Yıl 2016, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 92 - 97 2016-07-01

Adolescence and Social Work
Ergenlik ve Sosyal Çalışma

Kemal GÜDEK [1] , Aylin YETİM [2] , Firdevs BAŞ [3] , Ayşe KILIÇ [4]


The term adolescence comprises of multiple factors including adolescent’s thoughts,feelings, behavioral characteristics, family structure, health and nutritional conditions, geographical features, climate, culture, and society. Therefore multidisciplinary professional approach is required in this special period. One of these disciplines is the social work discipline. Social work interferes with adolescents, as in the all applicant groups, with the formulation of “psycho-social diagnosis and treatment”. Psychosocial assessment can not be used in place of medical treatment but supports medical treatment. The professional intervention of the social worker with the psychosocial formula in adolescents and families is very meaningful in terms of their continuing quality of life and well-being, and this contribution is also transferred to social refinement. The focus of social work is the “individual in the periphery”. In this review, the aim is to reveal the role of social worker in evaluating adolescent in micro-, and mezzo perspective.
Ergenlik kavram olarak; aile yapısını, sağlık ve beslenme koşullarını, coğrafi özellikleri, iklimi, kültürü, toplumu ve ergenin düşünce-duygu-davranış özelliklerini barındırmaktadır. Bundan dolayı ergenlik dönemi birçok disiplinin mesleki müdahalesini gerekli kılmaktadır. Bu disiplinlerden biri de sosyal çalışma disiplinidir. Sosyal çalışma, tüm müracaatçı gruplarında olduğu gibi ergenlerle çalışırken “psiko-sosyal teşhis ve tedavi” formülasyonuyla müdahale eder. Psiko-sosyal değerlendirme tıbbi tedavi yerine kullanılamaz ancak tıbbi tedaviyi destekler. Sosyal hizmet uzmanının psiko-sosyal formülasyonla ergen ve ailelere mesleki müdahalesi onların yaşam kalitesi ve iyilik hâlinin devamı açısından çok anlamlıdır ve bu katkı aynı zamanda sosyal refaha da aktarılmaktadır. Sosyal çalışmanın odak noktası “çevresi içinde birey” odağıdır. Bu derlemede amaç, ergenin mikro, mezzo perspektifde değerlendirilmesinde sosyal çalışmacının rolünü ortaya koymaktır.
 • Zastrow C, Kirst-ashman K. Ergenlik döneminde biyolojik gelişim. İçinde: Baran-Çiftci D (çev.ed.). İnsan Davranışı ve Sosyal Çevre 1 (bebeklik-çocukluk-ergenlik). 1. ed. Ankara, Türkiye: Nika yayınları, 2014;395-444.
 • TC Sağlık Bakalığı Tıbbi Sosyal Hizmet Uygulama Yönergesi. (Erişim tarihi 15.12.201, http://www.hasta.saglik.gov.tr/ TR,4778/tibbi-sosyal-hizmet-uygulama-yonergesi.html)
 • duyan V. Gruplarla sosyal hizmet. İçinde: Duyan V (ed). Sosyal hizmet temelleri, yaklaşımları, müdahele yöntemleri. 1. ed. Ankara, Türkiye: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yayınları, 2010:288-294.
 • duyan V. Toplumla sosyal hizmet. İçinde: Duyan V (ed). Sosyal hizmet temelleri, yaklaşımları, müdahele yöntemleri. 1. ed. Ankara, Türkiye: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği yayınları, 2010:317-371.
 • duyan V. Bireylerle sosyal hizmet. İçinde: Duyan V (ed). Sosyal hizmet: temelleri, yaklaşımları, müdahale yöntemleri. Ankara: Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Yayınları, 2010: 2010:203-258.
 • Sheafor BW, Horejsi CJ. Sosyal hizmet uygulaması için uzmanlaşmış teknikler ve ilkeler. İçinde: Baran-Çiftci D (çev. ed.). Sosyal hizmet uygulaması temel teknikler ve ilkeler. Ankara, Türkiye: Nika yayınları, 2014:533-536.
 • Özkan S. Psiko-onkoloji. İstanbul: Form reklam hizmetleri yayınları, 2007.
 • Sheafor BW, Horejsi CJ. Hassas müracaatçı grupları ile çalışma ilkeleri. İçinde: Baran-Çiftci D (çev.ed.). Sosyal hiz- met uygulaması temel teknikler ve ilkeler. Ankara, Türkiye: Nika yayınları, 2014:534-536.
 • Nichols mP. Aile terapisinin bağlamı. İçinde: Gündüz O (çev. ed). Aile Terapisi Kavramlar ve Yöntemler. İstanbul, Türkiye: Kaknüs yayınevi, 2013:46-76.
 • mavili aktaş a. Aile danışmanlığı ve hizmet yaklaşımı. Acar H, Negiz N, Akman E, yayına hazırlayanlar. Sosyal Politika ve Kamu Yönetimi Bileşenleriyle Sosyal Hizmet, Temelleri ve Uygulama Alanları. Ankara, Türkiye: Maya Akademi yayıne- vi, 2013: 181-194.
 • Güdek K. Sosyal Çalışmaya Giriş (Terapiden Önce) İstanbul: Nobel Tıp Kitabevi, 2012.
 • Turan N. Sosyal kişisel çalışma: birey ve aile için sosyal hiz- met. Duyan V, editör. 2. baskı. Ankara: Aydınlar Mat, 1999.
 • Zastrow C. Sosyal hizmete giriş. Çiftçi DB, Aykara A, ve ark. (çev. ed). 2. baskı. Ankara: Nika Yayınevi; 2014.
 • Dupper DR. Okul sosyal hizmeti, etkin uygulamalar için bece- ri ve müdahaleler. Özkan Y, Gökçearslan Çiftçi E (çev. ed.). İstanbul: Kapital Medya Hizmetleri A.Ş, 2013.
 • Güdek K. Birey Aile ve Sosyal Çalışma. İstanbul, Nobel Tıp Yayınevi, 2013.
 • Bulut I. A generalist approach in social work education in Turkey. Social Work & Society, 2004.
 • Sheafor BW, Horejsi CJ. Sosyal hizmet uygulamasının yapı taşları. İçinde: Baran-Çiftci D (çev.ed.). Sosyal hizmet uygu- laması temel teknikler ve ilkeler.Ankara, Türkiye: Nika yayın- ları, 2014:99-104.
 • Sheafor BW, Horejsi CJ. Sosyal hizmet uygulaması için uzmanlaşmış teknikler ve ilkeler. İçinde: Baran-Çiftci D (çev. ed.). Sosyal hizmet uygulaması temel teknikler ve ilkeler. Ankara, Türkiye: Nika yayınları, 2014:517-622.
 • Çakmaklı K. Çocuk psikiyatrisinde aile ile çalışmak. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi, 1999.
 • Güdek K. Terapötik iletişim ve sosyal çalışma. İstanbul: Nobel Tıp Yayınevi, 2014.
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Kemal GÜDEK
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Tıbbi Sosyal Hizmet Birimi

