Yıl 2016, Cilt 16 , Sayı 2, Sayfalar 98 - 101 2016-07-01

Ecthyma Gangrenosum Related to Pseudomonas aeruginosa Infection Developed in a Child with Fanconi Aplastic Anemia
Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum

Selda HANÇERLİ TÖRÜN [1] , Murat SÜTÇÜ [2] , Ayşe KARAGENÇ [3] , Zeynep KARAKAŞ [4] , Pınar ODALI [5] , Serap KARAMAN [6] , Deniz TUĞCU [7] , Manolya ACAR [8] , Nuran SALMAN [9] , Ayper SOMER [10]


Objective: Ecthyma gangrenosum EG , is a rare cutaneous lesion associated with Pseudomonas aeruginosa bacteremia. Herein, we present a pediatric EG case admitted without bacteremia. Case report: A 15-year old girl diagnosed with Fanconi aplastic anemia presented with newly occured vesiculopustular lesion suddenly developed on anterior aspect of her right knee and fever. She was in a good medical condition with fever of 38.5°C. There was a vesiculopustular lesion with a diameter of 3x3 cm with a black-colored center on her right knee surrounded by edematous, erythematous, and painful area. Laboratory examination revealed an increase in acute phase reactants. Blood and sterile aspiration cultures were performed, and she was started on teicoplanin plus piperacillin-tazobactam. For her neutropenia filgrastim 10 mcg/kg/day for 3 days treatment was initiated. Aspiration culture from the lesion yielded Pseudomonas aeruginosa growth while blood culture remained sterile. Prominent regression was observed in the lesion with medical treatment. Conclusion: EG should be evaluated as a life-threatening emergency and should be treated urgently even in the absence of bacteremia.
Amaç: Ektima gangrenozum EG , Pseudomonas aeruginosa bakteriyemisi ile ilişkilendirilen ender bir cilt lezyonudur. Burada, Fankoni aplastik anemi tanılı, bakteriyemi olmadan EG ile başvuran bir çocuk vaka sunulmuştur. Vaka sunumu: Fankoni aplastik anemisi tanılı 15 yaşında kız hasta, sağ diz ön yüzünde ani gelişen vezikülopüstüler lezyon ve ateş yakınması ile başvurdu. Genel durumu iyi olan hastanın ateşi 38,5°C idi. Sağ diz ön yüzde, 3x3 cm boyutlarında ortası siyah renkli, vezikülo-püstüler görünümde, çevresi eritemli, ödemli ve ağrılı lezyon mevcuttu. Laboratuvar incelemesinde akut faz yüksekliği saptanan hastaya kan kültürü ve dizinde bulunan lezyondan steril şartlarda örnek alınarak teikoplanin ve piperasilin-tazobaktam başlandı. Nötropeni açısından 10 mcg/kg/gün dozdan 3 günlük filgrastim tedavisi uygulandı. Lezyondan alınan aspirat kültüründe Pseudomonas aeruginosa üremesi olan hastanın kan kültürü steril sonuçlandı. Medikal tedavisine devam edilen hastanın lezyonunda belirgin regresyon izlendi. Sonuç: Ektima gangrenozum bakteriyemi olmasa da hayati tehdit edebilecek ciddi bir enfeksiyonun bulgusu olarak değerlendirilmeli ve uygun tedaviye hızlıca başlanmalıdır.
 • reich Hl, Williams Fadeyi D, naik nS, Honig PJ, Yan Ac. Nonpseudomonal ecthyma gangrenosum. J Am Acad Dermatol 2004;50:114-7.
 • https://doi.org/10.1016/j.jaad.2003.09.019
 • Yan W, li W, Mu c, Wang l. Ecthyma gangrenosum and multiple nodules: cutaneous manifestations of Pseudomonas aeruginosa sepsis in a previously healthy infant. Pediatr Dermatol 2011;28:204-5.
 • https://doi.org/10.1111/j.1525-1470.2011.01386.x
 • Singh Tn, Devi KM, Devi KS. Ecthyma gangreno- sum: A rare cutaneous manifestation caused by Pseudomonas aeuroginosa without bacteraemia in a leukaemic patient- a case report. Indian J Med Microbiol 2005;23:262-3.
 • Koo SH, lee JH, Shin H, lee Jı. Ecthyma gangreno- sum in a previously healthy infant. Arch Plast Surg 2012;39:673-5.
 • https://doi.org/10.5999/aps.2012.39.6.673
 • özcan K, incecik F, Erbey F ve ark. Fankoni aplastik anemisi. Göztepe Tıp Derg 2004;19:56-7.
 • Halpern AV and Heymann Wr. Bacterial Diseases. Bolognia JL, Jorizzo JL, Rapini RP, eds. Dermatology. 2nd ed. Spain: Elsevier Limited; 2008. Vol 1: Ch 73.
 • craigie rJ, Ahmed S, Mullassery D, Panarese A, caswell M, Kenny SE. A spot that can kill. Lancet 2007;369:1540.
 • https://doi.org/10.1016/S0140-6736(07)60709-0
 • Khalil BA, Baillie cT, Kenny SE, lamont Gl, Turnock rr, Pizer Bl, et al. Surgical strategies in the management of ecthyma gangrenosum in paediatric oncology patients. Pediatr Surg Int 2008;24:793-7.
 • https://doi.org/10.1007/s00383-008-2159-z
 • Kim JS, ricafort r, Garfein ES, levin Tl. Imaging findings of ecthyma gangrenosum, an unusual compli- cation of pseudomonas sepsis. HSS J 2011;7:279-81.
 • https://doi.org/10.1007/s11420-011-9216-1
 • Gregorini M, castello M, rampino T, Bosio F, Bedino G, Esposito P, et al. GM-CSF contributes to prompt healing of ecthyma gangrenosum lesions in kidney transplant recipient. J Nephrol 2012;25(1): 137-9.
 • https://doi.org/10.5301/jn.5000049
Birincil Dil tr
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Yazar: Selda HANÇERLİ TÖRÜN
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Yazar: Murat SÜTÇÜ
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Yazar: Ayşe KARAGENÇ
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Yazar: Zeynep KARAKAŞ
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Yazar: Pınar ODALI
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı

