Yıl 2020, Cilt 20 , Sayı 2, Sayfalar 59 - 65 2020-08-31

Otizmli Türk Çocuklarının Duyusal Problemleri
Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder

Öykü Su UNAY [1] , Ceymi DOENYAS [2] , Barış EKİCİ [3] , İ̇smail GÖNEN [4] , Burak TATLI [5]


Amaç: Duyusal sorunlar, otizm spektrum bozukluğu (OSB)’na sıklıkla eşlik etmektedir. OSB’ye yönelik müdahaleleri bireylerin duyusal profillerine göre adapte etmek daha iyi bir prognoz sağlayabilir. Bu çalışma, OSB’li çocukların duyusal semptomlarını ve bu semptomların onların sosyodemografik ve davranışsal özellikleri ile ilişkilerini incelemiştir. Gereç ve Yöntem: Örnekleme, 1-18 yaşları arasındaki 911 Türk OSB’li (748 erkek ve 163 kız) çocuk dahil edilmiştir. Çalışma, bir internet araştırması olarak gerçekleştirilmiştir. Bulgular: Dahil edilen çocukların neredeyse tamamının en az bir duyusal alanda problem yaşadığı, ebeveynleri tarafından bildirilmiştir. Ebeveynlerin yarısı, çocuklarının duyusal bütünleme terapisi (DBT) aldığını ve alan çocukların 4’te 3’ünün bu yöntemden yararlandığını belirtmiştir. DBT alma oranının, yüksek eğitim düzeyine sahip annelerin ve babaların çocuklarında daha yüksek olduğu görülmüştür. Her 3 ebeveynden 2’si çocuklarında hiperaktivite, uyku sorunu ve gıda seçiciliği durumlarının görüldüğünü bildirmiştir. Ayrıca, obsesif davranışların, ağızlarında yiyecek olmayan cisimleri alan OSB’li çocuklarda 2 kat, dönen cisimleri izleyen çocuklarda ise yaklaşık 7 kat daha fazla görüldüğü belirlenmiştir. Uykuya bağlı problemler yaşayan çocuklarda, kendi etrafında dönme, ağızlarında yiyecek olmayan nesneler alma ve hiperaktivite oranları anlamlı derecede yüksek bulunmuştur. Sonuç: Bu çalışma, OSB’li Türk çocuklarının duyusal sorunlarını ve bu sorunların diğer davranışsal alanlarla ilişkilerini göstermektedir. Böylece, OSB’li bireyler için en uygun terapötik yaklaşımlara yönlendirmelerini sağlamakta fayda sağlayabileceği düşünülmektedir..
Background: Sensory problems are a core symptom of autism spectrum disorder (ASD) and tailoring the interventions according to sensory profiles yields better prognosis. Objective: This study profiled the sensory symptoms of children with ASD and their sociodemographic and behavioral correlates. Material and Methods: The sample included 911 Turkish children with ASD (748 male and 163 female) aged between 1-18 years. The study was conducted as an internet survey. Results: Almost all children had a sensory problem in at least one sensory domain. The parents stated that almost half of the children received sensory integration therapy (SIT) and that 3 out of 4 of these children benefited from this method. The rate of receiving SIT for their children with ASD was higher in children of mothers and fathers who had higher education levels. Two out of 3 parents reported that their children have hyperactivity, sleep problems, and food selectivity. Obsessive behaviors were 2 times higher in children with ASD who took non-food objects in their mouths, and almost 7 times more common in children who watched rotating objects. The rates of spinning around themselves, taking nonfood objects in their mouths, and hyperactivity were significantly higher in children who experienced sleep-related problems. Conclusion: This study documents the sensory problems of Turkish children with ASD and how they relate with other behavioral domains, which can be useful for determining the most appropriate therapeutic approaches.
 • 1. Kern J, Trivedi MH, Garver CR, Grannemann BD, Andrews AA, SavlaJ S ,... and Schroeder JL. The pattern of sensory processing abnormalities in autism. Autism 2006;10(5):480-494.
 • 2. Dellapiazza F, Vernhet C, Blanc N, Miot S, Schmidt Rand Baghdadli A. Links between sensory processing, adaptive behaviours, and attention in children with autism spectrum disorder: Asystematic review. Psychiatry Res 2018;270:78-88.
 • 3. Wang J and Wang X. Structurale quation modeling: Application susing Mplus. 2019. John Wiley & Sons.
 • 4. Tzischinsky O, Meiri G, Manelis L, Bar-Sinai A, Flusser H, Michaelovski A, et al. Sleep disturbances are associated with specific sensory sensitivities in children with autism. Mol Autism 2018;9(1):22.
 • 5. Hohn VD, de Veld, DM, Mataw KJ, van Someren EJ and Begeer S. Insomnia severity in adults with autism spectrum disorder is associated with sensory hyper-reactivityand social skill impairment. J Autism Dev Disord 2019;49(5):2146-2155.
 • 6. Chistol LT, Bandini LG, Must A, Phillips S, Cermak SA and Curtin C. Sensory sensitivity and food selectivity in children with autism spectrum disorder. J Autism Dev Disord 2018;48(2):583-591.
 • 7. American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and statistical manual of mental disorders (DSM- 5®). American Psychiatric Pub.