Yazar: Aylin YETİM
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı

Yazar: Firdevs BAŞ
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı

Yazar: Ayşe KILIÇ
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Ergen Sağlığı Bilim Dalı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { jchild803586, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {92 - 97}, doi = {10.5222/j.child.2016.092}, title = {Ergenlik ve Sosyal Çalışma}, key = {cite}, author = {Güdek, Kemal and Yetim, Aylin and Baş, Firdevs and Kılıç, Ayşe} }
APA Güdek, K , Yetim, A , Baş, F , Kılıç, A . (2016). Ergenlik ve Sosyal Çalışma . Çocuk Dergisi , 16 (2) , 92-97 . DOI: 10.5222/j.child.2016.092
MLA Güdek, K , Yetim, A , Baş, F , Kılıç, A . "Ergenlik ve Sosyal Çalışma" . Çocuk Dergisi 16 (2016 ): 92-97 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57052/803586>
Chicago Güdek, K , Yetim, A , Baş, F , Kılıç, A . "Ergenlik ve Sosyal Çalışma". Çocuk Dergisi 16 (2016 ): 92-97
RIS TY - JOUR T1 - Ergenlik ve Sosyal Çalışma AU - Kemal Güdek , Aylin Yetim , Firdevs Baş , Ayşe Kılıç Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.5222/j.child.2016.092 DO - 10.5222/j.child.2016.092 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 92 EP - 97 VL - 16 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - doi: 10.5222/j.child.2016.092 UR - https://doi.org/10.5222/j.child.2016.092 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Ergenlik ve Sosyal Çalışma %A Kemal Güdek , Aylin Yetim , Firdevs Baş , Ayşe Kılıç %T Ergenlik ve Sosyal Çalışma %D 2016 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 16 %N 2 %R doi: 10.5222/j.child.2016.092 %U 10.5222/j.child.2016.092
ISNAD Güdek, Kemal , Yetim, Aylin , Baş, Firdevs , Kılıç, Ayşe . "Ergenlik ve Sosyal Çalışma". Çocuk Dergisi 16 / 2 (Temmuz 2016): 92-97 . https://doi.org/10.5222/j.child.2016.092
AMA Güdek K , Yetim A , Baş F , Kılıç A . Ergenlik ve Sosyal Çalışma. Çocuk Dergisi. 2016; 16(2): 92-97.
Vancouver Güdek K , Yetim A , Baş F , Kılıç A . Ergenlik ve Sosyal Çalışma. Çocuk Dergisi. 2016; 16(2): 92-97.
IEEE K. Güdek , A. Yetim , F. Baş ve A. Kılıç , "Ergenlik ve Sosyal Çalışma", Çocuk Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 92-97, Tem. 2016, doi:10.5222/j.child.2016.092