Yazar: Serap KARAMAN
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Yazar: Deniz TUĞCU
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı

Yazar: Manolya ACAR
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Yazar: Nuran SALMAN
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Yazar: Ayper SOMER
Kurum: İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı

Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 1 Temmuz 2016

Bibtex @ { jchild803588, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2016}, volume = {16}, pages = {98 - 101}, doi = {10.5222/j.child.2016.098}, title = {Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum}, key = {cite}, author = {Hançerli Törün, Selda and Sütçü, Murat and Karagenç, Ayşe and Karakaş, Zeynep and Odalı, Pınar and Karaman, Serap and Tuğcu, Deniz and Acar, Manolya and Salman, Nuran and Somer, Ayper} }
APA Hançerli Törün, S , Sütçü, M , Karagenç, A , Karakaş, Z , Odalı, P , Karaman, S , Tuğcu, D , Acar, M , Salman, N , Somer, A . (2016). Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum . Çocuk Dergisi , 16 (2) , 98-101 . DOI: 10.5222/j.child.2016.098
MLA Hançerli Törün, S , Sütçü, M , Karagenç, A , Karakaş, Z , Odalı, P , Karaman, S , Tuğcu, D , Acar, M , Salman, N , Somer, A . "Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum" . Çocuk Dergisi 16 (2016 ): 98-101 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57052/803588>
Chicago Hançerli Törün, S , Sütçü, M , Karagenç, A , Karakaş, Z , Odalı, P , Karaman, S , Tuğcu, D , Acar, M , Salman, N , Somer, A . "Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum". Çocuk Dergisi 16 (2016 ): 98-101
RIS TY - JOUR T1 - Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum AU - Selda Hançerli Törün , Murat Sütçü , Ayşe Karagenç , Zeynep Karakaş , Pınar Odalı , Serap Karaman , Deniz Tuğcu , Manolya Acar , Nuran Salman , Ayper Somer Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.5222/j.child.2016.098 DO - 10.5222/j.child.2016.098 T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 98 EP - 101 VL - 16 IS - 2 SN - -1308-8491 M3 - doi: 10.5222/j.child.2016.098 UR - https://doi.org/10.5222/j.child.2016.098 Y2 - 2021 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum %A Selda Hançerli Törün , Murat Sütçü , Ayşe Karagenç , Zeynep Karakaş , Pınar Odalı , Serap Karaman , Deniz Tuğcu , Manolya Acar , Nuran Salman , Ayper Somer %T Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum %D 2016 %J Çocuk Dergisi %P -1308-8491 %V 16 %N 2 %R doi: 10.5222/j.child.2016.098 %U 10.5222/j.child.2016.098
ISNAD Hançerli Törün, Selda , Sütçü, Murat , Karagenç, Ayşe , Karakaş, Zeynep , Odalı, Pınar , Karaman, Serap , Tuğcu, Deniz , Acar, Manolya , Salman, Nuran , Somer, Ayper . "Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum". Çocuk Dergisi 16 / 2 (Temmuz 2016): 98-101 . https://doi.org/10.5222/j.child.2016.098
AMA Hançerli Törün S , Sütçü M , Karagenç A , Karakaş Z , Odalı P , Karaman S , Tuğcu D , Acar M , Salman N , Somer A . Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum. Çocuk Dergisi. 2016; 16(2): 98-101.
Vancouver Hançerli Törün S , Sütçü M , Karagenç A , Karakaş Z , Odalı P , Karaman S , Tuğcu D , Acar M , Salman N , Somer A . Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum. Çocuk Dergisi. 2016; 16(2): 98-101.
IEEE S. Hançerli Törün , M. Sütçü , A. Karagenç , Z. Karakaş , P. Odalı , S. Karaman , D. Tuğcu , M. Acar , N. Salman ve A. Somer , "Fankoni Aplastik Anemisi Tanılı Çocuk Hastada Pseudomonas aeruginosa Enfeksiyonuna Bağlı Gelişen Ektima Gangrenozum", Çocuk Dergisi, c. 16, sayı. 2, ss. 98-101, Tem. 2016, doi:10.5222/j.child.2016.098