 • 8. Nadon G, Feldman DE, Dunn W and Gisel, E. Association of sensory processing and eating problems in children with autism spectrum disorders. Autism Res and Treat 2011, 541926.
 • 9. Schaaf RC, Toth-Cohen S, Johnson SL, Outten G and Benevides TW. The everyday routines of families of children with autism: Examining the impact of sensory processing difficulties on the family. Autism 3252011;15(3):373-389.
 • 10. Mazurek MO, Vasa RA, Kalb LG, Kanne SM, Rosenberg D, Keefer A, ... and Lowery, L. A. Anxiety, sensory over-responsivity, and gastrointestinal problems in children with autism spectrum disorders. J. Abnorm. Child Psychol 2013;41(1):165-176.
 • 11. Little LM, Dean E, Tomchek S and Dunn W. Sensory processing patterns in autism, attention deficit hyperactivity disorder, and typical development. Phys Occupther in Pediatr 2018;38(3):243- 254.
 • 12. Mazurek MO and Petroski GF. Sleep problems in children with autism spectrum disorder: examining the contributions of sensory over-responsivity and anxiety. Sleep Med 2015;16(2):270-279.
 • 13. Lang R, O’Reilly M, Healy O, Rispoli M, Lydon H, Streusand W ... and Didden R. Sensory integration therapy for autism spectrum disorders: A systematic review. Res Autism Spectr Disord 2012;6(3):1004-18.
 • 14. Green VA, Pituch KA, Itchon J, et al. Internet survey of treatments used by parents of children with autism. Res Dev Disabil 2006;27:70-84.
 • 15. Schaaf RC and Case-Smith J. Sensory interventions for children with autism. J comp effect res 2014;3(3):225-227.
 • 16. Case-Smith J, Weaver LL, and Fristad MA. A systematic review of sensory processing interventions for children with autism spectrum disorders. Autism 2015;19(2):133-148.
 • 17. Leekam S, Nieto C, Libby S, Wing L and Gould J Describing the sensory abnormalities of children and adults with autism. J Autism Dev Disord 2007;37(5):894-910.
 • 18. Silva LM and Schalock M. Sense and self-regulation checklist, a measure of comorbid autis symptoms: initial psychometric evidence. Am J Occup Ther 2012;66(2):177-186.
 • 19. Silva LM, Schalock M and Gabrielsen K. Early intervention for autism with a parent-delivered Qigong massage program: a randomized controlled trial. Am J Occup Ther 2016;5(5):550- 559.
 • 20. Escalona A, Field T, Singer-Strunck R, Cullen C and Hartshorn K. Brief report: improvements in the behavior of children with autism following massage therapy. J Autism Dev Disord 2001;31(5):513- 516.
 • 21. Bandini LG, Anderson SE, Curtin C, Cermak S, Evans EW, Scampini R, et al. Food selectivity in children with autism spectrum disorders and typically developing children. J Pediatr 2010;157(2):259-264.
 • 22. Cortesi F, Giannotti F, Ivanenko A, Johnson K. Sleep in children with autistic spectrum disorder. Sleep Medicine 2010;11(7);659-664.
 • 23. Richdale AL and Schreck KA. Sleep problems in autism spectrum disorders: prevalence, nature, & possible biopsychosocial aetiologies. Sleep Med Rev 2009;13(6):403-411.
 • 24. Goldman SE, Surdyka K, Cuevas R, Adkins K, Wang L and Malow BA. Defining the sleep phenotype in children with autism. Dev Neuropsychol 2009;34(5):560-73.
 • 25. Escalona A, Field T, Singer-Strunck R, Cullen C and Hartshorn K. Brief report: improvements in the behavior of children with autism following massage therapy. J Autism Dev Disord 2001;31(5):513-516.
 • 26. Piravej K, Tangtrongchitr P, Chandarasiri P, Paothong L and Sukprasong S. Effects of Thai traditional massage on autistic children’s behavior. J Altern Complement Med 2009;15(12):1355- 1361.
 • 27. Tomcheck SD and Dunn W. Sensory processing in children with and without autism: A comparative study using the Short Sensory Profile. Am J Occup Ther 2007;61(2):190-200.
 • 28. Baker AE, Lane A, Angley MT and Young RL. The relationship between sensory processing patterns and behavioural responsiveness in autistic disorder: A pilot study. J Autism Dev Disord 2008;38(5):867-875.
 • 29. Baranek GT, David FJ, Poe MD, Stone WL and Watson LR. Sensory experience questionnaire: Discriminating sensory features in young children with autism, developmental delays, and typical development. J Child Psychol Psychiatry 2006;47(6):591-601.
 • 30. Boyd BA, Baranek GT, Sideris J, Poe MD, Watson LR, Patten E and Miller H. Sensory features and repetitive behaviors in children with autism and developmental delays. Autism Research 2010:3(2);78-87.
 • 31. Chen YH, Rodgers J and McConachie H. Restricted and repetitive behaviours, sensory processing and cognitive style in children with autism spectrum disorders. J Autism Dev Disord 2009;39(4):635-642.
Birincil Dil en
Konular Pediatri
Bölüm Araştırma Makaleleri
Yazarlar

