarone: efficacy and safety in critically ill patients from a multicenter protocol. J Am Coll Cardiol 1996;27:420-7.
 • https://doi.org/10.1016/0735-1097(95)00591-9
 • adamson PC, rhodes la, Saul JP, Dick m 2nd, Epstein mr, moate P, et al. The pharmacokinetics of esmolol in pediatric subjects with supraventricular arrhythmias. Pediatr Cardiol 2006;27:420-7.
 • https://doi.org/10.1007/s00246-006-1162-1
 • lundberg a. Paroxysmal atrial tachycardia in infancy: Longterm follow-up study of 49 subjects. Pediatrics 1982;70:638-42.
 • Salerno JC, Garrison mm, larison C, Seslar SP. Case fatality in children with supraventricular tach- ycardia in the United States. Pacing Clin Electrophysiol 2011;34:832-6.
 • https://doi.org/10.1111/j.1540-8159.2011.03073.x
 • Özden T, Bedir a, Betul G, Berna a, Soner S, Ziya Y. Supraventriküler taşikardide tedavi yaklaşımı: İki vaka, iki farklı klinik seyir. The Journal of Pediatric Research 2014;1:158-60.
 • 2015 American Heart Association Guidelines Update for Cardiopulmonary Resuscitation and Emergency Cardiovascular Care, Part 13: Neonatal Resuscitation: Circulation 2015;132:543-60.
Birincil Dil tr
Bölüm Research Article
Yazarlar

Yazar: Nagehan KATİPOĞLU
Kurum: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

Yazar: Şebnem ÇALKAVUR
Kurum: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

Yazar: Özgür OLUKMAN
Kurum: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

Yazar: Kıymet ÇELİK
Kurum: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yenidoğan Kliniği

Yazar: Timur MEŞE
Kurum: İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Kardiyoloji Kliniği

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Ekim 2017

Bibtex @ { jchild799970, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {17}, pages = {163 - 168}, doi = {10.5222/j.child.2017.163}, title = {Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler}, key = {cite}, author = {Kati̇poğlu, Nagehan and Çalkavur, Şebnem and Olukman, Özgür and Çeli̇k, Kıymet and Meşe, Timur} }
APA Kati̇poğlu, N , Çalkavur, Ş , Olukman, Ö , Çeli̇k, K , Meşe, T . (2017). Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler . Çocuk Dergisi , 17 (4) , 163-168 . DOI: 10.5222/j.child.2017.163
MLA Kati̇poğlu, N , Çalkavur, Ş , Olukman, Ö , Çeli̇k, K , Meşe, T . "Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler" . Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 163-168 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/56918/799970>
Chicago Kati̇poğlu, N , Çalkavur, Ş , Olukman, Ö , Çeli̇k, K , Meşe, T . "Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler". Çocuk Dergisi 17 (2017 ): 163-168
RIS TY - JOUR T1 - Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler AU - Nagehan Kati̇poğlu , Şebnem Çalkavur , Özgür Olukman , Kıymet Çeli̇k , Timur Meşe Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.5222/j.child.2017.163 DO - 10.5222/j.child.2017.163 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 163 EP - 168 VL - 17 IS - 4 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - doi: 10.5222/j.child.2017.163 UR - https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163 Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler %A Nagehan Kati̇poğlu , Şebnem Çalkavur , Özgür Olukman , Kıymet Çeli̇k , Timur Meşe %T Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler %D 2017 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 17 %N 4 %R doi: 10.5222/j.child.2017.163 %U 10.5222/j.child.2017.163
ISNAD Kati̇poğlu, Nagehan , Çalkavur, Şebnem , Olukman, Özgür , Çeli̇k, Kıymet , Meşe, Timur . "Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler". Çocuk Dergisi 17 / 4 (Ekim 2017): 163-168 . https://doi.org/10.5222/j.child.2017.163
AMA Kati̇poğlu N , Çalkavur Ş , Olukman Ö , Çeli̇k K , Meşe T . Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 163-168.
Vancouver Kati̇poğlu N , Çalkavur Ş , Olukman Ö , Çeli̇k K , Meşe T . Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler. Çocuk Dergisi. 2017; 17(4): 163-168.
IEEE N. Kati̇poğlu , Ş. Çalkavur , Ö. Olukman , K. Çeli̇k ve T. Meşe , "Yenidoğan Döneminde Supraventriküler Taşikardi: Tanı, Tedavi ve Prognoza Etki Eden Faktörler", Çocuk Dergisi, c. 17, sayı. 4, ss. 163-168, Eki. 2017, doi:10.5222/j.child.2017.163