Orcid: 0000-0002-6856-6751
Yazar: Öykü Su UNAY (Sorumlu Yazar)
Kurum: İstanbul Özel Çocuk Nöroloji Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-4809-8719
Yazar: Ceymi DOENYAS
Kurum: Koç Üniversitesi
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-0525-2018
Yazar: Barış EKİCİ
Kurum: İstanbul Özel Çocuk Nöroloji Kliniği
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-5311-5368
Yazar: İ̇smail GÖNEN
Kurum: İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ
Ülke: Turkey


Orcid: 0000-0002-8965-6668
Yazar: Burak TATLI
Kurum: İstanbul Özel Çocuk Nöroloji Kliniği
Ülke: Turkey


Tarihler

Yayımlanma Tarihi : 31 Ağustos 2020

Bibtex @araştırma makalesi { jchild773059, journal = {Çocuk Dergisi}, issn = {1302-9940}, eissn = {1308-8491}, address = {Çocuk Dergisi Yayın Kurulu Sekreterliği İstanbul Tıp Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Çapa, 34390, İstanbul}, publisher = {İstanbul Üniversitesi}, year = {2020}, volume = {20}, pages = {59 - 65}, doi = {}, title = {Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder}, key = {cite}, author = {Unay, Öykü Su and Doenyas, Ceymi and Eki̇ci̇, Barış and Gönen, İ̇smail and Tatlı, Burak} }
APA Unay, Ö , Doenyas, C , Eki̇ci̇, B , Gönen, İ , Tatlı, B . (2020). Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder . Çocuk Dergisi , 20 (2) , 59-65 . Retrieved from https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/773059
MLA Unay, Ö , Doenyas, C , Eki̇ci̇, B , Gönen, İ , Tatlı, B . "Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder" . Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 59-65 <https://dergipark.org.tr/tr/pub/jchild/issue/57458/773059>
Chicago Unay, Ö , Doenyas, C , Eki̇ci̇, B , Gönen, İ , Tatlı, B . "Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder". Çocuk Dergisi 20 (2020 ): 59-65
RIS TY - JOUR T1 - Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder AU - Öykü Su Unay , Ceymi Doenyas , Barış Eki̇ci̇ , İ̇smail Gönen , Burak Tatlı Y1 - 2020 PY - 2020 N1 - DO - T2 - Çocuk Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 59 EP - 65 VL - 20 IS - 2 SN - 1302-9940-1308-8491 M3 - UR - Y2 - 2020 ER -
EndNote %0 Çocuk Dergisi Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder %A Öykü Su Unay , Ceymi Doenyas , Barış Eki̇ci̇ , İ̇smail Gönen , Burak Tatlı %T Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder %D 2020 %J Çocuk Dergisi %P 1302-9940-1308-8491 %V 20 %N 2 %R %U
ISNAD Unay, Öykü Su , Doenyas, Ceymi , Eki̇ci̇, Barış , Gönen, İ̇smail , Tatlı, Burak . "Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder". Çocuk Dergisi 20 / 2 (Ağustos 2020): 59-65 .
AMA Unay Ö , Doenyas C , Eki̇ci̇ B , Gönen İ , Tatlı B . Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 59-65.
Vancouver Unay Ö , Doenyas C , Eki̇ci̇ B , Gönen İ , Tatlı B . Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder. Çocuk Dergisi. 2020; 20(2): 59-65.
IEEE Ö. Unay , C. Doenyas , B. Eki̇ci̇ , İ. Gönen ve B. Tatlı , "Sensory Problems in Turkish Children with Autism Spectrum Disorder", Çocuk Dergisi, c. 20, sayı. 2, ss. 59-65, Ağu. 2020